De Albatros middelpunt van wind en activiteit

De IJspegel - 23 maart, Enige gegevens zoals deze door meteorologen voor zondag 23 maart waren opgesteld. Een hoog boven Polen met een uitloper over de Noordzee trekt langzaam zuid.
Verwachting voor Hoek van Holland;
Zuidoost 2-4, ruimend zuid 1-3 goed zicht.

Daarnaast de gegevens over het tij. Zondag was het drie dagen na springtij. Rond 11 uur, de tijd van de eerste start, zou het tij net gekeerd zijn in zuid westelijke richting en naarmate de uren zouden gaan verstrijken toe gaan nemen in kracht gemiddeld 1,2 knoop.

Bij de eerste start stond er een lichte wind uit diverse richtingen tussen de 140 en 155 graden De bovenboei kwam op de 155 graden te liggen (hopelijk een beetje voor de stroom gecorrigeerd) Met weinig wind en een aanzienlijke hoek tussen stroom en windrichting blijft het lastig om een in alle opzichten leuke baan te leggen.

Allereerst de start van de ORC-2 (victor -groep) om 11 uur. Hoewel de Pinta bij deze start te vroeg was, vertrokken de deelnemers uitstekend en begonnen we vol goede moed aan de IMS3-4 (uniform-groep). De eerste start werd een general recall. Bij de tweede poging leken een aantal boten niet op tijd terug te kunnen zijn.- je kunt natuurlijk ook de motor starten, dat mag tot het voorbereidingssein. De wind was ook aan het draaien en reden om de uitstelvlag te hijsen. De Zilvermeeuw verlegde de startlijn en met de mededeling dat het gebruik van de motor verboden was vanaf 4 minuten voor de start werd een nieuwe poging ondernomen.

Er ontstond een vreemdsoortige start. Veel boten namen met hun motor een run naar de niet baanzijde van de startlijn en wachtten, met de boot voor de wind en de spiegel naar de startlijn liggend, het aftellen vanaf het startschip af. De Twister had iets te weinig ruimte genomen en dreef al voor de wind varend over de startlijn. De wind bleek te gering en de stroom ging met de boten aan de haal. De uitstelvlag ging er maar weer in.

De Zilvermeeuw werd erop uit gestuurd om een kijkje bij de Victor groep te nemen. Deze waren al geruime tijd de bovenboei gerond maar geraakten niet veel verder dan deze boei. Besloten werd ook deze race maar af te breken en alle deelnemers weer rond de Albatros te laten verzamelen.

Gerrie, de schipper van de Albatros, bakte alvast wat eieren om de moed erin te houden en ondertussen werd de wind gade geslagen, die langzaam aan zijn rondedans was begonnen.

Rond 12.30 lag er een geheel nieuwe baan in met een bovenboei op 20 graden. De stroom stond nu in dezelfde richting als de wind en bij de start was het voor velen moeilijk om de startlijn überhaupt te passeren. Met een V-U-T startvolgorde waren bij de start van de Victor twee boten die niet over de startlijn kwamen. Bij de Uniform groep waren het er vele meer en bij de start van de Tango zette de wind zijn rondedans voort en ruimde maar weer eens met zo'n 90 graden. De November ging erin en het spelletje lag voor de zeilers weer even stil.

Op 120 graden stopte de wind weer even met dansen en kon de bovenboei erin. Om 13.20 was de start van de Victor startgroep. De Pinta was te vroeg , maar kwam gelukkig terug. Bij de Uniform was de Deepend te gretig, kwam keurig terug, draaide iets te dicht bij het startschip en had toen rode verf op zijn railing. (Gerrie had juist de afgelopen week de Albatros geschilderd)
De Tango groep ging keurig gespreid over de lijn van start en op de Albatros haalden we ontspannen adem. De wind liet ons echter niet met rust en draaide door naar de richting waar we om 11 uur mee gestart waren.

Dit hield in dat er niet zoveel slagen nodig waren om de bovenboei te halen, maar wel dat het eerste voordewindse rak prachtig over twee boegen gevaren werd. Er was veel gedrang was bij de eerste ronding van de benedenboei. De zuid-west gaande stroom werd door velen onderschat en de Stampede voer over de boei en de Antares deze raakte zo innig verstrengeld dat ze met de boei aan de wandel ging. Vanuit de Albatros was het vervangend merkteken 1 al op 165 graden gelegd, was de C-vlag gehezen en werden er geluidsignalen gegeven. De Zilvermeeuw kwam met de opgenomen boei 1 als een speer naar beneden en legde die in positie en haalde de wegdrijvende boei 3 weer binnen.

Toen waren we zover dat de eerste kwamen finishen. De zeilers waren bruinverbrand op deze 15e race voor de IJspegel Trophy en race voor de Albatroscup. De wind bleef op de 165 graden en had zijn rondedans voltooid. De Albatros was een waar middelpunt geweest op deze dag met volop stroomzeilen.

Op de wal was het terras weer zonovergoten en genoten we allen na van een heerlijke dag op zee.

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: