Aankondiging besloten algemene ledenvergadering van het Watersportverbond

De oplossingsrichting voor het voortbestaan van het Watersportverbond staat in deze vergadering centraal

Op zaterdag 18 november vindt de besloten algemene ledenvergadering van het Watersportverbond plaats. Dit wordt voor de watersportverenigingen en het Watersportverbond een belangrijke vergadering.

De oplossingsrichting voor het voortbestaan van het Watersportverbond staat in deze vergadering centraal. Er wordt uitvoerig ingegaan op de huidige financiële situatie en in dat kader zal de leden worden gevraagd een noodzakelijke eenmalige bijdrage over 2007 goed te keuren. Voor de mogelijke organisatorische aanpassingen zal de nu in te stellen Stuurgroep opdrachten krijgen waar de leden, over de uitkomsten hiervan, in de vergadering van april 2007 kunnen gaan oordelen. Op deze vergadering is het aan de leden de verdere koers van het Watersportverbond uit te zetten

Op deze vergadering wordt ook een nieuw interim bestuur gekozen. Kandidaten zijn op dit moment de heren Rob Labadie (penningmeester), Pieter Keijzer (topsport), Paul Hamelynck (belangenbehartiging) en Kees Jurgens (breedtesport). Bert Kuiper wordt op grond van de Fusieovereenkomst automatisch lid van het interim-bestuur in de functie van vice-voorzitter.

Voor de functie van voorzitter wordt aan de vergadering voorgesteld om een open procedure te starten. Hier zal een profiel aan ten grondslag liggen. Getracht zal worden om de vacature in te vullen op de jaarvergadering in april 2007.

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: