VYF zoekt kandidaat IRC meters

VYF IRC...die zelf niet meer deelnemen aan de wedstrijden IRC.

Alain Lescrauwaet (CEO VYF) schrijft ons:
Naast de reeds goed verlopende ondersteuning van het wedstrijdzeilen met kajuitjachten voor de recreatieve zeiler via het cruiser rating systeem wenst de VYF vzw nu ook het wedstrijdzeilen voor wedstrijdboten die over een IRC meetbrief dienen te beschikken naar een hoger niveau te begeleiden.

Buiten de contacten met de wedstrijdorganisaties, de uniformiteit van de wedstrijden en kampioenschappen, het afstemmen van de wedstrijdkalender, de public relations, behoort ook het uitbouwen en beheer van ratingsystemen tot de taak van de VYF vzw.

Daarom verzoeken wij jullie om na te gaan of er onder jullie leden mensen zijn die het wedstrijdzeilen goed kennen en die eventueel willen fungeren als meter. Uiteraard is dan wel vereist van deze leden dat zij zelf niet meer deelnemen aan de wedstrijden IRC.

Wij danken U alvast bij voorbaat om de contactgegevens van deze kandidaat meters IRC aan de VYF vzw door te geven via directeur@vyf.be

Labels

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: