Hans Zuiderbaan zegt NEE tegen IRC in Nederland

Kritische kanttekeningen bij de begeleidende brief van de Noordzee Club als toelichting op de peiling onder de meetbriefhouders IMS en ORC Club.

Dat de belangstelling voor IMS tanende is onmiskenbaar en heeft een aantal duidelijke oorzaken die op zich niets met IMS hebben te maken.

  1. Er is wereldwijd een beweging gaande naar heel dure speelvelden zoals boxrules en eenheidsklassen en anderzijds naar een meer op speciale evenementen gerichte belangstelling van de zeilers en weg van de geregelde deelname aan wedstrijden door het hele seizoen. Nederland is daarop geen uitzondering met de komst van de X-35.
  2. De gang naar het grootste veld is altijd naar beneden gericht omdat dat voor de hoger gekwalificeerden nu eenmaal eenvoudiger is dan andersom. Als die trend doorzet zal je ook aan de onderkant weer een uitloop naar een lager gelegen segment zien, b.v. van ORC naar SW.
  3. de participatie aan georganiseerde sport neemt overal af. Mensen hebben steeds minder tijd voor steeds meer activiteiten van alle gezinsleden.

De twee bijeenkomsten met IMS eigenaren die door de Noordzee Club zijn belegd kunnen moeilijk als representatief worden beschouwd. Die in Zierikzee tijdens de Deltaweek was te slecht bezocht om enige waarde aan toe te kennen en die in IJmuiden tijdens het ONK IMS was duidelijk mede beïnvloed door enkele opgetrommelde IRC aanhangers die zelden in Nederland aan de start verschijnen. Het was, wat je noemt een duidelijk aselecte steekproef. Om aan deze twee bijeenkomsten grote waarde toe te kennen vind ik niet terecht. Om dan te concluderen dat er een sterke roep is om IRC gaat me veel te ver.

Het meest opvallende van de brief vind ik dat één voor de hand liggende optie, n.l. IMS handhaven en gewoon afwachten wat er gebeurt in de komende 1 of 2 seizoenen, niet aan de orde komt.

De oorzaken voor de terugloop van IMS zullen net zo geldig blijven als je IMS vervangt door IRC. Die oorzaken hebben namelijk niets te maken met de aard van het handicapsysteem zoals ik hierboven heb beschreven. De enige reden om IMS te vervangen door IRC is dat je rekening wilt houden met de sterke aandrang van enkele wedstrijdzeilers die zich luid laten horen.

Zoals ik al tijdens de laatste bijeenkomst van de TC van de Noordzee Club heb opgemerkt is door deze acties de geest uit de fles en is er nu al één wedstrijdorganisator die aankondigt IRC op te nemen in zijn programma. Wat er ook gaat gebeuren, Nederland raakt in een staat van chaos die zeer nadelig zal zijn voor de ontwikkeling van het wedstrijdzeilen in handicapformules. We hebben dit op microniveau kunnen waarnemen in Breskens waar een aantal jaren zowel IRC als IMS/ORC werd gevaren om de Belgische deelnemers te gerieven. Het resultaat was een gefragmenteerde vloot die jaar na jaar kromp. In een poging het tij te keren heeft Breskens zelfs één keer ervoor gekozen om alleen IRC te varen met als resultaat dat de inschrijving dramatisch in elkaar zakte doordat er geen enkele boot uit het Noorden meer op af kwam. Nu hebben we in Breskens de service aan de Belgen verleend door voor hen een eenmalige ORC handicap te verzorgen op kosten van de organisatie en de deelname is stijgende. Iedereen vaart weer samen in een vloot.

Geen loopholes in IRC? Laat me niet lachen! Het is één grote loophole die bovendien inconsequent en arbitrair gedicht wordt n.a.v. in het oog springende wedstrijdresultaten. Door IRC te kiezen geef je iedere invloed op je handicapsysteem uit handen. In de VS, waar sinds enkele jaren ook in IRC wordt gevaren klagen de ontwerpers steen en been. De oorzaak is gelegen in het feit dat IRC eigenlijk een systeem is wat je kunt gelijkstellen aan ORC Club en niet met IMS waar het gaat om precisie van meting e.d. Het is, als CHS, ooit opgezet om de cruiser-racers die bij IOR niet meer aan hun trekken kwamen te accommoderen. Als de topontwerpers zich erop storten krijgen ze na één seizoen een soort strafkorting waardoor hun schepen nauwelijks nog kunnen winnen. Zoals gezegd gebeurt dat op een onvoorspelbare manier. Het is navrant te lezen dat juist dit jaar in de ORC vergadering geen grote loopholes waren te dichten. Dat heeft er vooral mee te maken dat de loophole-uitbuiters zijn opgekrast naar de TP-52 en de ORC-42 en enkele eenheidsklassen, maar het zegt ook iets over de geleidelijk uitrijping van het systeem. Juist op dit moment stappen wij eruit!

Ontwerpers zouden niet speciaal op IRC ontwerpen? Waarom hebben dan een aantal Britse ontwerpers, die verder internationaal niet veel voorstellen, uitsluitend succes in Engeland? Ook in IRC is typevorming aanwezig. Zoals Peter de Ridder al zei, die typevorming gaat in de richting van overtuigde schepen met teveel ballast. Het evenwicht is niet goed. De schepen ogen snel maar zijn het niet echt. IMS mocht dan in de Middellandse zee schepen met weinig stabiliteit opleveren, overigens grotendeels omdat daar bijna uitsluitend windward-leeward banen gevaren worden en het er door de bank genomen vaak licht weer is. In Engeland zijn meer reachende koersen in de banen en heb je dus sowieso meer stabiliteit nodig. IRC meet geen stabiliteit en dat is een ernstig gebrek.

Mijn belangrijkste zorg is dat we in Nederland nu het initiatief aan de markt laten met als gevolg dat we in eenzelfde chaos geraken als die in België het geval is. Wij hebben ons altijd onderscheiden van andere landen door een strak geleide organisatie waardoor we greep hielden op de keuze van de formules. Met de combinatie IMS en ORC Club kunnen mensen soepel van het ene naar het andere systeem switchen al naar gelang de grootte van het veld. Ik vrees dat we in enkele jaren zullen afdalen tot misschien 500 meetbrieven en steeds minder deelnemers aan wedstrijden.

De gedachte dat je wel iets moet doen met de roep om IRC is onjuist. Die roep is er altijd geweest maar je hebt de illusie gewekt dat het kennelijk een haalbare optie is door het enkele keren expliciet op de agenda van informele raadplegingen te zetten. Nu staat de optie om IMS en ORC Club samen te handhaven niet eens meer in de te kiezen alternatieven. Ik vind dat slecht beheer. Het spijt me.

Terneuzen, 12 november 2006
Hans Zuiderbaan

IMS vs IRC discussie:Discussieer mee en deel uw inzicht in de grootste IMS discussie aller tijden, op het ClubRacer forum natuurlijk.

Peiling:En wat vaar jij tijdens de Van Uden Reco: IMS of IRC?
Geef je mening via de peiling op het ClubRacer forum

Relevante berichten:
03/11/06: Toekomst IMS zeilen in Nederland - deel 3
30/10/06: Hoofdbestuur Watersportverbond neemt ontslag
30/10/06: Toekomst IMS zeilen in Nederland - deel 2
12/10/06: Bijeenkomst IMS meetbriefhouders – het verslag
10/09/06: Toekomst IMS zeilen in Nederland - deel 1

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: