IMS | Triple Nummer 2004 indeling is vastgesteld

De Technische Commissie van de Noordzee Club heeft de samenstelling en de windranges van de Triple Nummers geëvalueerd en deze fijner getuned. Clubracer is er weeral als de pinken bij om dit IMS & ORC-Club nieuws als eerste bekend te maken.

De ratingfouten die door toepassing van Triple Nummer ontstaan zijn hierdoor kleiner geworden. De nieuwe Triple Nummers gelden vanaf begin seizoen 2004. Zowel de windranges als de samenstelling van de Triple Nummer Ratings zijn gewijzigd en zijn nu als volgt.

NIEUWE SAMENSTELLING TRIPLE NUMMERS (TN) EN WINDRANGES (L,M,H).
Vanaf begin seizoen 2004.

De Triple Nummers zijn "L": LOW, "M": MEDIUM en "H": HIGH.

WINDRANGES:
De windranges waarin zij gelden zijn:
LOW: 9 knopen en minder wind. Bij twijfel tussen L en M, MEDIUM toepassen.
MEDIUM: tussen 9 en 14 knopen wind.
HIGH: 14 knopen en meer wind. Bij twijfel tussen M en H, HIGH toepassen.

De BANEN en de BEREKENING van TMF's voor TRIPLE NUMMERS.

De rating wordt uitgedrukt in "TMF": "Time Multiplier Factor ".
Er zijn 2 baantypen:
"CR": " Circulair Random" baan, te gebruiken wanneer de baan niet Windward/Leeward is en
"WL": "Windward / Leeward" baan, te gebruiken voor geheel of bijna Windward/Leeward banen.

De Triple Nummers berekening voor Circulair Random (TMF TN CR-Baan):

Bereken eerst de Time Allowences (TA's) voor CR voor de 7 windsnelheden als volgt:
24,2 % beatvmg +
4,55% 52 graden +
6,57% 60 graden +
8,59% 75 graden +
10,02% 90 graden +
8,59% 110 graden +
7,16% 120 graden +
8,59% 135 graden +
13,01% 150 graden +
8,72% Runvmg
van de TA's van 6, respectivelijk 8, 10,12, 14, 16 en 20 knopen wind.
Noem de uitkomsten hiervan CR6 t/m CR20 en pas deze toe in onderstaande TN-berekening.

De TMF berekening voor L, M en H is:

LOW =
675 / (1/2 CR6 + 1/2 CR8)

MEDIUM =
675 / (1/12 CR8 +4/12 CR10 +4/12 CR12 +3/12 CR14)

HIGH =
675 / (2/8 CR14 + 3/8 CR16 + 3/8 CR20)

De TMF berekening voor Triple Nummers Windward / Leeward (TMF TN WL-Baan):

Bereken eerst de Time Allowences (TA's) voor WL voor de 7 windsnelheden als volgt:
50% Up + 50% Down
van de TA's van 6, respectivelijk 8, 10,12, 14, 16 en 20 knopen wind.
Noem de uitkomsten hiervan WL6 t/m WL20 en pas deze toe in onderstaande TN-berekening.

De TMF Triple Nummer berekening voor Windward / Leeward:

LOW =
675 / (1/2 WL6 + 1/2 WL8)

MEDIUM =
675 / (1/12 WL8 +4/12 WL10 +4/12 WL12 +3/12 WL14)

HIGH =
675 / (2/8 WL14 + 3/8 WL16 + 3/8 WL20)

www.noordzeeclub.nl

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: