Jaarlijkse ORC/IRC Meetbriefhouders vergadering in Nieuwegein

Vergadering meetbriefhoudersOp 30 oktober is in het Huis van Sport in Nieuwegein de jaarlijkse vergadering voor ORC en IRC meetbriefhouders gehouden. In een twee uur durend ronde tafel gesprek zijn onder leiding van de Noordzee Club groot aantal punten de revue gepasseerd. Dit jaar geen grote schokkende zaken, het huidige beleid wordt gecontinueerd maar op een aantal punten konden toch nieuwe afspraken worden gemaakt of bestaande aangescherpt.

Meer aandacht is nodig voor het naleven van de meetbriefregels. Alom wordt een toenemende lossere omgang met de regels geconstateerd met als gevolg oneerlijke concurrentie. Ingaande 2009 zal aan organisatoren van competitie wedstrijden gevraagd worden om (steekproefsgewijze) meetbrief controles in te voeren.. Ook het rating offices zal haar regels aanscherpen en waar mogelijk controlerend optreden. Eigenaren zullen in woord en geschrift bij herhaling aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om hun meetbrief up-to-date te houden.

Vorig jaar is besloten tot het naast elkaar bestaan van IRC en ORC Club, waarbij IRC de topklasse en ORC Club de brede wedstrijdklasse is. Er is gesproken over hoe deze scheiding in de praktijk werkt en geconstateerd dat het beter kan. Ideeën hoe je zo’n positionering zou kunnen regelen/stimuleren zijn uitgewisseld. Aan een commissie zal worden gevraagd om met een concreet voorstel te komen.

De klassenorganisatie heeft aangekondigd dat na 5 jaar ONK Zeezeilen een evaluatie nodig is. Voor een echt Nederlands kampioenschap heeft het huidige evenement kennelijk onvoldoende aantrekkingskracht. Doelstelling is om eind november tot besluitvorming te komen. In deze vergadering is een duidelijke voorkeur om terug te gaan naar de vroegere situatie, waarbij aangeknoopt wordt bij een bestaand evenement of evenementen.

Ook is gesproken over de Commodores’ Cup. Met 9 schepen in 3 teams was Nederland daar goed vertegenwoordigd. De volgende keer is 2010. Voor een echt succes is projectmatige en tijdige voorbereiding essentieel. Aanbevolen wordt dat Watersportverbond en/of Noordzee Club hierin een actievere rol gaan spelen.

www.noordzeeclub.nl
Persbericht

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: