Koninklijk Belgisch Yachting Verbond, een wedergeboorte?

logo KBYVHet is lange tijd stil geweest rond het Koninklijk Belgisch Yachting Verbond. De oorzaak hiervoor was voornamelijk te zoeken een onenigheid tussen de verschillende zeilfederaties (VYF, VVW recrea, FFYB) over hoe het verder moet met de organisatie van de zeil en surf sport in ons land. Een nieuwe wind en de sterke wil van noord en zuid om terug orde op zake te stellen heeft er toe geleid dat begin juni nieuwe statuten werden goedgekeurd, en een nieuwe raad van bestuur werd verkozen.

De organisatie van onze sport is nu volledig toevertrouwd aan de regionale federaties. Zeilkalenders en trainingen worden definitief regionaal beheerd. De CR meetbrieven voor het zeezeilen worden beheerd een gezamenlijke werkgroep (VVW recrea, VYF, FFYB) zie ook op : http://www.cruiserrating.be/

Enkel de zaken die strikt nationaal zijn worden nog beheerd op het niveau van KBYV, hierin gesteund door de federaties (VVW recrea voor het secretariaat, FFYB voor financiën en website, en VYF als algemeen adres voor de competitiesport zoals IRC meetbrieven).

In praktijk blijft het KBYV verantwoordelijk voor Racing Rules, reclamecertificaten, zeilnummers (zeezeilen), race officials, erkenning van de Belgische kampioenschappen, erkenning van de klassen, hoger beroep, selectiecommissie voor bepaalde wedstrijden, en contacten met internationale organisaties zoals ISAF.

De raad van bestuur van KBYV wordt beperkt tot 4 personen : Peter Van den Bossche (VYF) voorzitter, Bernard Mercier (FFYB) vice-voorzitter, Frans Saey (VVW recrea) vice-voorzitter, Jean Duquesne (FFYB) penningmeester. Johan Devocht (VYF) werd aangezocht als secretaris generaal.

De raad van bestuur houdt eraan de mensen die voor en achter de schermen gewerkt hebben aan deze nieuwe verstandhouding en structuur, te danken voor hun energie en tijd. Een speciale dank aan Hélène Schoumacker die als interim voorzitter een belangrijke rol speelde, maar ook aan Hans Verbaanderd, Marie-Blanche Rouchet en Jean Proot.

Alles wordt in het werk gesteld om vanaf 2009 terug een volledige en normale werking te hebben. De “Night of the Yachting” staat tijdens de Belgian Boatshow zeker terug op de planning.

Voor meer informatie en adressen kan men steeds terecht op de site van KBYV www.belgiansaling.be of info@belgiansailing.be .

Labels

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: