50 - Jarig Jubileum van de Solo: Is er een heden zonder een verleden

Valt er van het verleden wat te leren, waarvan we als klasse in de toekomst kunnen profiteren. Door historici vaak gestelde vragen, maar nu worden we er opeens bij het 50-jarig jubileum zelf mee geconfronteerd.

Moeten we er wel aandacht aanbesteden? De toekomst is toch waar het omdraait. Tien jaar geleden zag het er voor de Solo Überhaupt niet naar uit, dat er na vijftig jaar nog in de boot wedstrijd gezeild zou worden.

Wordt je wel met het Solo verleden geconfronteerd , als je een weekeinde wedstrijd zeilt? Het verleden lijkt dan heel ver weg. Onderhuids denk ik, dat het echter wel anders ligt. De Solo was eigenlijk wat de Laser nu is, maar dan in een tijd,dat het wedstrijdzeilen in een hausse periode verkeerde.Kaag- en Alkmaardermeerweken, WZW- en U- evenementen waren voor veel jonge zeilers en niet alleen op het water, hoogtepunten van het jaar. Om maar niet te spreken over de grote kampioenschappen op het IJsselmeer.

In Nederland bewaren dus tal van zeilers goede herinneringen aan hun tijd in de Solo.

Zelf kan ik mij nog herinneren, dat ik met mijn vader in een Stern, tegen twee vriendjes met een Solo en een FJ op Haarlem zeilden. Dit zijn natuurlijk heel persoonlijke herinneringen.

Ik ben er echter van overtuigd, dat een ieder die dit leest soortgelijke herinneringen aan zijn of haar periode in de Solo heeft.

Laat dit voldoende zijn. Een opsomming van de hoogtepunten van de klasse zou trouwens veel te omvangrijk zijn.

Het verleden is echter nader dan je denkt. Het Wedstrijd-Comité van de Kaag is een niet onbelangrijke factor in het leven van een hedendaagse Solo-zeiler.

Hans Jurray, mede oprichter van de NSO, drukt als Wedstrijdleider op de Braassemermeer nog steeds zijn stempel op de wedstrijdgebeuren aldaar.

Mevrouw Pannevis was zeer enthousiast toen ze hoorde, dat ze weer een ONK voor de Solo op Medemblik kan organiseren. En zijn dus nog vele Oud - Solisten met een actief in de zeilsport. Kortom de Solo is nog steeds direct hetzij indirect in de Nederlandse zeilwereld aanwezig.

Wat kunnen we uit het verleden leren?

Als je de verslagen van vroeger doorleest, dan valt het op dat naast het wedstrijdelement de gezelligheid en onderlinge band de Klasse kenmerkten.. Ik denk, dat we daar nu nog steeds om bekend staan. Nu we weer groter gaan groeien moeten we er voor zorgen, dat de klasse niet onpersoonlijk gaat worden en dat iedere nieuwe zeiler direct in de club opgenomen wordt.

De NSO is er in het verleden ook goed ingeslaagd om de klasse betaalbaar en technisch up to date te houden. Nieuwe ontwikkelingen werden tijdig doorgevoerd, onder andere de overgang van houten naar aluminium masten en meer recent de introductie van FRP -boten.

Voor de toekomst liggen op dit vlak een aantal uitdagingen in het verschiet. Bij de besluitvorming rond de eventuele introductie van kevlar-masten, moet het kosten aspect zeker niet uit het oog verloren worden.

Daarnaast blijft vooral in Engeland de aanpassing van het roerblad een punt van discussie.

De Toekomst:

Als je naar het ledental van de Solo - Association (duizend leden) in Engeland kijkt,dan moet er in Nederland zeker nog voldoende potentie zijn om in de komende jaren verder te groeien. Immers als een klasse zo snel groeit in het Mekka van het dinghy sailing, dan staat er ons in Nederland een inhaalslag te wachten.

Een sterk punt voor de Solo is, dat de vooraanstaande Engelse zeilmakers,die Olympisch en Internationaal actief zijn, de Solo als commercieel interessant boot beschouwen. Hierdoor worden de nieuwste ontwikkelingen, met inachtneming van het klasse - reglement, snel in de Solo toegepast. Hun professionals nemen deel aan het wedstrijdcircuit in Engeland hetgeen een positieve invloed heeft op het niveau van de klasse.

In welke klasse kan je jezelf in een goede sfeer meten met de professionals.

Deze ontwikkeling kon zich alleen maar voltrekken, door de introductie van FRP -Solo's. Enerzijds kreeg de boot hierdoor een up to date uitstraling en anderzijds werd het mogelijk de boot in grote aantallen te produceren.

Een andere gunstige ontwikkeling voor het eenmansboot zeilen in het algemeen is de voortschrijdende individualisering in de maatschappij waarvan de Solo ook zal profiteren.

Genoeg gefilosofeer over de toekomst.

Er is staat een flitsend Lustrum - jaar voor de deur. Het Open Nederlands Kampioenschap wordt op het International Sailing Center Medemblik met Pinksteren verzeild.

De NationsCup 2006 wordt door Fraglia Vela della Riva in Italie georganiseerd en op de bakermat van de Nederlandse Solo-klasse KWV de Kaag wordt een after-party in september gehouden.

Tijdens het ONK en het evenement op de Kaag zullen voor Oud-Solisten een aantal activiteiten georganiseerd worden.

Het zwaartepunt van de Lustrum-activiteiten in Engeland ligt tijdens Engelse Open Kampioenschap begin augustus. Afsluitend wordt daar een Champion of Champions day georganiseerd. Hier zullen tal van internationale top-zeilers bij aanwezig zijn.

Op www.soloklasse.nl kan je een volledig overzicht van de activiteiten zien.

Mij rest nog iedereen een voorspoedig Jubileum jaar te wensen,
Solo 388

Foto: Soloklasse Houtskool 2005 door Mees Middelweerd

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: