Samenwerking Duitse en Nederlandse 420/470 Klasse

DUISBURG (GER) - Afgelopen weekend troffen bestuurs-afgevaardigden van de Duitse en Nederlandse 420 en 470 Klassen elkaar in Duisburg voor een bijeenkomst waar bundeling van krachten en concretiseren van verdere samenwerking als hoofdpunt op de agenda stond. Deze versterking zal moeten leiden tot een vergroting van de wedstrijdvelden, verhoging én verbreding van niveau op de diverse wedstrijden, en een aantrekkelijker doorstroom van zeilers uit de jeugdklassen, via de 420 naar de Olympische 470 Klasse.

Een nauwere samenwerking tussen de 420 en 470 Organisaties is niet geheel nieuw. Overal ter wereld benaderen beide Klassen elkaar steeds vaker op zowel Nationaal als Internationaal niveau uit overweging dat beide tweemansklassen sport-technisch, met betrekking tot zeileigenschappen, en gezien de ruime spreiding over de wereld, veel gemeen hebben.
De Nederlandse en Duitse 420 / 470 Klassenvertegenwoordigers hebben nu een stap genomen om ook over de grens concrete afspraken te maken om niet alleen als Klassen onderling, maar ook als grote broer / kleine broer de familiaire relatie te versterken.

De Duitse Klasse Organisaties van 420 en 470 behoren tot de grootste, zo niet de grootste ter wereld. Met name in de Duitse 420 Klasse zijn zestig tot tachtig deelnemers op reguliere wedstrijden niet ver over de Nederlandse grens niet vreemd. Dit betekent dat een gedegen samenwerking met onze Oosterburen groot potentieel heeft.

Met België bestaat al sinds langere tijd een hechte band, zij het dat 420 en 470 tot nu toe nog niet samen aan tafel zaten. Het feit echter dat de Belgische 420 en 470 groeiend zijn en regelmatig op Nederlands water verschijnen, biedt de groeiende versterking van Duitse zeilers in beide Klassen alle kansen dat er op Regionaal (Internationaal) niveau significant grotere velden ontstaan met een breder en hoger competitieniveau.

Een speerpunt voor de Nederlandse Klasse Organisaties was het verkrijgen van meer en hoger gewaardeerde ranglijstfactoren op de Duitse kalenders voor Nederlandse wedstrijden.
In Duitsland worden alle Nationale en daarbij geselecteerde Internationale wedstrijden gewaardeerd met een zgn. "Ranglistenfaktor". Deze faktor geeft het niveau en belang van elke individuele wedstrijd weer, vormt zo een onderdeel voor Duitse kwalificaties voor o.a. Internationale evenementen en kan zo worden betiteld als een maatstaf voor het volume van deelname. Specifiek voor de 470 als Olympische Klasse, is deze faktor veelal gerelateerd aan een ISAF Grade. Aangezien alle United 4 wedstrijden zijn gewaardeerd met een ISAF Grade 3 status voor de deelnemende Olympische Klassen, en het feit dat 420 en 470 hier samen met jeugdklassen varen, paste de jaarlijkse serie van vier evenementen goed binnen de besprekingen. Daarnaast werd er onderling gesproken over elkaars Nationale Kampioenschappen, het 470 Masters Worlds met het 470 Open Event dat volgend jaar in Nederland plaatsvindt en het daaraan voorafgaande Beneluxkampioenschap.

ISAF Graded events, en zo dus ook alle United 4 wedstrijden, tellen voor o.a. de ISAF World Ranking List en stelt zo zeilers in de deelnemende Olympische Klassen in staat dicht bij huis entrée of positieversterking te maken in de "World Rankings".
Zo zijn zowel de Duitse als de Nederlandse 470 Klasse het erover eens dat bijvoorbeeld het United 4 openingsevenement, een gat kan vullen in het niveau tussen een wedstrijd op Nationaal niveau en het topsportevenement Semaine Olympique Française, dat jaarlijks op gelijk tijdstip in Hyères plaatsvindt.

Tijdens de gesprekken bleek wederom dat er duidelijke Duitse interesse is voor Nederlands water.
Zonder dat er nog concrete data op papier konden worden gezet, kwamen er wel concrete plannen naar voren die het niet ondenkbaar maken dat er in de nabije toekomst gezamelijke trainingen en evenementen zoals Open Duitse Jeugdkampioenschappen 420/470 op Nederlands water zullen gaan plaatsvinden.

De besprekingen werden bewust gepland tijdens de jaarlijkse "Martinsregatta" op de Wolfssee in Duisburg, waar dertig 470’s uit Duitsland en Nederland met schitterend najaarsweer en veel sociale activiteit een sportieve wedstrijdserie voeren.

De Martinsregatta is één van de evenementen die een vaste plek op de Nederlandse 470 kalender heeft ingenomen, en zo kracht zet achter handdrukken die de Nederlandse en Duitse 470 Klasse Organisaties eerder in het verleden maakten.

Daarnaast past een dergelijk evenement waar het verenigingsleven hoog in het vaandel staat, met deelname op alle niveaus en alle leeftijden zeer goed in het huidige beleid van zowel de Nederlandse als Internationale 470 Klasse, zo laat het bestuur van de NED 470 KO weten.
Zes Nederlandse teams vanaf instapniveau tot "Jong Oranje" namen met enthousiasme deel aan het evenement.
Coen de Koning met Wilco Stavenuiter werden eerste Nederlander op een 5e plaats.

Als vervolg op de bijeenkomst van afgelopen weekend zullen de komende weken onderling nog enkele gesprekken plaastvinden die uiteindelijk zullen leiden tot het vastleggen van de eerste besprekingen in de wedstrijdkalenders voor komend jaar.

http://470.org/ned/

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: