VAMEX begint met flexibel examineren basiscertificaat Marifonie

VAMEX zal vanaf volgend jaar individueel flexibel gaan examineren voor het basiscertificaat Marifonie. Het wordt mogelijk om op meerdere dagen per maand op één van de VAMEX-locaties in Dordrecht, Hoofddorp, Nieuwegein en Zwolle examen te doen. In de loop van 2009 zal ook via het beeldscherm een examen basiscertificaat Marifonie kunnen worden afgenomen, zoals nu al succesvol bij het Klein Vaarbewijs wordt toegepast.

VAMEX heeft besloten om dit jaar nog eenmaal op zaterdag 13 december de examens voor het Basiscertificaat Marifonie schriftelijk in groepen af te nemen. Dat gebeurt in Alkmaar, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Aanmelden hiervoor kan via www.vamex.nl

GMDSS

Het Watersportverbond neemt geen examens GMDSS meer af, omdat Agentschap Telecom ervoor gekozen heeft het theorie-examen uit te breiden met een praktijkgedeelte. Kandidaten voor GMDSS examens kunnen hierover informatie krijgen via Agentschap Telecom, www.agentschap-telecom.nl.

TKN

De examens Theoretisch Kustnavigatie worden door het Watersportverbond georganiseerd op 29 november 2008 (Amsterdam) en op 18 april 2009 (Amsterdam, Rotterdam en Drachten of Heerenveen). Het TKN examen levert tevens een vrijstelling op voor het examen Klein Vaarbewijs Aanvullend. Meer informatie is te vinden op deze site onder Watersportverbond > producten.

VAMEX staat voor Vaarbewijs- en Marifoonexamens. Deze stichting is opgericht door vier bonden (ANWB, KNMC, NWWB en Watersportverbond), die elk nauw betrokken zijn bij de pleziervaart en de veiligheid op het water. De Stichting Vamex is op grond van een besluit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangewezen als exameninstelling voor de examens Klein Vaarbewijs. Daarnaast verzorgt VAMEX de organisatie van de examens basiscertificaat marifonie, op grond van de aanwijzing van de ANWB, KNMC en Watersportverbond als exameninstelling door het ministerie van Economische zaken (Agentschap Telecom).

Internetadres: www.vamex.nl

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: