27 oktober: STORM LAAT NACRA'S VLIEGEN

Zondag 27 oktober morgen vroeg 07.30 op het strand aangekomen trof ik een puinhoop aan van omgewaaide boten, trailers, afgewaaide masten enz.
In de loop van de morgen trok de storm steets meer aan. Er kwamen steeds meer zeilers naar de toestand van hun boot kijken. Met vereende krachten hebben we diverse masten neergehaald en de cats met autobanden vastgelegd. Bij nader inzien bleek dat ook niet erg bestand tegen de storm, want we hadden een tornado (nieuw) extra met banden vastgelegen en goed ingegraven toch is deze door de steeds meer toenemende storm opgepakt en boven op zijn mast gegooid. Deze is in 3 stukken onder de cat gevouwen. Ook zaten er diverse gaten en krassen op de rompen.

Een trailer van minstens 3000 kilo is door de wind opgepakt en op zijn kop gekanteld (foto), met daaronder een A-cat van 75 kilo.

Doordat de storm naar het westen draaide zijn er in de middag, zo rond 17 uur nog enkele boten omgewaaid en heeft de wind bergen met zand over de cats uitgespreid. Al met al is er enorm veel materiële schade aan diverse cats, voor alle boot eigenaren en het bestuur is dit een goede test geweest want nog steeds blijkt dat vele de cats maar half of geheel niet vastleggen en daardoor zelf schade hebben of schade toebrengen aan andere cats welke wel goed vastleggen.

Volgend jaar zal er door het bestuur van hellecat tijdens evenementen veel strenger op toegezien worden dat de cats goed vastgelegt worden. Als hier geen gevolg aan word gegeven worden de boten verwijderd zodat ze in iedergeval geen schade aan derden kunnen veroorzaken zoals dit jaar te veel is gebeurd.

www.hellecat.nl

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: