Zeilen en SARS!

ARNHEM - In China heerst momenteel een vermeende virusziekte, genaamd SARS (=Severe Acute Respiratory Syndrome).
Deze ziekte heeft ook invloed op de sport en sporters in Nederland. Op www.sport.nl staat steeds het laatste advies, aangepast aan de situatie van het moment.

I Wedstrijden in Nederland

NOC*NSF adviseert op dit moment bijzonder terughoudend om te gaan met het spelen van interlands en wedstrijden tegen teams uit landen waar het SARS-virus is geconstateerd. Hetzelfde geldt voor het ontvangen van individuele sporters uit die gebieden in Nederland. In principe wordt af geraden om op dit moment dergelijke wedstrijden doorgang te laten vinden, tenzij er een zeer zwaarwegend belang aan verbonden is (limiet, kwalificatie, evt. juridische consequenties) In dat laatste geval zullen er vooraf strenge preventieve maatregelen genomen moeten worden, in overleg met geneeskundige instanties en/of andere deskundigen.

In het kort:

1. Wat is het belang van de wedstrijd: indien vriendschappelijk --> advies: niet doen! indien limiet/kwalificatie --> advies: zie 2

2. De medical clearance op vliegvelden is beperkt en aan subjectieve informatie onderhevig. Daarom het advies om zelf een strenge medical clearance in vorm van quarantaine maatregel en medisch onderzoek in samenwerking/overleg met deskundigen en betreffende teamleiding toe te passen. Meest recente informatie is te vinden op: www.igz.nl; circulaire 2003-09-igz bij meldingscriteria en punt 2; Bij een quarantaine-maatregel moet gedacht worden aan een periode van 3-10 dagen. Overigens zal een dergelijke quarantainemaatregel niet aantrekkelijk zijn voor bezoekend team.

Sportbonden en andere organisatoren moeten bedenken dat het slecht is voor het imago van de sport en beeldvorming om sporters binnen te halen met de kans dat je op deze manier het SARS virus naar Nederland haalt.

II Wedstrijden en evenementen in het Buitenland

Algemeen:
Momenteel heerst er in onder meer in China een vermeende virusziekte, genaamd SARS (=Severe Acute Respiratory Syndrome). Reizen naar Hong Kong en de Chinese provincie Guangdong, alsook naar Vietnam worden momenteel afgeraden. Het ministerie van buitenlandse zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie (=WHO) overgenomen vanwege de grote stijging van het aantal SARS-patiënten in de gebieden. Voor meer informatie zie www.minvws.nl .

Indien men afreist naar een gebied waar een negatief reisadvies voor geldt, bekent dit dat men niet verzekerd op reis gaat! Voor verdere informatie kan men de website van het ministerie raadplegen www.minbuza.nl, onder tab reizen en burgerzaken.

Voor degene die zich in de risico gebieden bevinden:
Nederlanders in risicogebieden wordt aangeraden zoveel mogelijk situaties te vermijden waarbij men in contact met SARS-patiënten zou kunnen komen (met name bij bezoeken aan ziekenhuizen waar SARS-patiënten worden verpleegd).
Gezondheidsautoriteiten raden aan een goede persoonlijke hygiëne en een gezonde levensstijl in acht te nemen en woon- en werkruimtes goed te ventileren.

SARS is inmiddels opgenomen in de lijst ziekten van categorie A van de Infectieziektenwet. Dit betekent dat alle vermoede gevallen van SARS in Nederland direct moeten worden gemeld.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 27 maart alle Nederlandse alarmcentrales laten weten dat patiënten met een longontsteking uit besmette gebieden niet direct vanuit ziekenhuizen of privé-klinieken mogen terugkeren naar Nederland, tenzij de diagnose SARS is uitgesloten. Patiënten met andere ziektebeelden mogen wel worden gerepatrieerd.

De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft luchtvaartmaatschappijen vorige week geadviseerd om vertrekkende passagiers in besmette gebieden te screenen op SARS. Dit gebeurt door middel van het stellen van enkele vragen over de gezondheid. Er vindt geen lichamelijk onderzoek plaats.

Vooralsnog zijn er in Nederland nog geen gevallen van SARS aangetoond.

III Advies voor sporters

Bovenstaande adviezen zijn eveneens van toepassing op sporters. NOC* NSF roept sporters en hun begeleiding op om de reisadviezen op te volgen. De internationale sportfederaties zijn waar nodig in nauw contact met de WHO omtrent de doorgang van evenementen in risico gebieden. Informatie hierover is beschikbaar bij de desbetreffende bond. Op dit moment zijn er nog geen evenementen geschrapt welke gevolgen hebben voor het normen en limieten traject naar Athene 2004.

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: