Meetbriefhouders vergadering handicapklassen

Meetbriefhouders vergadering handicapklassenDinsdag 3 november is de jaarlijkse meetbriefhouders vergadering gehouden. In een constructieve en positieve vergadering onder leiding van Noordzee Club voorzitter Henk Sol werden er diverse spijkers met koppen geslagen.
Vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Iedereen is bijgepraat over te verwachten wijzigingen in de IRC en ORC Rule, de afgelopen competities en kampioenschappen zijn geëvalueerd, het wel en wee van de Noordzee Club is besproken, meetbrief en Rating Office kwesties zijn aan de orde geweest en van de mogelijkheid tot vragen en opmerkingen is ruim gebruik gemaakt.

In het volgende worden de belangrijkste conclusies en besluiten van de vergadering genoemd.

De IRC klassen worden met name ten behoeve van het Nationaal Kampioenschap uitgebreid met een klasse IRC 3. De grens tussen 2 en 3 komt op 0.980 of 0.990 te liggen afhankelijk van lopend overleg met de buurlanden. Op evenementen met onvoldoende deelname in 3 worden de klassen 2 en 3 samengevoegd

Problemen met het gemengd laten varen van gewone kajuitboten en sportboten kunnen opgelost worden door het openen van een (ORC) sportboten klasse. Met de organiserende verenigingen worden de mogelijkheden besproken. Bij succes kan dit initiatief t.z.t. uitmonden in een heus Nederlands kampioenschap Sportboten. Bij voldoende schepen van een zelfde type varen sportboten uiteraard eenheidsklasse

Het schema van kampioenschappen en competities van dit jaar is succesvol gebleken en wordt volgend jaar voortgezet.

Bij enkele evenementen zijn er problemen geweest met de uitslagverwerking. Het idee bestaat dat uitslagverwerking in de organisatie van wedstrijden structureel wordt ondergewaardeerd en het Noordzee Club bestuur wordt gevraagd initiatieven te nemen hier verbetering in aan te brengen.

De vergadering moedigt intensivering van inspecties en controles aan. De aanpak wordt komend jaar omgebogen naar steekproefcontroles tijdens in plaats van voor de wedstrijden. De kans dat er bij afwijkingen daadwerkelijk gestraft zal worden neemt daardoor toe. In diverse communicaties vanaf nu tot het nieuwe seizoen zullen eigenaren gemotiveerd worden om de eigen meetbrief nog eens extra te controleren. Naar aanleiding van enkele incidenten dit jaar zullen wedstrijdcomités aangemoedigd worden de door hen zelf gestelde regels ook te handhaven.

www.noordzeeclub.nl
Tekst: Ab Pasman

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: