Voorlopig voorstel IMS/ORCClub klassen 2004

UTRECHT (NED) - Mede naar aanleiding van vragen op de meetbriefhouders bijeenkomst van oktober j.l ligt er nu een voorlopig voorstel om het aantal klassen te verminderen naar vier. Reden is de vaak te kleine wedstrijdvloten in de klassen 1 en 6 en soms ook 5. Grofweg komt het voorstel neer op het combineren van 1 en 2, respectievelijk 5 en 6 De precieze klassengrenzen moeten nog vastgelegd worden temeer omdat ook de effecten van het VPP2004 nog verwerkt moeten worden. De wijzigingen willen we minimaal houden, zodat bestaande groepen van boten bij elkaar in dezelfde klasse blijven varen.

Ter indicatie zou de nieuwe indeling er als volgt uit kunnen zien. Let op: in 2003 GPH’s

IMS

Klasse 1: <615

Klasse 2: 615 tot 655

Klasse 3: 655 tot 700

Klasse 4: >700

ORC

Klasse 1: <653

Klasse 2: 653 tot 699

Klasse 3: 699 tot 785

Klasse 4: >785

Definitieve besluitvorming eind januari. Reacties worden op prijs gesteld en kunt u sturen naar tc@noordzeeclub.nl

HANDICAPS IMS EN ORC 2004

De nieuwe handicaps voor 2004 zijn (onder voorbehoud) bekend

IMS

ORC