Vergelijking CR vs CRC meetbrieven

De storm is voorbij, CR is een feit en de meeste CRC wedstrijden zijn ernaar over geschakeld. Tijd om eens te kijken waar we voorstaan.
Door het gratis aanpassen van uw nieuwe CRC brief naar CR zijn er bijna evenveel zeilers met een CRC- als met een CR brief. Meestal zijn het natuurlijk boten die nu over beiden beschikken.

72 boten hebben op dit moment een CRC meetbrief, 68 een CR meetbrief. 53 boten hebben zowel een CRC als een CR meetbrief.

Klasseveranderingen:

Volgende boten zullen onder CR in een andere klasse moeten varen.
Ik kan me voorstellen dat de meeste slachtoffers hier niet mee gaan kunnen lachen.

Noteer dat een J80 (Joie De Vivre) voortaan in CR-B thuishoort! Dat wordt vroeger uit de bar komen voor de officials aan de finishlijn.

Vergelijking van de TCF factors:

Voor alle boten die beschikken over beide meetbrieven zijn beide TCF factors geplot. Op het eerste zicht mooi gelijklopend.
Inderdaad, beide TCF factors verschillen, op één uitzondering na, minder dan 5% van elkaar.

De verschillen

Als alle TCF afwijkingen tussen beide meetsystemen in dezelfde zin zouden zijn en van dezelfde grootte-orde was er geen probleem en zouden we kunnen stellen (zoals algemeen aangenomen wordt) dat CR een vrij rechtstreekse afleiding is van CRC.

Dit is echter niet het geval.
Zo daalt bv de rating van “Die Swaene”(een X412) met 5.8% in CR en die van “Valete” (een Waarschip) stijgt met 2.6%. Beiden varen in dezelfde klasse.
Dat is een onderling verschil van 8.4%.
Met andere woorden, in een CR wedstrijd zal Valete per uur 302,4 seconden sneller moeten varen om Die Swaene bij te benen dan in een CRC wedstrijd. Dat is meer dan 5 minuten per uur!
Er van uitgaande dat de CRC rating vrij realistisch was, wordt dit in CR een onmogelijke opdracht.
“Geen twee rating systemen zijn gelijk!” Hoor ik U al zeggen.

Bekijken we echter eens welke ratings er zoal stijgen en welke er dalen:

In onderstaande grafiek zijn de verschillen in CR TCF uitgezet in functie van de CRC rating voor alle boten.
De snelste boten staan links, de traagste rechts.
De rode lijn is een zogenaamde trendlijn die de algemene evolutie van de CR rating aangeeft.

Zit je nog op je stoel?

Een quote uit de cruiserrating website:

“...Het is dus een eerste stap naar het wedstrijdvaren en dit in een recreatieve en familiale sfeer. Wedstrijdboten en sportboats dienen IRC te varen...”

Uit bovenstaande grafiek blijkt duidelijk dat snelle schepen (lees wedstrijdschepen) bevoordeeld worden in CR tov langzame cruisers met een lage rating, en nog geen klein beetje!

Ontwerpers van zeil rating formules zijn natuurlijk geen ezels. Zij hebben waarschijnlijk honderden vergelijkingen en aanpassingen gedaan alvorens met het nieuwe systeem naar buiten te komen. We kunnen er dus gerust van uitgaan dat ze bovenstaande conclusie ook al wel getrokken hebben en dat het bijgevolg intentioneel is.

Blijft alleen nog de vraag: WAAROM?

Discussiëren over CR en CRC doe je via de ClubRacer meetbrief discussies, natuurlijk!

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: