NED 470 KO heeft een stevige bries in de zeilen.

PERSBERICHT:
Vorig jaar werd binnen de NED 470 KO een nieuw bestuur gevormd dat zich de missie had opgedragen de belangen van de aspirant Olympische zeilers te behartigen en zorg te dragen dat de 470 weer ruim op Nederlands water zou verschijnen. Tijdens de ALV in juli dit jaar werden de resultaten door de leden, zelf debet aan de positieve ontwikkeling, enthousiast ontvangen.

Met trots presenteert voorzitter Rick van Wijngaarden de feiten: "In aansluiting op de enorme vooruitgang van vorig jaar, 223 % stijging van het aantal deelnemers in het eerste halfjaar op Nederlands water, en 109% internationaal ten oipzichte van vorig jaar. De verwachting is dat deze stijging progressief door zal zetten middels verbetering van relatie met buitenlandse KO’s en verwachte toestroom van zowel jeugd- als senior leden."

Medio vorig jaar mocht de 470 Klasse zich aansluiten bij United 4, dat overigens voor alle evenementen een ISAF Grade ontving. Dit betekent dat de 470 binnen Nederland momenteel vijf evenementen kent dat enerzijds de zeilers de kans biedt zich op de ISAF World Ranking List te profileren, anderszijds dat Nederlandse evenementen interessanter worden voor buitenlandse deelname.

De versterkte relatie met Duitsland en de enthousiaste deelname van enkele NED 470 teams aan Duitse wedstrijden resulteerde in deelname van onze Oosterburen aan United 4 evenementen. Tevens zal mede op verzoek van de Duitsers het traditionele Benelux Kampioenschap weer herleven.

"Daarnaast kent de huidige NED 470 KO een cultuur waar iedere zeiler zijn of haar bijdrage levert." zegt Rick. "Wij hebben afgelopen jaar geluisterd naar de wensen van de leden en geinvesteerd in het "wij" gevoel door bijvoorbeeld het aanbieden van een T shirt , een borrel en open gesprekken. De zeilers staan er zelf achter dat tijdens elk evenement op eigen water één team als "evenement ambassadeur" verantwoordelijk is voor zowel deelname als social event. De NED 470 is een hechte groep. Zo hebben wij begrepen dat zelfs de oude garde zich verzameld tijdens het komend Open Dutch in september."

"De Klasse heeft in het verleden hard gespaard om een sterke basis te hebben voor de organisatie van een toekomstig Europees- of Wereld Kampioenschap" zegt Penningmeester Henneke Stavenuiter. "Nadat Qatar haar toewijzing voor het WK 2002 had opgegeven, heeft Nederland zich kandidaat gesteld voor de organisatie. In de race voor het WK dat uiteindelijk naar Italie ging, behoorden wij tot de drie beste kandidaten. Dit getuigt er wel van dat ook de Int. 470 Klasse de progressie van de NED 470 KO ziet."
"Ook op Internationaal niveau boekt de Nederlandse zeilploeg progressie in prestaties", zo meldt Dick Coster, bestuurslid Int. relaties. "Het beleid van Henk Gemser en het enorm enthousiasme van de kernploegzeilers blijkt zijn vruchten voor de 470 Klasse af te werpen. Op de afgelopen Spa Regatta voeren de gebroeders Coster, Marcelien de Koning/Lobke Berkhout en Lisa Westerhof/Magriet Matthijsse allen een A-Limiet met resp. een 2e plaats bij de Heren en een 4e en 3e plek bij de Dames. Marjon Kooistra en Petra de Goederen die van oudsher 470 ervaring hebben en begin dit jaar evenals Lisa en Margriet hun start maakten, toonden zich afgelopen tijd en met name tijdens de Kieler Woche dermate verdienstelijk, dat ook zij een plaats binnen de kernploeg kregen."

Tenslotte vonden binnen het bestuur enkele wisselingen plaats. Henneke Stavenuiter trad op eigen verzoek af als Penningmeester. Het bestuur werd aangesterkt met Rose-Mary Rutten-Coster als Secretaris, Marc van Welsem als Wedstrijdsecretaris en Anna van der Stok als Penningmeester.

De NED 470 KO wil haar steun en betrokkenheid tonen aan zowel topzeilen, breedtesport als de recreatieve zeilsport. Zo kent de wedstrijdkalender een mix van evenementen die alle niveaus past.
Momenteel is de deelname aan wedstrijden dermate groot, dat onafhankelijk van elkaar wedstrijden in het Internationaal en het Nationaal circuit worden gevaren.

De Nederlandse 470 Klasse is op internet te vinden op:
www.470.org/ned

Foto © Annemiek van Kinderen

Meer foto's van Annemiek van Kinderen:
www.annemiekvankinderen.nl

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: