Sponsor Peter Laureyssens reageert op Franse beschuldigingen

We vernamen al eerder in de reacties op Clubracer dat Peter een zware straf opliet na de eerste grote Mini-wedstrijd van het seizoen, de Select 6.50 in La Baule. Peter zou volgens de jury geknoeid hebben met zijn reddingvlot. Volgens Peter (en we hebben alle redenen om eerder zijn verhaal te geloven) raakte het vastgelode vlot tijdens de wedstrijd los en verschoof het zo’n 50cm naar voren. Dit werd pas tijdens een controle na de finish opgemerkt.

De sponsor van Peter stuurde onderstaande brief naar de organiserende club:

Heren,

Mijn naam is Raph Van Dessel, eigenaar-bedrijfsleider van Iron & Stainless International en zoals u ook kan merken, sponsor van Peter Laureyssens.

U kan wellicht al raden dat ik naar aanleiding van de tijdsstraf een lang gesprek heb gehad met Peter. Hij laat uw beslissing voor wat ze is, evenals ik dat doe. Dit verandert niets aan het feit dat hij het reddingsvlot niet verplaatst heeft, maar dat het losgekomen is doordat het niet afdoende vastgemaakt werd.

Als Peter zijn reddingvlot als beweegbare ballast gebruikt zou hebben, dan zou hij wellicht de helderheid van geest gehad hebben om dat net voor de finish terug op zijn plaats te zetten en goed vast te maken.

Ik leg me neer bij de beslissing van de jury om een tijdstraf op te leggen wegens het niet naleven van de veiligheidsregels. Wat ik echter niet kan toelaten is dat jullie in jullie persbericht suggereren dat Peter niet eerlijk is geweest en een gebrek aan sportiviteit vertoont. Want dát lees je tussen de regels.

Het enige dat een gebrek aan sportiviteit vertoont is de tendentieuze en partijdige manier waarin het persbericht opgesteld is. Peter is een eerlijke man en kan gerust zonder jullie verdachtmakingen. U hebt hem niet alleen beschuldigd, u beledigde hem ook.

Het spijt me u hier op te moeten wijzen, maar dit is weerom een overduidelijk voorbeeld van het Franse chauvinisme. Ongelijke wapens…Wie ??? 50 Fransen tegen 1 Belg.

Zulk een houding is verre van ideaal voor de uitbouw van de Mini-klasse in het buitenland. Voor dit stukje riooljournalistiek moet u op zijn minst uw excuses aan Peter aanbieden.

Sportieve groeten van een kwade doch sportieve Belgische yachtman én sponsor.

Raph Van Dessel

PS : uw ’artikel’ « Une histoire belge » zal samen met deze brief in ons land gepubliceerd worden.

Hier volgt dan het fameuze persbericht (we hebben er de Franse spelfouten maar uitgehaald…)

Une histoire belge

C'est l'histoire d'un Belge… qui se bat à armes inégales (Mini de série
contre proto) mais reste aux avant-postes toute la course pour se classer finalement deuxième à moins d'une ½ heure d'Aloys et devant les meilleurs protos comme Tanguy de la Motte sur SET ENVIRONNEMENT.

Ce serait une belle histoire si son radeau de survie n'avait pas été
déplacé (pour mieux recentrer les poids? par erreur? pour se battre à armes moins inégales?).

Dans tous les cas il hérite d'une pénalité et perd sa place de dauphin.

De vertaling:

Dit is het verhaal van een Belg… die met ongelijke wapens ten strijde trekt (seriegebouwde Mini tegen prototypes) maar gedurende de hele wedstrijd vooraan blijft om uiteindelijk als tweede te finishen minder dan een half uur na Aloys (Claquin) en vóór de beste prototypes zoals SET ENVIRONNEMENT van Tanguy de la Motte.

Dit zou een mooi verhaal kunnen zijn indien zijn reddingvlot niet verplaatst zou geweest zijn (Voor een betere gewichtsverdeling? Per vergissing? Om met minder ongelijke wapens te moeten strijden?).

In ieder geval kreeg hij een tijdsstraf en verloor hij zijn tweede plaats.

Auteur:

  • entityone

Voor u geselecteerd: