Watersportverbond en NNWB (NED) gaan samen in 2004

Op de voorjaarsleden- vergaderingen van zowel de NNWB als het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond hebben de leden aan de besturen van beide bonden de opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen om in 2004 definitief samen te gaan in de organisatie Watersportverbond.

Belangrijkste argument van beide watersportbonden is dat een grote sterke belangenorganisatie een eensluidend en krachtig geluid kan laten horen. Met name belangrijk om meer invloed uit te oefenen op de vele wetten en regels die de huidige samenleving kent. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van vaarbelasting, ecotax, arbo, vogelrichtlijn, rode diesel, internationale vaarbewijzen vaak nationaal of in Europees verband vastgesteld. Elke watersporter heeft te maken met de uitwerking van deze regelingen. Een Watersportverbond met ruim 110.000 aangesloten watersporters kan in deze regelgeving, de belangen van haar leden dan beter behartigen.

Andere argumenten zijn:
- De nieuwe, grote, sterke organisatie kan beschikken over een staf van medewerkers die in staat is haar deskundigheid te gebruiken om gecompliceerde materie de doorgronden en te beïnvloeden.
- De forse investeringen die nodig zijn voor de automatisering kunnen door de samenwerking wat gunstiger worden verdeeld, dit levert veel profijt op.
- Wedstrijden kunnen landelijk op elkaar worden afgestemd.
- Beide bonden kunnen samen meer invloed uitoefenen op het beleid van klassenorganisaties dan voorheen, ook als het gaat om het aanwijzen van nationale klassen of over reglementen.
- Een aanzienlijk groter aantal leden vergroot de kans om rijkssubsidies toegewezen te krijgen. In ieder geval levert een groter aantal leden een substantieel hoger subsidiebedrag op.

De NNWB gaat binnen het Watersportverbond fucntioneren onder de naam Regio Noord en behoudt een kantoor in het noorden. Regio Noord heeft een eigen begroting en een eigen regiobestuur.

Naar verwachting zal het samengaan in maart 2004 definitief geregeld zijn.

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: