Topsportschool zeilen / surfen toch nog mogelijk

GENT (BEL) - Na het besluit van de RvB VYF om de school pas op te starten in 2005 hebben we nieuwe gespreken gehad met BLOSO en met de kandidaat zeilers/surfers.

Een Topsportschool zeilen / surfen is een mooi werkinstrument als voorbereiding voor de zeilers en surfers op de Olp Spelen 2012 - 2016.

De VYF heeft besloten de school op te starten als er 4 kandidaten zijn per discipline zie brief in bijlage.

Download via de Clubracer mirror server meer info voor de ouders en kandidaat leerlingen: vtts.doc (50 kb.)