4de Training Olympische Yngling:<br>Individuele gesprekken met de zeilsters

MEDEMBLIK (NED) - Afgelopen weekend werd wederom getraind in de Yngling. Op het IJsselmeer bij Medemblik voeren zaterdag vier boten en zondag drie. De zeilsters kwamen uit alle hoeken van Nederland. Sommigen met een concreet beeld van de Olympische Yngling voor ogen, anderen ‘om een weekend veel te leren op zeilgebied’. De trainingen worden gegeven door Jaap Zielhuis en Janneke Hin. De betrokkenheid van de Ynglingzeilsters uit de vorige Olympiade is groot. Dit weekend waren Annemieke Bes, Petronella de Jong en Klaartje Zuiderbaan van de partij om de aanwezige zeilsters van input te voorzien.

Met alles zeilsters die aan de training deelnemen wordt een individueel gesprekje gehouden. Dit om te inventariseren welke zeilsters met welke plannen rondlopen en om uiteen te zetten op welke manier het Watersportverbond vanaf volgend jaar een Ynglingproject richting de Olympische Spelen van 2008 wil uitvoeren. Dit project wijkt op een aantal belangrijke factoren drastisch af van de aanpak uit de vorige Olympiade. Ten eerste wordt het project opgezet met individuele zeilsters in plaats van vaste (privé)-teams. Ten tweede ligt het eigendom van het materiaal niet bij de zeilsters zelf maar bij het Watersportverbond. Het doel van deze opzet is dat zeilsters zich meer kunnen concentreren op het zeilen, zonder ook belast te worden met bijvoorbeeld sponsorzaken. Tevens kunnen met elkaar meer uren worden gemaakt. Met het team van acht zeilsters kan ook bij ziekte, blessure of uitval van een van de zeilsters, gevaren worden. Voorheen stond dan een heel team werkeloos op de kant. Uiteindelijk is het geloof dat meer uren leidt tot betere resultaten. Uiteindelijk is het doel om in Beiijng de gouden medaille in de Yngling op de te strijken.

Cruciaal in het project zijn de mensen. De juiste zeilsters, de beste begeleiding op het water en een sterke ploeg op de kant. Er zal een grote groep mensen bij betrokken zijn om dit project te laten slagen. Wat betreft de selectie van zeilsters vindt de eerste stap plaats tijdens de trainingen in Medemblik, om kennis te maken en te inventariseren voor wie een vervolgtraject bespreekbaar is. In januari, februari en maart worden de meest potentiële zeilsters uitgenodigd voor een 9-daagse trainingsstage om in een langduriger verband bekend met elkaar te worden. Uiteindelijk moet ‘het team van acht’ vanaf april 2005 voltijd van start gaan. Wat betreft coaches is het Watersportverbond in gesprek met diverse gegadigden. En gelijklopend hieraan is het opzetten van een begeleidingsploeg die de juiste ondersteuning van het project moet kunnen realiseren. Te denken valt hierbij aan communicatie en pr, organisatie, materiaal, transport en logistiek. Een groot aantal van deze taken loopt parallel aan ontwikkelingen die binnen andere Olympische klassen via het Watersportverbond gaande zijn.

Er staan nog drie weekenden gepland in de Yngling in Medemblik. Als het niet meer lukt om binnen die termijn alle zeilsters die zich hebben aangemeld voldoende te laten varen en kennis te maken met het project, wordt gekeken naar de mogelijkheid om ook door de week te gaan varen.

Janneke Hin legt uit

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: