Ledenvergadering van het Watersportverbond

Watersportverenigingen steunen hun Watersportverbond

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2006 te Bunnik, hebben de leden het vertrouwen uitgesproken in het vandaag benoemde bestuur van het Watersportverbond en zijn akkoord gegaan met een eenmalige financiële bijdrage.

De ruim 180 aanwezige verenigingen waren unaniem van mening dat het Watersportverbond moet blijven bestaan. “Wij kunnen niet zonder Watersportverbond.!”

Om het Watersportverbond de goede koers te laten varen, zijn de leden akkoord gegaan met de in de vergadering gedane voorstellen van het Bestuur.

Er komt een stuurgroep die voorstellen gaat voorbereiden hoe de organisatie er in de toekomst uit moet zien. Deze voorstellen worden op 8 mei 2007 aan de leden voorgelegd. Rob Labadie, penningmeester heeft de leden uitgebreid geïnformeerd en overtuigd van de noodzaak van het besluit tot een eenmalige financiële bijdrage. Hierna ging men over tot stemming. Met overgrote meerderheid stemde de vergadering voor een eenmalige financiële bijdrage van € 7,- per rekenlid in 2007.

De vergadering werd geleid door de dagvoorzitter, de heer Boele Staal, Commissaris van de Koningin in Utrecht. De vergadering heeft een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur van het Watersportverbond bestaat uit de heren Rob Labadie (penningmeester), Pieter Keijzer (Topsport), Paul Hamelynck (Belangenbehartiging) en Kees Jurgens (Breedtesport).

Vicevoorzitter van het nieuwe bestuur is de heer Bert Kuiper. Hij is tevens voorzitter van District Noord. Voor de functie van Voorzitter wordt een profielschets opgesteld en het bestuur verwacht in de voorjaarsledenvergadering van 8 mei een nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen. Dit wordt een open procedure.

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: