Meet- en veiligheidsvoorschriften keuring tijdens de Van Uden Reco Regatta

Nog 2 nachten slapen en dan kunt u weer tijdens de Van Uden Reco Regatta in wat groter verband uw kunnen toetsen aan dat van anderen. Voorwaarde is daarbij dat het er eerlijk aan toe gaat, met ander woorden dat u met faire middelen strijdt en dat uw schip voorzien is van de juiste snelheidsvoorspellende waarde. Heel simpel gezegd: uw schip moet voldoen aan de meetbrief. Dit staat met zoveel woorden in regel 78 van ‘De regels voor wedstrijdzeilen 2005-2008’.

Tijdens de Van Uden Reco Stellendam Regatta 2006 zal gecontroleerd worden of uw boot voldoet aan de meet- en veiligheidsvoorschriften.

Na afloop van de races zullen een aantal schepen aangewezen worden voor controle. Dit aanwijzen gebeurt op het water direct na de finish. Aangewezen schepen moeten zich dan zonder uitstel melden op een bepaalde, hun meegedeelde plaats. Daar zullen keurmeesters onder leiding van een klassencontroleur van het Watersportverbond een controle uitvoeren.

Afwijkingen van het schip ten opzichte van de meetbrief en de veiligheidsvoorschriften voor categorie 5 van de Offshore Regulations zullen aan het wedstrijdcomité gerapporteerd worden. Het wedstrijdcomité is dan verplicht tegen deze boot te protesteren (regel 78.3).

Als de protestcommissie op grond van afwijkingen van het meetvoorschrift een boot straft, moet die informatie ook worden doorgegeven aan de ‘relevante autoriteiten voor metingen’, dat wil zeggen aan het Watersportverbond, met name de Technische Commissie Watersport.

Het aanwijzen van de te keuren boten gebeurt niet geheel willekeurig; het gebeurt steekproefsgewijs waarbij de klasseringen in de verschillende wedstrijden een rol kunnen spelen.

Om bij niet als een overval te laten overkomen willen wij u dit vooraf laten weten. Punten die onderwerp van controle zijn willen wij u ook niet onthouden. Voor alle klassen geldt dat er ten aanzien van de meetvoorschriften gecontroleerd wordt op de maten van spinnaker en genua en bij IMS op de aanwezigheid van tafel en matrassen.

Ten aanzien van de veiligheid worden alle klassen gecontroleerd op de aanwezigheid van een brandblusser, reddingsboeien met drijfanker of lifesling en reddingsvesten met fluitje en reflecterend materiaal.

Naast het belang van een eerlijke strijd op het water zal deze strijd ook met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen gevoerd moeten worden. Dit is in uw belang en dat van uw bemanning evenals in het belang van uw opponenten.

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: