Verslag meetbriefhouders vergadering november 2007

  • Author: Ice
    Date: zo, 02/12/2007 - 12:15

NoordzeeclubMeetbriefhouders willen geen 'dubbelscoren' meer in 2008!

Op 29 november werd er met een meerderheid van driekwart van de stemmen besloten dat er in 2008 nog steeds twee meetsystemen gehanteerd zullen worden. Echter niet in dezelfde vorm als in 2007.

Het hanteren van zowel ORC Club als IRC wordt in 2008 geprolongeerd, waarbij IRC vooral bedoeld is voor de topteams en de semi-professionele amateurs. Hierbij zou het probleem met de schaduw klassementen van de baan zijn geveegd. De reden waarom niet voor één handycap systeem is gekozen lees je verder in dit verslag.

Slechts 28 meetbriefhouders aanwezig

Slechts 28 getekende meetbriefhouders waren aanwezig, terwijl er 1650 meetbrieven zijn (IRC en ORC-Club samen). Een schril contrast met de vele kritiek die ik het afgelopen jaar van menig zeiler heb mogen ontvangen op het meetbrieven beleid.

Tijdens de meetbriefhouders vergadering kregen de zeilers alle kansen om op een democratische wijze hun stem te laten horen en dan zijn ze er niet. Dit verklaart waarschijnlijk de uitspraak 'slapende meetbrieven' maar daarover zo dadelijk meer in dit bericht.

Veel kritiek op het dubbelscoren van afgelopen jaar

Veel kritiek van de meetbriefhouders kwam er over het experiment met het zogenaamde ‘dubbelscoren’, het inschrijven onder beide handicapsystemen. Daarom is besloten dit in 2008 niet meer te doen. Eigenaren moeten vóór de wedstrijd kiezen onder welk handicapsysteem ze inschrijven. De problemen die tijdens de North Sea Regetta van 2007 zijn ontstaan waarbij zeiljachten dubbel inschreven en met een ongeldige ORC-Club zeilden, en dan nog winnen ook, zijn hiermede verleden tijd.

Waarom dan niet één handycap systeem?

Deze vraag werd meerdere malen gesteld door de aanwezige meetbriefhouders.
Hans Zuiderbaan komt met een zeer verhelderend antwoord en dat is dat er meer dan 1000 slapende ORC-Club meetbrieven zijn die jaarlijks heel eenvoudig verlengd kunnen worden. “Een noodzakelijke manier om het Watersportsportverbond instituut in leven te houden” vertelt Hans Zuiderbaan.

Hiermede is gelijk bekend gemaakt waarom ORC-Club kunstmatig in leven wordt gehouden, het gaat om een jaarlijkse geldstroom van enkele tienduizenden euro's.

Het belangenbehartigen van de wedstrijdzeilende kajuitboot zeiler is naar mijn mening wel heel ver te zoeken hier. We kunnen dit eerder het doordrukbeleid van de Noordzeeclub en het Watersportverbond noemen.

Waar gaan de tienduizenden euro's van die ORC-Club meetbrieven dan naartoe?

Dat ze in ieder geval niet voor de meetbriefhouders aangewend worden wist Rob Franken van het Watersportverbond ons te vertellen. De gelden die ontvangen worden van de meetbriefhouders blijven aangewend voor de algemene middelen van Watersportverbond. Zeg maar het begrotingstekort van 115,000 euro proberen te verminderen. Desondanks dat het Watersportverbond in 2008 de contributie voor haar leden flink wil verhogen om haar hoofd boven water te houden. Of hier een betere dienstverlening van komt is nog maar de vraag.

Afdrachten reclamecertificaten?

Vanuit de meetbriefhouders kwam ook de vraag waar de afdrachten uit de reclamecertificaten voor worden aangewend. Rob Franken vertelde dat deze afdrachten ook in de algemene middelen van het verbond vloeien, maar dat dit in 2008 wellicht wordt herzien en die geldstroom rechtstreeks zal worden aangewend voor de stimulering van de wedstrijdzeilerij in de handicapklassen. Wat die herziening precies inhoud kon Rob Franken ons niet vertellen.

De zeilers zullen Rob Franken hier zeker in 2008 op aan spreken want zij zijn het ONK Zeezeilen van 2006 en 2007 nog niet vergeten. Het waren zij en een aantal toeleveranciers die voor de noodzakelijke financiële injectie zorgden om het ONK Zeezeilen 2006 toch maar te kunnen laten doorgaan en voor 2007 idem dito. Het was de Noordzeeclub die hier de kar heeft getrokken. Het Watersportverbond tracht wel met alle eer te gaan lopen maar de zeiler weet wel beter.

Internationale belangen en niet geïsoleerd raken

Bij de evaluatie van het afgelopen seizoen, toen in alle klassen zowel IRC als ORC gevaren kon worden en het ONK Zeezeilen onder ORC club handicap werd verzeild, werd het bij de Noordzeeclub wel duidelijk dat de meetbriefhouders het ‘zinloos, verwarrend en te ingewikkeld’ vonden om met een dubbele meetbrief te varen en in twee klassen te scoren. Dit zou pleiten voor het hanteren van één handicapsysteem in Nederland.

Echter zijn er ook Nederlandse boten die internationaal varen en daarmee belang hebben bij een op IRC-rating geoptimaliseerde boot omdat bij buitenlandse wedstrijden onder IRC wordt gezeild. Een keuze voor ORC Club zou Nederland isoleren in de internationale velden.

Omdat vooral in de klassen 1 en 2 ook internationaal wordt gevaren, is er daarom voor gekozen om die klassen de mogelijkheid te bieden voor het wedstrijdzeilen onder beide handicapsystemen.

Het Watersportverbond zal vanaf 1 januari 2008 het IRC systeem ondersteunen. Wat die IRC ondersteuning precies inhoudt kon Rob Franken en de Noordzeeclub ons tijdens de vergadering niet vertellen. Pikant detail is dat we nog maar 31 dagen hebben en er nog geen beleidsplan is gemaakt.

Nieuwe klassenindeling IRC

De huidige vijf ORC Club klassen blijven in principe zoals ze zijn.
De IRC echter wordt ingedeeld in twee klassen met als grens tussen de klassen een GPH van ongeveer 610 sec/mijl, dezelfde als tussen ORC Club 1 en 2.

Wat met het ONK Zeezeilen?

Het Nederlands Kampioenschap wordt gedeeltelijk onder IRC en ORC Club verzeild. De klassen 1 en 2 verzeilen een IRC-kampioenschap, de overige klassen een ORC Club kampioenschap.

Onder een lichte druk van de meetbriefhouders werd er besloten om tijdens het ONK Zeezeilen 2008 voor de IRC klasse een 'Endorsed' meetbrief te gebruiken.

Wat met het reglement voor het organiseren van kampioenschappen?

Tijdens de meetbiefhoudersvergadering viel hier geen woord over maar een wijziging van het 'Reglement voor kampioenschappen' dringt zich op want deze zegt dat er enkel regionale kampioenschappen mogen gehouden worden in de ORC-Club klassen (Appendix A, A1, a).

Verbondsbezem?

Dit onderwerp kwam ook niet aan de orde tijdens de meetbriefhouders vergadering.
Ik heb wel een vermoeden dat dit IRC zal zijn voor de klassen 1 en 2 anders telt de van Uden Reco Cup, de NSR en het ONK Zeezeilen niet meer mee voor de Verbondsbezem.

Meten is weten?

Tijdens de vergadering spraken de meetbriefhouders ook hun zorgen uit over de actualiteit en correctheid van zowel de IRC als de ORC Club meetbrieven en pleiten voor een strengere en meer waterdichte controle op de juistheid van beide meetbrieven om eerlijke uitslagen te krijgen.

Binnenkort vindt u op www.noordzeeclub.nl een nadere toelichting op de handicapsystemen alsook de wijzigingen voor 2008 in de handicapberekening voor ORC Club en IRC.

Mee discussiëren doe je via het Meetbriefhouders vergadering forum onderwerp.

Auteur:

  • Ice

    Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: