Zeilraad tikt organisatie Schuttevaerrace 2007 op de vingers voor gemaakte fouten

Schuttevaerrace 2007Het begon allemaal met de tijdstraf van 5 procent die de Yacht Vision kreeg tijdens de Schuttevaerrace 2007 over de etappe Oudeshild – Vlieland waarvoor schipper Harry Amsterdam zich had teruggetrokken (RAF). Het protestcomité had op grond van het logboekverslag geconstateerd dat Yacht Vision niet de voorgeschreven route had gevolgd en te veel de motor heeft gebruikt. Deze straf had nauwelijks of geen invloed op het resultaat van dat traject en evenmin op het eindresultaat De jury besloot daarop om een effectieve sanctie uit te smeren over de andere zeiltrajecten.

Dit resulteerde in een vijf procent tijdstraf hetgeen neerkomt op totaal circa een uur over de overige zeiltrajecten. Harry Amsterdam van de Yacht Vision was het daar niet mee eens en vraagde hoger beroep aan.

Samenvatting Hoger beroep aanvraag van NED 7811 Yacht Vision

Dit jaar was al vroegtijdig bekend dat het grootste deel van de vloot problemen zou krijgen met de ondiepte van het Scheurrak/Omdraai (Paardenhoek). De Yacht Vision liep als tweede in het veld aan de grond. Na een half uur voor anker te hebben gelegen besloot de Yacht Vision om te varen via Harlingen. De Schuttevaerrace wedstrijdorganisatie werd diverse malen opgeroepen maar was niet voor commentaar bereikbaar. Het omvaren zou niet legaal zijn, ondanks het feit dat alle cardinale tonnen aan de juiste zijde zijn gerond. De Yachtvision besloot dan ook om zich voor dit traject terug te, trekken. Het kan toch niet zo zijn dat een overtreding op een traject kan doorwerken op andere reglementair juist gevaren trajecten?Betreffende de straf op de legaal gezeilde trajecten zijn we niet gehoord; er is geen protest tegen ons ingediend. Mijns inziens handelt de jury dan ook niet volgens de regels 2 en 6 van de wedstrijdbepalingen.

Sammenvatting commentaar van het protestcomité

Net als ieder jaar is bekend dat bij de Schuttevaerrace op het wad sprake kan zijn van tijdelijke onpasseerbaarheid van een vaarwater. Voor grote, snelle, diepstekende zeiljachten kan dat een nadeel zijn op dat traject. Voor kleine, langzamere en minder diepstekende zeiljachten kan het een voordeel opleveren omdat hun wachttijd soms nihil en in ieder geval korter is. Dit onpasseerbaarheidgegeven is in de aankondiging en reglementen opgenomen en dus bij alle deelnemers bekend.
Zoals in alle 25 jaar te doen gebruikelijk moat een logboek worden ingediend. Alle gestraften hebben in hun logboek zelf de betreffende overtreding c.q. actie gemeld. Daarmee is dus overeenstemming over de feiten en worden daze als vastgelegd beschouwd.

Beslissing Hoger Beroep

Hoger beroep kan volgens Regel 70.1 worden aangevraagd door een partij in een verhoor. Wie partij in een verhoor zijn, staat in de definitie partij. In dit geval heeft de Schuttevaerrace wedstrijdorganisatie geen protest ingediend, Yacht Vision was dus geen geprotesteerde.
Het protestcomité heeft zonder verhoor een straf toegekend. Dat is in strijd met Regel 63.1. Yacht Vision had daartegen een verzoek om verhaal kunnen indienen, dat het protestcomité vervolgens had moeten behandelen. Yacht Vision heeft dat verzuimd. Omdat Yacht Vision geen partij in een verhoor was kan hij niet in hoger beroep gaan. De Zeilraad neemt de aanvraag niet in behandeling.

Lijst van fouten bij de organisatie van de Schuttevaerrace 2007 geconstateerd door de Zeilraad op basis van de door KWS verstrekte gegevens

 1. Samenwerking tussen wedstrijdcomité en protestcomité

  Het Watersportverbond beveelt aan bij zeilwedstrijden een onafhankelijk protestcomité te benoemen. Het wedstrijdcomité leidt de wedstrijd, het protestcomité beslist in conflicten, zowel conflicten tussen zeilers onderling als conflicten tussen zeilers en wedstrijdcomité. Beide comités moeten handelen op grond van de Regels voor Wedstrijdzeilen, de Aankondiging en de Wedstrijdbepalingen. Bij de Schuttevaerrace wordt deze scheiding van bevoegdheden niet toegepast. Volgens Wedstrijdbepaling 2, alinea's 11 en 13, kan zowel het wedstrijdcomfté als het protestcomité straffen opleggen.
  In de toelichting die "Schriftelijke Uitspraak" wordt genoemd schrijft het protestcomité dat het in overleg met het wedstrijdcomité heeft besloten de vijf procent straf over alle zeiletappes op te leggen. Als deze straf, zoals in wedstrijdbepaling 17 werd geëist, was toegekend na de toewijzing van een protest, zou het wedstrijdcomité de protesterende partij zijn geweest. Uit Wedstrijdbepaling 23 blijkt dat de voorzitter en een lid van het wedstrijdcomité deel uitmaken van het organisatiecomité. In feite heeft dus het protestcomité een straf bepaald in overleg met een protesterende partij. Dit is een ernstige beoordelingsfout.

 2. Er is geen routebeschrijving
  1. Uit wedstrijdbepaling 10 en 11 wordt duidelijk dat het verplicht is na vertrek uit Oudeschild in Mieland aan te komen.
  2. In de wedstrijdbepaling 2, alinea 9 staat dat uitsluitend via betonde geulen mag worden gevaren. Er wordt verwezen naar een routekaart en een boeirondingslijst. In een plattegrond van de Westelijke Waddenzee zijn met viltstift enkele geulen zwart gemaakt. Richtingslijnen ontbreken echter.
  3. Verder is er een lijst van merktekens die aan een voorgeschreven zijde moeten worden gehouden.

  Uit niets is op te maken dat het de bedoeling van het wedstrijdcomité is dat deelnemers van Texel naar Mieland door het Scheurrak en het Inschot varen.
  Een deelnemer die ziet aankomen dat hij geruime tijd zal moeten ankeren bij de Paardenhoek kan zelfs uit de wedstrijdbepalingen. Afleiden dat het de bedoeling is dat hij een goed bevaarbare zeilroute kiest, wat vet gedrukt staat in wedstrijdbepaling 2, 12de alinea, dat men moet trachten de hele race non-stop te volbrengen.
  Fout van het wedstrijdcomité: Er is geen schriftelijke beschrijving waaruit blijkt in welke volgorde de geulen gevaren moeten worden.
  Mocht het wedstrijdcomité tijdens het palaver of later, een mondelinge toelichting hebben gegeven op de schriftelijke routebeschrijving dan heeft het gehandeld in strijd met regel 89.2 (c) RvW.

 3. Straffen zonder verhoor
 4. In wedstrijdbepaling 17 krijgt het protestcomité de bevoegdheid om, bij toewijzing van een protest, een tijdstraf op te leggen voor het betreffende jacht en dat traject. In dit geval heeft het protestcomité een tijdstraf opgelegd zonder dat er een protest was toegewezen. Het protestcomité handelt hiermee in strijd met regel 63.1 RvW.

 5. Het protestcomité wijzigt een wedstrijdbepaling achteraf

  Het protestcomité heeft een tijdstraf opgelegd optrajecten die geheel reglementair zijn gevaren. De motivering die het protestcomité hierbij geeft is, dat een tijdstraf die uitsluitend voor het betreffende traject zou worden opgelegd te weinig merkbaar zou zijn geweest in de einduitslag.
  Het is in strijd met het grondprincipe van sportiviteit als tijdens een wedstrijd de spelregels worden veranderd. Hier is het nog erger: de spelregels werden veranderd toen de wedstrijd al was afgelopen.

 6. Het wedstrijdcomité berekent de einduitslag verkeerd

  In wedstrijdbepaling 19 wordt de methode van berekenen van de einduitslag vermeld: "volgens APPENDEX A". Regel A2 van Appendix A schrijft voor dat de slechtste score moet worden afgetrokken. Het wedstrijdcomité heeft dit verzuimd.
  Fout van het wedstriidcomité: het heeft de puntentelling verkeerd toegepast.

Lees er niks over op: http://www.schuttevaerrace.nl

Labels

Auteur:

 • Ice

  Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: