ONK Zeezeilen 2004 - De Togo, het startschip doet verslag

IJMUIDEN (NED) - Op vrijdag 10 september 2004 verlaat de Togo om 8 uur ’s morgens de Seaport Marina om voorbereidingen te gaan treffen voor het NK Zeezeilen. Buitengaats staat er een ZO wind zo rond de 5 Beaufort. Er is weinig deining, maar op de kleine golfjes staan witte kopjes. De zon schijnt en het is helder zicht. Het belooft een mooie zeildag te worden.

Met 26 deelnemende jachten in de IMS 1 klasse wordt de startlijn uitgevaren op 0,26 nm. De stroom staat naar de zuid en zal rond 12 uur kenteren. De bovenboei wordt uitgevaren op 1,6 zeemijlen met een richting van 150 graden.

Om 10.00 uur vindt de eerste start plaats. De IMS 1 klasse heeft er zin in. Over de lijn verdeeld en keurig op tijd vertrekken ze naar de bovenboei. De IMS 2 klasse zal om 10.05 starten. De startjoon is wat aan de kleine kant en in de laatste minuut is de joon uit het zicht van de lijn waarnemers verdwenen. Vlak voor het startsignaal gaat de uitstel vlag omhoog. Dat geeft verwarring onder de zeilers. Een aantal zette de spurt in naar de bovenboei. Gelukkig kunnen ze worden teruggehaald door de boeienboot, die het raadsel van de verdwenen pin-end ook oplost. Op eigen initiatief hadden ze bedacht de startlijn in te korten en waren daar ook vlak voor het startschot mee klaar. De lijn, nu ingekort, ligt er weer goed in en de procedure kan beginnen. Om alle boten de tijd te geven terug te keren wordt er om 10.20 gestart voor de IMS 2 klasse. Vijf minuten later gaan de IMS3-4 met 13 boten van start.

De Satori met zijn blauwe spi is al bijna bij de benedenton en de boeironding noteringen kunnen weer beginnen. De eersten van deze klasse doen ongeveer 30 minuten over een rondje. IMS 1 is weggestuurd voor 3 rondes. Zo zal de totaaltijd uitkomen op 90 minuten. Een mooie tijd voor een eerste race van het NK Zeezeilen.

De Satori zal in deze race als winnaar uit de bus komen, gevolgd door de Foxy en de Checkmate. In de IMS 2 klasse met 9 deelnemers moet Rosetta de Gotcha voor zich laten, In IMS 3 wordt de Stampede 1 en in IMS 4 de Solution Too.

Om 12.00 uur is de tweede start van de IMS 1 klasse. De Silveren Swaen is erg gretig en gaat voor het startschot over de lijn. Zij trekt de Salona met zich mee en beide schepen krijgen de X-vlag uitgedeeld. Dit wordt onmiddellijk gemeld via de VHF. De Silveren Swaen ziet zijn fout in en komt terug. De Salona ( luistert niet uit ) dendert door en krijgt een OCS.

Bij de tweede start van de IMS 2 blijven de meeste schepen ver onder de lijn. Alleen de Eclectic komt tegen de lijn te liggen. Al met al wordt het een schone start voor deze klasse. Dit geldt ook voor klasse 3-4 en om 12.10 is de hele vloot weer in de strijd verwikkeld om het Nederlands Kampioenschap.

Winnaars zijn de Checkmate, Rosetta from the Rocks, Elixer en de Djambo.

De wind neemt wat af. Direct ontstaat er op het startschip een discussie over de hoogte van het aantal knopen wind. Moet het H bord vervangen worden door het M bord. Aan boord van de Togo blijkt er een programma te zijn die waarneming weergeeft rond de meetpaal net buiten de haven van IJmuiden. Deze gegevens worden uitgedraaid en het blijkt gemiddeld 14,5 knopen te waaien. De stroom speelde deze wedstrijd geen grote rol. Harde feiten en het H bord blijft hangen.

Met een dreigende Salona bij de pinend gaat de IMS 1 klasse om 14.00 keurig over de start voor de derde race. Wederom voor drie rondes. Bij de IMS 2 klasse is Rosetta te gretig en gaat te vroeg over de lijn. Er wordt een dip gemaakt die te kort is om een schone start te geven en de X vlag blijft staan. Gelukkig wordt het gezien en komt Rosetta reglementair terug over de lijn en kan de X vlag worden gestreken. Bij de IMS 3-4 zijn de Andiamo en de Phoenix de dreigers, maar wordt er tenslotte schoon gestart en blijft de X in de zak zitten.

Om 14.30 is de Satori weer als eerste bij de benedenton, samen met de Checkmate. De Audi, die een fantastische race vaart volgt hen op de hielen en rondt als derde de benedenton. Daarna komt de Holmatro, die helaas wat langzaam van start ging. Er wordt hevig strijd geleverd en bij de tweede ronding van de benedenboei heeft de Audi zijn positie nog niet prijs gegeven en ligt nog steeds derde in tijd. Bij de finish moet de Audi de Holmatro voor laten en finishen ze als vierde. In gecorrigeerde tijd levert het hen echter een prachtige eerste plek op, wordt de Checkmate tweede en Satori derde.

In de IMS 2 klasse komt de Jazz als eerste bij de benedenton. Helaas laten zij hun spi vliegeren en moeten ze veel plaatsen prijs geven. Rosetta is aan haar inhaalrace begonnen en komt als tweede bij de boei gevolgd door de Daikin en Sunshine 4. Tenslotte eindigt Rosetta als eerste, wordt de Daikin tweede en Zeebeer derde in deze race.

In de IMS 3 komt de Elixer om 14.45 uur als eerste rond de beneden ton. Met 35 minuten over een rondje zal de finish plaats vinden rond 15.20 uur. Bij de IMS 4 komt de Djambo voor de Solution Too de eerste keer rond. In de einduitslag wordt Solution 1 en de Iskander, met een hoge gemiddelde bemanningsleeftijd tweede.

De zeilers mogen naar de haven waar bier op de steiger wacht. De Togo gaat anker op en vaart terug naar de Marina.

Op zaterdag staat de middellange afstand op het programma. Een rondje langs twee hydrografische boeien en daarna nog wat lussen bij het Startschip.

Met een windje rond de twintig knopen wordt op zaterdag om 8.30 uur de bovenboei uitgelegd op een afstand van 2.5 nm, richting 210 graden. De afstand langs de vaste boeien is ongeveer 30 nm. Voor de IMS 1 klasse betekent dat drie lussen varen om aan de 60 mijl te komen. Voor IMS 2-3 twee lussen en de IMS 4 gaat weg met 1 lus, waarbij het wedstrijdcomité voor zichzelf de mogelijkheid open houdt om deze klasse eventueel bij boei drie af te korten.

Tijdens de start van IMS 1 ruimt de wind. Het startschip wordt voordelig. Bovendien loopt de stroom dwars op de baan richting Togo. In de laatste minuut voor de start liggen veel boten achter de Togo. Allemaal tegelijk proberen ze de voordelige plek te benutten maar worden door de stroom naar de Togo gezet. Een enorm gekrioel ontstaat en de general gaat erin. De startlijn wordt verlengd en de pinend wordt omhoog getrokken. De India wordt erin gehangen en om 9.15 uur gaat de vloot keurig verdeeld over de lijn van start. Alleen de Roark gaat te vroeg en moet terug komen. Ook de overige klassen geven geen problemen bij het starten.

De wind is wel aan het toenemen en de zee bouwt zich op. Dan komt de mededeling dat de Slib waar iedereen naar toe aan het varen is er niet meer in ligt. Mario en Arjan de boeienboot jongens uit Scheveningen komen er achter dat de Slib op het programma staat en melden dat zij deze boei niet hebben gezien toen zij met hun Rib naar IJmuiden kwamen varen. Als een speer vertrekken zij met hun Rib met 200 pk motor en de M vlag op zak naar de geografische positie van de Slib. Helaas de zee heeft zich al zo opgebouwd dat supersnel varen er niet meer inzit. Duimend zit het comité op het startschip. Zullen ze op tijd zijn? Dan komen de eerste berichten van de zeilers dat er geen boei ligt. De andere rubber die het comité tot zijn beschikking heeft is even naar de haven. Bij terugkeer naar het startschip vinden zij de zee erg ruig geworden. Ze spreken van golven van 4 meter en voelen er eigenlijk niet voor om op deze zee nog boeien te verleggen. Peter Anink, de wedstrijdleider, stuurt ze terug en besluit daarna de wedstrijd af te breken en alle zeilers naar de haven terug te sturen.

De Togo begint flinke klappen te maken. Volgens de kapitein zitten er kuilen van 6 meter bij. In ieder geval geeft het loshalen van het anker de nodige problemen. We rollen van links naar rechts en maken flinke smakken. Eindelijk lukt het om te gaan varen.

Bij de zeilers gebeurt er ook het een en ander Zeilen scheuren, golven lopen de kajuit binnen en bij de Andiamo spoelt een bemanningslid van boord. Zij slaan eerst plat en tijdens dit plat gaan loopt er een golf over hun boot heen die het bemanningslid van de hoge kant van de boot meesleurt. Gelukkig loopt het allemaal goed af en wordt het bemanningslid weer aan boord gehesen. De zee heeft zich in korte tijd enorm opgebouwd. De zeilers staan in ieder geval allemaal veilig aan hun bier op de steiger als de metingen van de meet paal aangeven dat de significante golfhoogte 2,50 meter is met pieken van 4,5 meter.

Maar wat nu voor de dag van morgen. Er moet nog een korte en een middellange afstand gevaren worden. Het comité gaat aan het werk. Vele ideeën worden geproduceerd. Tenslotte komen ze tot consensus. Er wordt een startlijn gelegd in de buitenhaven. Met west-zuidwestenwind ligt deze goed in de wind. Er komt een baan langs de Eveline en de Wreckboei. Daarna terug naar het startschip. Tussen Togo en finishboei door varen, finishboei over bakboord nemen en de baan opnieuw varen, om dan echt te finishen. De lengte van de baan is dan ongeveer 40 nm. Voor IMS 4 geldt dat ze de tweede keer alleen naar de Eveline gaan en dan terug komen om te finishen. Hun baan is dan 30 nm lang. Tijdens het passeren van de lijn tussen Togo en finishboei neemt het comité de tijd op en uiteraard bij het finishen wordt weer de tijd genomen. De eerste tijd is de tijd voor de korte race, de tweede tijd is de tijd voor de lange race. Zo haal je met 1 start er twee races uit, een kortere baan en een middellange afstand baan.

Peter werkt alles verder uit. Bespreekt dit met de jury en maakt het amendment voor de zeilers. Tijdens het buffet in Holiday Inn wordt het plan aan de zeilers gepresenteerd. De zaal reageert geëmotioneerd. Sommige zeilers vinden het plan niets, anderen reageren positief op de creatieve geest van het comité.

Om 6 uur zondagmorgen luidt het weerbericht voor de kust van IJmuiden, Wind 7 Beaufort, 32 knopen. Golfhoogte 4 meter. Verwachting tot 12 uur: Wind oplopend naar 8 Beaufort 36 knopen met stoten van 44 knopen. Voor het comité zit er niets anders op dan de wedstrijden af te blazen.

Om 12 uur is de prijsuitreiking. In IMS 1 wordt de Checkmate, weliswaar met het zelfde aantal punten als de Satori kampioen. In IMS 2 wint Rosetta from the rocks, in IMS 3 de Stampede en in IMS 4 Solution Too.

Twee van deze vier winnende boten komen uit Scheveningen. Zij doen jaarlijks mee aan de IJspegelraces. Om goed voorbereid te zijn voor deelname aan het NK Zeezeilen adviseert de Togo u deel te nemen aan deze IJspegel races die vanaf 17 oktober weer vanuit de haven van Scheveningen worden gevaren en hoopt zij u volgend jaar weer te ontmoeten voor het NK Zeezeilen.

www.nkzeezeilen.nl

Labels

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: