Hoofdbestuur Watersportverbond neemt ontslag

  • Author: Ice
    Date: di, 31/10/2006 - 00:28

Hoofdbestuur neemt zijn verantwoordelijkheid voor de geld problemen

Vanaf vandaag 30 oktober 2006 is het hoofdbestuur demissionair en zal vanuit die positie verder besturen tot aan de jaarvergadering van 18 november 2006. De zopas aangetreden bestuursleden Pieter Keijzer (topsport), Rob Labadie (penningsmeester) en Paul Hamelynck (belangenbehartiger) stellen zich herkiesbaar.

Kees Jurgens nam reeds in april de functie van voorzitter breedtesport waar en is ook herkiesbaar. Bert Kuiper, voorzitter district Noord, wordt nu conform de fusieovereenkomst met het Noord-Nederlands Watersportverbond automatisch vice-voorzitter van het hoofdbestuur.

Ontslagnemend voorzitter Jan van Gelderen wil het nieuwe bestuur ruimte geven om de ontstane problematiek en de daaruit voortvloeiende consequenties op te lossen en stelt zich niet herkiesbaar.

UPDATE:
"Het vermogen is volledig weg. We hebben te veel uitgegeven en te weinig inkomsten gehad", reageerde Dorine van der Veen-Piscaer, interim vice-voorzitter.

"Verminderde subsidies en sponsorinkomsten en te lage contributie zijn mede de oorzaken, maar vooral door de uitgifte van het bondsblad De Schipper zijn we het schip in gegaan", vervolgde Van der Veen-Piscaer. "Wij hebben geleerd dat we een sportbond zijn en geen ondernemer. De afgelopen drie jaar heeft het blad De Schipper ons door onder meer tegenvallende advertentie-inkomsten een miljoen euro gekost. We zijn er nu mee gestopt, maar het kwaad is al geschied. Op 18 november moeten we op de ledenvergadering met onze achterban bekijken hoe we verder moeten. De contributie moet in ieder geval omhoog."

RECTIFICATIE via het watersportverbond:
In het persbericht (verstuurd op 30 oktober 2006) over het aftreden van het hoofdbestuur van het Watersportverbond is een storende fout opgetreden. De heer Bert Kuiper is benoemd als voorzitter van District Noord en conform de fusieovereenkomst met de Noord Nederlandse Watersportbond wordt hij daarmee automatisch vice-voorzitter van het Hoofdbestuur van het Watersportverbond en geen voorzitter.

www.watersportverbond.nl

Auteur:

  • Ice

    Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: