12 voets Jollen klasse 80 jaar na Olympische Spelen nog steeds springlevend

12 voets Jollen klasseTachtig jaar nadat de 12-voetsjol voor het laatst acteerde op de Olympische Spelen van Amsterdam blijkt de klasse nog springlevend. Steeds meer jongeren stappen over in de 12 voetsjol en nog steeds groeit de vloot.

Zo zullen de 12 voets jollen zeilers tijdens het jaarlijkse Pinksterevenement op de Kaag twee splinternieuwe boten dopen en zijn nog enkele scheepjes in aanbouw.

Het is niet voor niets dat de 12 voetsjol nog steeds op de Nederlandse wedstrijdwateren tot een van de grootste klasse behoort. Veel zeilers hebben een jarenlange relatie met de ‘sportief klassieke’ jol. In het verleden hebben velen in het 3.66 meter lange houten scheepje het zeilen geleerd. En wie eenmaal een jol bezit, doet er zelden meer afstand van. Veel boten zijn jarenlang in een familie en gaan van vader op zoon of dochter. Het zorgt dat telkens nieuwe generaties in de jol gaan varen. Maar ook vanuit andere klassen stappen zeilers regelmatig over.

De 12 voetsjol werd in 1913 ontworpen door de Engelsman George Cockshott en werd in 1914 als wedstrijdklasse in Nederland ingevoerd. Van 1920 tot en met 1928 was de jol zelfs een Olympische klasse. In het jaar van de Spelen reden genoeg voor de klasse-organisatie om even stil te staan bij het Olympische verleden. Dat gebeurt tijdens het Pinksterweekeinde wanneer de jollen voor de veertigste maal te gast zijn van de Koninklijke Watersport Vereniging De Kaag.

Tijdens het driedaagse evenement wordt niet alleen wedstrijd gezeild, maar kunnen belangstellenden op verschillende manieren kennismaken met het jollenzeilen. Zo wordt op eerste Pinksterdag een toertocht (start 11.00 uur vanaf de Kaag Sociëteit) georganiseerd. Jollen zonder meetbrief kunnen 's middags deelnemen aan promotiewedstrijden.

Een bijzonder moment is op zaterdagmiddag de doop van twee nieuwe jollen die zijn gebouwd door Hans van der Meer en Rypke de Jong waarmee het aantal geregistreerde boten op 860 komt.

Wie wil wedstrijdzeilen hoeft overigens niet direct tot de aanschaf van een nieuwe jol over te gaan. Een paar jaar geleden werd nog een boot uit 1934 Nederlands kampioen.

De klasse organisatie is bijzonder actief. Op initiatief van voorzitter en meervoudig Nederlands kampioen Pieter Bleeker zijn de internationale contacten met klasse-organisaties in ondermeer Italië, Spanje en Turkije weer aangehaald. Regelmatig gaan Nederlandse zeilers met hun jollen de grens over, maar komen ook buitenlandse zeilers in ons land varen. Een van de jollen die met de Pinksteren gedoopt wordt, is gebouwd in opdracht van een Italiaan.

www.twaalfvoetsjollenclub.nl

Foto © Yvonne Ransijn

Labels

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: