Worden zeilwedstrijden rond de wereld in de toekomst té gevaarlijk?

  • Author: Guy C.
    Date: za, 15/03/2008 - 09:00

ijsbergFrancis Joyon aan boord van IDEC was het ook opgevallen. Het aantal losgeslagen ijsbergen in de Zuidzee neemt zorgwekkend toe, en zijn bovendien behoorlijk het noor…, excuseer, het zuiden kwijt.
Ook ene Fedor Konyukhov, een losgeslagen prettig gestoorde Rus die bezig is aan een poging de route van de Antarctica Cup in een recordtempo af te leggen, meldt dat hij meer drijvende ijsschotsen tegenkomt dan hem lief is.

Hij vaart op dit moment in een 85-voet lange monohull tussen een immens groot veld ijsbergen ter hoogte van Kaap Hoorn. Ondanks de beste informatie verstrekt door Amerikaanse, Canadese en Europese ijs specialisten bevindt hij zich midden duizenden (!) drijvende ijsblokken, waarvan er 2 ongeveer 30 kilometer lang zijn. Hij spreekt zelf van "Russische roulette".

Bostik houdt het voor bekeken

BOSTIK, romp nummer 1 van de 16 meter lange monotypes Veolia Océans, en bezig aan een soort verkenningsronde van de SolOcéane, houdt het ondertussen voor bekeken. SolOcéane is een zeilwedstrijd solo rond de wereld, met één tussenstop in Wellington (Nieuw Zeeland), gevaren in monotypes en zal van start gaan in oktober 2009.

Bostik in stormBostik in stormVertrokken vanuit het Normandische Caen op 16 december met een 4-koppige bemanning, en na een korte technische tussenstop in Lissabon en een controlestop in Kaapstad, is BOSTIK in Wellington gearriveerd op vrijdag 7 maart. Na een doorgedreven test gedurende 54 dagen en ruim 14’000 afgelegde zeemijlen zien de organisatoren echter af om ook het tweede traject nog af te werken. Het SolOcéane-team is van mening dat ze meer dan voldoende informatie heeft kunnen verzamelen gedurende het eerste traject, om aldus het prototype nog verder te gaan perfectioneren, en vond het niet verstandig om te gaan laveren tussen al die ijsbergen. De terugreis naar Normandië zal gebeuren bovenop een cargoschip.

De specialisten aan het woord

Jean-François Bonnin en Pascal Landuré zijn twee specialisten van Meteo Strategy. Zij hebben zopas de Barcelona World Race begeleid en zullen ook instaan voor de meteorologische begeleiding in de SolOcéane. Hun bedenkingen:
“Wat het zeilen tussen Wellington en Kaap Hoorn betreft zijn duidelijk grote gevarenlijnen te onderscheiden wat betreft ijsbergen en growlers (kleinere ijsbergen). Het zuidpoolgebied, die een zogenaamde grote thermische inertie heeft, veel groter dan de Noordpool, produceert veel grotere ijsbergen.

In september – oktober, op het einde van de zuidelijke winter, is de zone bedekt met ijs het grootst. Het breken van het pakijs en de vorming van ijsbergen begint met de zuidelijke lente. Zij worden daarna meegevoerd in een vloedstroom van oost naar west dicht tegen de Zuidpool aan, om vervolgens meer naar het noorden om te buigen in een baan naar het oosten. Deze beweging start tussen de 65e en 60e zuidelijke breedtegraad en eindigt ergens ter hoogte van de 50e zuidelijke breedtegraad, waar de ijsbergen van west naar oost driften, mee met de depressies. Normaal gezien is dit de noordelijke grens voor de ijsbergen. Ten zuiden van deze lijn schommelt de watertemperatuur tussen de -1°C en 4°C en ten noorden tussen de 6°C en 14°C. IJsbergen van de Zuidpool driften naar het oosten en blijven in koudere wateren dan ter hoogte van de Noordpool, waar ze naar het zuiden driften in warmere wateren, waardoor ze veel sneller smelten.

Kaart ZuidpoolKaart ZuidpoolNaar het einde van de zuidelijke zomer, eind maart, begin april, zijn de meest noordelijke ijsbergen verdwenen. Hoewel de passage aan Kaap Hoorn, toch ter hoogte van de 57e zuidelijke breedtegraad, altijd voor uitputtende wachten zal blijven zorgen. En ooit is er een ijsberg in geslaagd de 30e breedtegraad ter hoogte van Brazilië te bereiken. Met andere woorden, het wachtlopen na de passage van de beruchte kaap duurt nog wel even.

Jean-Yves Bernot, de routeur die ene Francis Joyon bijstond, gaat nog een stap verder: “Tegen het einde van de maand maart, die het begin van de zuidelijke herfst aankondigt, zien we het weer heel snel veranderen. Een beetje vergelijkbaar met wat er in onze contreien in de maanden september en oktober kan gebeuren. Deze veranderingen uiten zich voornamelijk in de toename van het aantal rukwinden, toename in de duur van de rukwinden, toename in de gemiddelde windkracht, een daling van de gemiddelde luchttemperatuur, een toename van de duisternis met 3 uur en koudere nachten die de uitkijk niet bepaald makkelijker maken.”

Vertrekdata worden heel belangrijk

Yvan Griboval besluit: “We kunnen twee grote besluiten trekken. De eerste is dat de opwarming van de planeet een ontegensprekelijk feit geworden is, waarvan de effecten zelfs te merken zijn in die zone van de wereld waarvan men dacht dat ze het best bestand zou zijn. De getuigenissen van Fedor Konyukhov spreken voor zich.

Dit rechtvaardigt nog meer onze campagne OceanoScientific Veolia®. Ieder monotype Veolia Oceans die zal deelnemen aan de SolOcéane zal automatisch essentiële gegevens verzamelen over de toestand van het Grote Zuiden. Tot nu toe werken de grote internationale observatieposten die de grote klimatologische fenomenen bestuderen in dit deel van de wereld alleen met de hulp van satellieten.

Het tweede besluit dat we kunnen trekken is om de risico’s op aanvaringen met ijsbergen te kunnen beperken, we best zo snel mogelijk op het jaar in de wateren rond Kaap Hoorn varen. Nog voor de grote ijsvelden zich meer naar het noorden bevinden. Het vertrekschot voor de tweede etape van de SolOcéane in Wellington zou met andere woorden rond de 10e januari 2010 moeten kunnen worden gegeven.

Dat teams die aan een wereldomzeiling tegen de klok niet langer alleen nog rekening met materiaalpech moeten houden, maar best ook een extra oog veil hebben voor ronddrijvend ijs, is nu wel een feit.

Auteur:

  • Guy C.

    Guy Clappaert is met zijn zeiljacht Fast One geen onbekende in België en Zeeland. Zijn voorkeur gaat naar CR wedstijden en hij is fervent fan van diverse winterwedstrijden circuits. Je vindt hem dan ook regelmatig terug op de Goofies en Grevelingen wintercup.  

Voor u geselecteerd: