UIT DE KUIP:<br>Belgische Oxygen toch naar de Commodores Cup 2004

De Commodores Cup 2004 heeft al voor heel wat beroering gezorgd in België. De Commodores Cup is een landenwedstrijd georganiseerd door de RORC. Door het steeds aflassen van de Admirals Cup omwille van te weinig deelnemers, wordt de Commodores Cup beschouwd als de wedstrijd voor landen teams. Alle top teams wensen aan deze regatta deel te nemen.

Elk land mag verschillende teams afvaardigen. Elk team moet bestaan uit drie boten uit een verschillende IRC klasse. Maw een boot uit klasse 1 (IRC 1,124 tot 1,325), een boot uit klasse 2 (1.050 tot 1,123) en een boot uit klasse 3 (0,980 tot 1,049). Vermits er in België maar één boot beschikbaar was in klasse 1, kon er dus maar één ploeg afgevaardigd worden voor België.

Vermits Moana (First 47.7) en Oxygen (IMX 40) dit jaar weer het initiatief hadden genomen om deel te nemen, en vermits Oxygen vorig jaar zowat alles gewonnen heeft in België dacht het toch te mogen aanspraak maken op de selectie. Toch eiste het KBYV dat er selectie wedstrijden gevaren werden, dit omwille van problemen bij de vorige selectie.

Oxygen heeft zich steeds verzet tegen de selectie wedstrijden, vooral omdat deze zo laat gebeurden. Een Commodores Cup meevaren is geen lachertje. Het vergt heel wat voorbereiding. De boot dient geoptimaliseerd te worden, nieuwe zeilen gekocht, de beste bemanning geselecteerd,…. Ook is het financieel zwaar zodat een extra sponsor geen overbodige luxe is. Dit kan niet allemaal gebeuren op twee maanden.

Desondanks het verzet van Oxygen, die hierin blijkbaar alleen stond, werden er toch selectie wedstrijden georganiseerd. Oxygen won de twee eerste wedstrijden. Helaas telde de laatste wedstrijd, een Offshore, voor evenveel punten als de twee vorige. Oxygen nam teveel risico’s en raaktte een dijk onder het wateropervlak, met schade aan de kiel tot gevolg. Desondanks wist Oxygen de Liesl (First 40.7) voor te blijven, todat de wind volledig wegviel. Diegene die als eerste de wind terug kreeg was natuurlijk gewonnen, en dit was Liesl.

Oxygen bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar een alternatief: een Benelux ploeg, een Belux ploeg, een Bene ploeg,…Alles werd geprobeerd. Steeds was het probleem om een boot te vinden uit klasse 1 die competitief was.

Totdat Gery Trentesaux, winnaar van de Commodores Cup 2002 belde, dat hij een grote boot gevonden had : Een Russische boot IMX 45 Imagine ! Samen met een franse boot (Prototype van JPK 30) en Oxygen werd dit team aanvaard door de RORC als "european team".

Oxygen is heel fier dat net een Gerry Trentesaux Oxygen uitnodigd om deel te nemen aan de Commodores Cup, en dit met twee ander topboten.

Meer info Commodores Cup 2004:
www.rorc.org/comcup/index.php

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: