AANKONDIGING:<br>IJspegel Trophy 2004 -2005

SCHEVENINGEN (NED) - De IJspegels zijn niet alleen gezellig maar kunnen ook een uitstekende voorbereiding zijn op het erop volgende wedstrijdseizoen in binnen- en buitenland. In beginsel worden er op de rede van Scheveningen twee wedstrijden per dag gezeild.
Deze IJspegel serie varen de ORC-Club gemeten boten net als de IMS weer onder het "Triple Number System". Dit geeft, gezien de diversiteit van het aantal type boten, een juistere uitslag. Bij voldoende deelneming door eenheidsklassen, zoals Mumm30, X-99, MaxFun en Pion, wordt er voor hen een apart klassement bijgehouden en een fraaie wisselprijs ter beschikking gesteld. We rekenen natuurlijk weer op de Mumm30 klasse.

Van toepassing zijn de Internationale Bijzondere Bepalingen van het O.R.C. Categorie 3.

Bij voldoende inschrijvers worden ongemeten boten in de gelegenheid gesteld te varen onder het "Scheveningen-Handicap-System" in de "Roll-Genua-Klasse". Hiervoor dient het Ratingformulier - te vinden op de website www.ijspegel.com onder de knop wedstrijdgegevens » inschrijvingen - zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Verder moet uw boot voldoen aan de daar vermelde veiligheidsvoorschriften van Jachtclub Scheveningen.

Zeilersavond: elke dinsdagavond na een IJspegel zijn er nabespreking van de wedstrijd en/of lezingen door experts op wedstrijdgebied in de Jachtclub. Aanvang: 20.00 uur.

Het inschrijfgeld voor de gehele serie bedraagt 200 euro.

Wedstrijddata:
2004 2005
17 oktober 30 januari
31 oktober 13 februari
14 november 27 februari
28 november 13 maart
12 december 27 maart

3 april 2005 reserve/Lente Team wedstrijd (WB 5).

Ligplaatstarieven IJspegelaars:
Deelnemers krijgen 35% korting op de bruto wintertarieven, mits aan 60% van de te varen wedstrijden wordt deelgenomen. Zoniet dan geldt het bruto tarief. Voor een ligplaats in een box geldt een opslag van 20%.

Gebruik van elektra middels een metersnoer, dat verkrijgbaar is via de havenmeester.

De netto (te factureren) liggeldtarieven voor de periode 1 oktober tot een week na de laatste wedstrijd resp. 10 of 17 april - WB 5 - bedragen incl. BTW.

tot 9 meter € 360
tot 10 meter € 440
tot 11 meter € 535
tot 12 meter € 635
tot 13 meter € 750
tot 14 meter € 860
tot 15 meter € 1000

Ter afsluiting van de IJspegel serie wordt op 3 april de Lente Teamwedstrijd om de Meeuwisse Baggercup gezeild: aansluitend een koud en warm buffet in de Jachtclub met veel gratis champagne.

Gaarne nodigen wij u uit voor het Sailors Welcome op zaterdag 17 oktober om 18.00 uur in de Jachtclub voor een gratis drankje.

www.ijspegel.com

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: