ONZK wordt grondig vernieuwd in 2008

Cruiser Rating afficheHer en der zal men reeds online en offline wedstrijdkalenders kunnen vinden van het Belgische zeezeilen, deze zijn echter sinds vandaag achterhaald. WV Breskens vroeg op de valreep om de wedstrijden van 24-25/5 een andere naam te geven, en ook toegankelijk te maken voor zeiljachten uit de Cruising Rating (CR) klasse. Carl Sabbe, lid van het Open Noordzeekampioenschap (ONZK) organisatiecomité en namens de RBSC, heeft ons vandaag de nieuwe wedstrijdkalender toegezonden.

Wat opvalt in de begeleidende tekst is dat enkele fundamentele wijzigingen werden doorgevoerd in het ONZK evenement. Waaronder een grondig gewijzigde agenda, toegankelijkheid voor zeiljachten met een CR meetbrief, een nieuwe internationale trofee en als kers op de taart: in IRC van 3 naar 2 klassen.

Deze wijzigingen hebben volgens de ONZK organisatie tot doel meer zeiljachten aan de startlijn te krijgen, een hoger competitieniveau te halen, en meer contact te hebben met de wedstrijdzeilers uit onze buurlanden.

Helemaal onderaan in de bijlage kan je de laatste versie van het ONZK wedstrijdkalender downloaden. De gevorderde internetgebruikers kunnen ook het ical kalenderbestand importeren. Het ical bestand kan je vinden op de voorpagina in het blok Upcoming Regatta's en ziet er zo uit: .

Wat nu volgt is een integrale overname van de nieuwe begeleidende tekst, geschreven door Carl Sabbe, lid van de ONZK organisatie, namens de RBSC.

1. De nieuwe zeilkalender

Na het zeilseizoen 2007 zijn de organiserende clubs van het ONZK veel vroeger dan de voorbije jaren aan tafel gaan zitten om het seizoen te evalueren, en om een aantal positieve evoluties te bestendigen naar het volgende seizoen toe. Onder het voorzitterschap van Christiaan Pottiez (RYCO, Oostende) werd in 2007 het initiatief genomen om de Belgische en Zuid-Nederlandse wedstrijdvloot aan te zetten om ook deel te nemen aan een wedstrijdweekend in Noord-Frankrijk, namelijk de Grand Prix de la Côte d’Opale in het Pinkster-weekend. Daardoor zijn ook verschillende Noord-Franse boten opgedaagd in de wedstrijden van het ONZK, en in Ramsgate Week.

Light Vessel weekend 2007Light Vessel weekend 2007Verder werden in 2007 een aantal ONZK evenementen opengesteld voor de minder fervente wedstrijdzeilers, die geen IRC meetbrief hebben. Deze benadering kende succes, en er werd dan ook voor gekozen om ze verder te zetten in 2008, maar dan volledig onder de filosofie van de Cruiser Rating (CR) die in 2007 onder impuls van VYF en VVW het levenslicht zag.

Om deze positieve evolutie in 2008 te bestendigen moest de zeilkalender grondig herzien worden, zodat de wedstrijden van het ONZK perfect aansloten bij de buitenlandse evenementen enerzijds, en bij een aantal lokale wedstrijden die hoofdzakelijk onder CR gevaren worden anderzijds. Dit moet de gedreven wedstrijdzeilers toelaten een internationale kalender af te werken in 2008 zonder verre buitenlandse verplaatsingen te moeten doen.

Anderzijds biedt deze nieuwe kalender de mogelijkheid aan de startende of occasionele wedstrijdzeiler, die traditioneel onder de CR rating zeilt, om zijn horizonten te verleggen, en te proeven van een wedstrijdcircuit dat over een volledig seizoen loopt.

De kalender van het ONZK 2008 bestaat nog steeds uit 5 evenementen. De kalender ziet er echter volledig anders uit dan de voorbije jaren:

 • 1/5 Oostende-Ramsgate
 • 31/5-1/6 Wenduinebank Race I (Blankenberge-Oostende op 31/5) en Oostende Race (Oostende op 1/6)
 • 29-30-31/8 Breskens Sailing Weekend (Breskens)
 • 5-6-7/9 Light Vessel Weekend (Breskens-Zeebrugge op 5/9 om 20u, en Zeebrugge op 6-7/9)
 • 20-21/9 Nieuwpoort Sailing Weekend (Nieuwpoort)

De belangrijkste wijzigingen zijn dus dat er ook een evenement start vanuit Blankenberge, en dat Light Vessel race verhuist van juni naar september. Het magische van de Light Vessel race, waarbij men tot een stuk in de nacht de ronde van de lichtschepen afvaarde langs de Belgische kust, wordt terug naar boven gehaald door het weekend te laten starten op vrijdagavond met een avondwedstrijd vanuit Breskens. De 3 dagen van het Light Vessel Weekend tellen meteen ook als Open Belgisch Kampioenschap IRC.

De basisprincipes van het ONZK blijven wel ongewijzigd. De eindscore wordt opgemaakt volgens het “best 4 out of 5” principe, waarbij elk van de 5 evenementen een gelijk gewicht krijgt. Enkel het laatste evenement in Nieuwpoort komt niet in aanmerking voor een discard. Daarmee wordt vermeden dat een boot, die na 4 evenementen vrijwel zeker is van de eindzege, niet meer komt opdagen voor het laatste evenement.

Ook het engagement van een gratis ligplaats gedurende de week voor of na het evenement blijft ongewijzigd bij de havens aan onze kust. In Breskens telt dit engagement enkel voor de week tussen Breskens Weekend en Light Vessel Weekend, en dit voor boten die aan beide evenementen deelnemen.

2. Individuele evenementen toegankelijk voor zeilers met CR meetbrief

Cruiser Rating affiche 2008Cruiser Rating affiche 2008De organiserende clubs aan de Belgische kust hebben zich geëngageerd om hun ONZK evenement in 2008 toegankelijk te maken voor CR zeilers. Voor elk evenement zal dus een CR prijsuitreiking gehouden worden. Er wordt echter geen CR-eindklassement opgemaakt over de 5 evenementen van het ONZK. Het reglement van CR bepaalt immers dat CR bedoeld is als een eerste stap naar het wedstrijdvaren en dit in een recreatieve en familiale sfeer (zie www.cruiserrating.be).

Een boot die wil deelnemen aan een circuit over een volledig seizoen, hoort dit te doen met een IRC meetbrief. De drempel tot een IRC meetbrief is overigens veel lager dan doorgaans wordt verondersteld (zie ondermeer voor de Nederlandse tekst op http://www.vyf.be/IRC%20reglement.htm).

3. North Sea European Challenge Trophée Gaëtan Janssens UNCL

Na de succesvolle eerste samenwerking in 2007, hebben de organiserende clubs van het ONZK voor 2008 de banden verder aangehaald met de clubs uit het Noorden van Frankrijk (Duinkerke, Gravelines, Calais en Boulogne), en het Zuid-Oosten van Engeland (Ramsgate). Samen hebben ze een internationale kalender opgesteld, namelijk de North Sea European Challenge Trophée Gaëtan Janssens, die gepeterd wordt door UNCL uit Frankrijk.

Trofee Gaëtan JanssensTrofee Gaëtan JanssensTraditioneel kende UNCL, de organisatie die in Frankrijk ondermeer het IRC wedstrijdgebeuren coördineert, op het einde van het seizoen de Trofee Gaëtan Janssens toe aan de beste buitenlandse IRC wedstrijdzeiler in het Franse circuit. Deze trofee werd genoemd naar de ons veel te vroeg ontvallen eerste voorzitter van de Vlaamse Yachting Federatie. De voorbije 2 jaar stond deze trofee op de schouw van François Goubau van RBSC met Moana (First 47.7). Vanaf 2008 zal deze trofee dus uitgereikt worden aan de winnaar van de nieuwe North Sea European Challenge.

De kalender van deze nieuwe North Sea European Challenge is geïntegreerd met die van het ONZK. Hij ziet er als volgt uit:

 • 1/5 Oostende-Ramsgate
 • 2-3/5 Ramsgate Race (Ramsgate op 2/5) en Michel Jonette Trophy (Ramsgate-Boulogne op 3/5)
 • 10-11-12/5 Grand Prix de la Côte d’Opale (Boulogne op 10/5, Boulogne-Duinkerke op 11/5, Duinkerke op 12/5; enkel 10 en 11/5 tellen mee voor de North Sea European Challenge)
 • 14-15-16/8 IRC East Coast Championship (Ramsgate; deze 3 dagen maken ook deel uit van Ramsgate Week 2008)
 • 29-30-31/8 Breskens Sailing Weekend (Breskens)
 • 5-6-7/9 Light Vessel Weekend (Breskens-Zeebrugge op 5/9 om 20u en Zeebrugge op 6-7/9; enkel de wedstrijden op 6 en 7/9 tellen mee voor de North Sea European Challenge)

Het niet meetellen van alle wedstrijddagen van de Grand Prix de la Côte d’Opale en Light Vessel Weekend, moet toelaten dat de buitenlandse deelnemers zonder veel problemen hun boten kunnen naar de wedstrijdzone varen of terug naar huis varen.

Om geklasseerd te worden in de North Sea European Challenge moet een boot minstens deelnemen aan één evenement dat vertrekt of aankomt in één van de drie hoofdlanden, België, Frankrijk en Engeland. Men kan dus niet geklasseerd worden zonder in België, Frankrijk en Engeland gezeild te hebben.

Het eindklassement zal opgemaakt worden volgens het “best 4 out of 6” principe, waarbij elk van de 6 evenementen een gelijk gewicht krijgt. Door de lat maar op 4 evenementen te leggen hopen de organisatoren om zoveel mogelijk deelnemers te motiveren om deel te nemen aan dit circuit.

Dit circuit is enkel gericht op zeiljachten met een IRC meetbrief. De individuele evenementen in België en Frankrijk zijn echter wel toegankelijk voor wedstrijdzeilers met een CR meetbrief (België) of een HN meetbrief (Frankrijk). De prijsuitreiking zal plaatsvinden op het Salon Nautique in Parijs, in december 2008.

De organiserende clubs zullen ook nog ernstige inspanningen doen om de logistieke uitdagingen aan te pakken rond de wedstrijden die niet vertrekken en aankomen in dezelfde haven. Zo zal wellicht een bus ingelegd worden om vanuit Boulogne terug in Oostende te geraken na de wedstrijd Ramsgate-Boulogne (3/5).

4. De nieuwe IRC klassenindeling

Aangezien een aantal evenementen zowel onderdeel zijn van het ONZK als van de TGJ, moesten ook de IRC klassenindelingen internationaal op elkaar afgestemd worden. De nieuwe klassenindeling voor ONZK en TGJ wordt beperkt tot 2 klassen:

 • IRC 1: TCF van 0,975 of hoger
 • IRC 2: TCF kleiner dan 0,975

Door slechts 2 klassen over te houden, wordt meteen ook het probleem opgelost van de middelste klasse uit de ONZK klassenindeling, die de voorbije jaren slechts een klein aantal deelnemers kende. Door de grens op 0,975 te leggen, wordt meteen ook gegarandeerd dat alle half tonners enerzijds, en alle First 31.7’s anderzijds samen in de klasse IRC 2 vallen.

Indien een startgroep door deze nieuwe klassenindeling bij een of ander evenement volgens het wedstrijd-comité te groot zou bevonden worden, dan kan het comité beslissen de klasse verder te splitsen, bvb in IRC 1a en 1b. De kleinste van deze 2 zouden dan eerst starten, onmiddellijk gevolgd door de grotere. De banen voor beide groepen zullen dan uiteraard identiek gehouden worden, zodat er na de reeks één klassement kan opgesteld worden voor 1a en 1b samen, en dit ten behoeve van het klassement voor de North Sea European Challenge.

5. De overige evenementen

Zowel de evenementen van het ONZK als van de TGJ overlappen niet met de andere evenementen die in onze contreien gezeild worden. Deze evenementen zijn:

 • 24-25/5 Scheldemond Races (Breskens op 24/5) en Commodore Lambert Race (Breskens-Blankenberge op 25/5)
 • 7-8/6 Wenduinebank Race II (Oostende-Blankenberge op 7/6) en Blankenberge Race (Blankenberge op 8/6)
 • 21/6 Schelderegatta (Hansweert-Antwerpen)
 • 4-5-6/7 Eurocup First 31.7 (Nieuwpoort)
 • 5-12/7 Nieuwpoort Channel Race (Nieuwpoort-Wight-Sark-Nieuwpoort)
 • 11-16/8 Ramsgate Week (Ramsgate)
 • 13-14/9 Open Belgisch Kampioenschap CR (Blankenberge)
 • 27-28/9 Goese Sas Trophy (Goes)
 • 18/10 Antwerp Race (Breskens-Antwerpen of Terneuzen Antwerpen)

7. Op naar een succesvol 2008

Na jaren van teruglopende deelnemersaantallen, en niet altijd optimale verhoudingen tussen de aanhangers van het vroegere CRC en IRC, hopen de organisatoren van het ONZK met deze wijzigingen op een succesvol wedstrijdseizoen 2008.

Elke organiserende club beseft daarbij dat hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn evenement, en dat zowel op het water als aan de wal. Het is immers die kwaliteit die bepalend zal zijn om een mooi en groeiend deelnemersveld aan te trekken.

Anderzijds zijn de organisatoren ook maar mensen, die een groot deel van hun vrije tijd besteden aan de zeilsport. Ze durven dan ook rekenen op een deelnemersveld, dat met fair play en een positief kritische instelling aan de startlijnen zal verschijnen.

Carl Sabbe
Lid van het ONZK organisatiecomité namens RBSC

Labels

Auteur:

 • Ice

  Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: