Sectie zeezeilen anno 2007

>De winterperiode leent zich uitstekend om eens vooruit te blikken naar de Belgische zeezeilkalender van 2007 alsook naar mogelijke noviteiten.
Via het Clubracer Forum konden we regelmatig lezen dat de zeilers hoopten op een betere ondersteuning van de meetsystemen en evenementen aan de Belgische kust met meer zeiljachten aan de startlijn.

Tussen de lijnen lezen we ook de irritatie van de wedstrijdzeilers; wildgroei van zeilwedstrijden, de vele overlappende data met onze buurlanden, gebrek aan doeltreffende perscommunicatie en naambekendheid, gebrek aan deelnemers,...enz.

Uit goede bron vernamen we enige tijd geleden dat de VYF (Vlaamse Yachting Federatie) en de VVW (Vlaamse Vereniging voor Watersport) een oplossing in peto zou hebben voor de opwaardering van de zeilwedstrijden en het uniform maken van de meetsystemen. Blijkbaar werd hiertoe reeds een kickstart gegeven en publiceerde de VYF op haar website een eigen zeezeilkalender alsmede een verslag van haar eerst werkgroep vergadering.

De VYF – VVW gedachte was de malaise binnen het KBYV op te lossen, de roep van de wedstrijdzeiler te aanhoren en een pakket van 5 mooi kwalitatief ondersteunde evenementen aan te bieden, omringd met een betere begeleiding van de 'recreatieve wedstrijden.' Het Open Noordzee Kampioenschap zou het geraamte vormen van een Open Belgisch kampioenschap zeezeilen, gevaren in IRC. De recreatieve zeiler zou binnen het eenvoudige CRC systeem (zoals ongemeten en sw) kunnen doorgroeien naar een hoger niveau, zodat beide klassen even goed gevuld zijn en het wedstrijdzeilen zou worden gepromoot met een licht professionele benadering.

Onze redactie kon ook al de nieuwe inhoud van een Belgische IRC meetbrief inkijken, buiten de meetgegevens van je boot heb je op de volgende bladzijde nu ook inzage in tal van leuke offshore bankgegevens. Uit voorzorg hebben we pagina 1 niet gepubliceerd. Advies op maat zou ik zo durven zeggen, je kan er alleen maar beter van worden.

Tot daar de goede bedoelingen.

Het KBYV - Koninklijk Belgisch Yachting Verbond - en meer bepaald de derde partner, de Waalse LIGUE, was het niet eens met de VYF – VVW herstructurering van de sectie zeezeilen en blokkeerde alles, niettegenstaande dat de verdeling tussen Vlaanderen en Wallonië compleet wordt scheef getrokken met behulp van haar veto recht (12 stemmen voor de LIGUE, 6 voor de VYF, 6 voor het VVW en indien geen meerderheid blijft alles bij het oude).

Zowel de VYF als de VVW hadden al haar vertegenwoordigers gevraagd ontslag te nemen uit de honderd en één nutteloze commissies. De oudgediende bij de LIGUE en KBYV beslisten dan maar gewoon eenzijdig met de scepter te blijven zwaaien en zo mocht de Clubracer redactie op 06/01/06 ook een wedstrijdkalender per fax ontvangen van de "KBYV Commissie" onder het Voorzitterschap van Michael Rose.

De nood naar vernieuwing, zoals herhaaldelijk gevraagd door de wedstrijdzeilers, werd dus flagrant genegeerd door een voorbijgestreefd instituut en een Waalse bond die gebruik maakt van haar vetorecht zoals dit is terug te vinden in de neergelegde statuten van de VZW KBYV.

Langs Vlaamse zijde, en meer bepaald de vrijwilligers en organisatoren van zeilwedstrijden, is groot ongenoegen te bespeuren. De clubs zorgen zelf voor de middelen en mensen en krijgen geen support vanuit Brussel. De vraag waar al de inkomsten dan wel voor worden gebruikt wekt waarschijnlijk grote wrevel.

Hopelijk ziet men tijdig in binnen het KBYV dat het verkrampt vasthouden aan posities en vergoedingen de zeilsport niet ten goede komt. De vraag of we evenzo naar een (Nederlands) failliet Watersportverbond toegaan, komt meer en meer boven water drijven.

Wordt zeker vervolgd...

Auteur:

  • Ice

    Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: