ORC jaarcongres in Madrid wordt bijgewoond door 24 landen

Tegelijk met het ISAF congres is van 5 t/m 11 november in Madrid het jaarlijkse ORC congres gehouden. De finale besluitvormende vergadering werd bijgewoond – congresleden en toehoorders tezamen - door ruim 60 mensen uit 24 verschillende landen. Nederland was vertegenwoordigd door de congresleden Hans Zuiderbaan en Ab Pasman met als toehoorders Watersportverbond hoofdmeter Michiel Woort en TP52 klasse manager Rob Sperna Weiland.

ORC is tevreden met de introductie van het nieuwe ORC International dit jaar. Er zijn geen problemen geweest, de Rule blijkt te werken bij een aantal grote evenementen en er is groeiende belangstelling.

Grote vooruitgang is er in de GP 26 klasse. Komend voorjaar zullen er 20 boten varen. De klasse blijkt vooral interessant bij jonge innovatieve ontwerpers. Het benodigde budget is draaglijk. Ook onder handicap scoort de boot goed

Gepland is een samenwerking met Seahorse. Meetbriefhouders kunnen een aanzienlijke korting krijgen op een abonnement. In maart/april komt Seahorse uit met als bijlage een ORC special. Tevens is voorzien dat dit 'jaarboek' naar alle ORC meetbriefhouders gaat

Internationaal wordt een trend naar eenvoudiger uitslagen berekening geconstateerd. Er is een toenemende belangstelling voor 'ons' triplenummer systeem.

In de handicaps worden geen grote wijzigingen verwacht. Schepen met kleinere dan de standaard zeilen, typische cruisers zullen een voordeel zien. Meer dan voorheen wordt in de handicap met het werkelijke zeiloppervlak gerekend. Volgens hetzelfde principe zullen sterk uitgebouwde grootzeilen ook een realistischer rating krijgen.

Uitgebreide (dag)verslagen vind je terug op de ORC website.

Persmededeling www.noordzeeclub.nl
Foto: Noordzeeclub

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: