WV BRESKENS in 2003 naar IRC handicapformule!

Zowel de W.V. Breskens als het Breskensweek Comité hebben in hun onlangs gehouden vergaderingen besloten om de door hun te organiseren wedstrijden voor zeegaande kajuitzeiljachten in 2003 te laten zeilen onder één handicap systeem en wel het IRC handicap systeem.

Dit besluit is genomen op de volgende gronden:

Versnippering van de deelnemers over de verschillende klassen IMS, ORC Club en IRC, zoals het geval was in 2002, te voorkomen.
Nu door het laten vervallen van Performance Curve in IMS, waarvoor in de plaats is gekomen de H, M en L windfactoren, en het ook niet toepassen van Performance Line in ORC Club, gaan we in beide systemen meer en meer naar een één getal tijdcorrectie factor over, zoals het IRC ook werkt.
We zitten al jaren te wachten op de toenadering van het ORC en de RORC om tezamen tot één handicap systeem te komen of tot tenminste één gezamenlijke meetbrief. Maar naar het zich laat aanzien kan dat nog wel enige tijd duren.

Vele Nederlandse jachten zijnook in het bezit van een IRC meetbrief waarmee ze in het buitenland (Engeland), naar hun verhalen te horen, ook leuke en goede wedstrijden varen.
Het ORC Club op de Westerschelde leeft absoluut niet. Dit in tegenstelling tot de Oosterschelde.
De lokatie van Breskens heeft meer dan de helft Belgische aan vaste ligplaatshouders en passanten en is dichtbij Belgie waar het IRC het algemeen aanvaarde en toegepaste handicap systeem is.
Behalve tijdens de Breskensweek was dit jaar voor het eerst bij de andere vanuit Breskens georganiseerde wedstrijden de deelname onder IRC groter dan onder IMS en ORC Club tezamen.
De W.V. Breskens is benaderd door de organisatie van de Belgische Noordzee Kampioenschappen om aan hun IRC wedstrijdserie deel te nemen. Hierop is door de W.V. Breskens positief gereageerd om zodoende tot een betere afstemming te komen van de kalender van wedstrijden langs de Vlaamse kusten.

Ter verduidelijking en om misverstanden te voorkomen zij vermeld dat we in Breskens nog steeds positief tegenover het IMS handicap syteem staan. De beslissing is echter uit nood van de teruglopende deelname aan wedstrijden geboren. Mocht de klasse organisatie van gemeten kajuitzeiljachten, de Noordzee Club dus, of welke andere organisatie dan ook, met het verzoek komen om voor IMS en ORC Club windward-leeward banen, driehoeken, banen langs bestaande betonning of rondom de platen te varen en daarbij voor een goede deelname zorg kan dragen, dan zullen wij daar zeer welwillend op reageren en alle medewerking aan verlenen.

Roy van Aller

Voorzitter W.V.Breskens.

Vanaf 29 november kunnen jullie je commentaar op dit artikel kwijt op ons forum via deze link:
/forums/viewtopic.php?topic=273&forum=4&0

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: