Infoavond rond CR en IRC kent onterecht weinig belangstelling

Stijn ReunisAfgelopen woensdagavond ging in het Gentse ‘Huis van de Sport’, vaste thuisbasis voor de Vlaamse Yacht Federatie, een infoavond door rond CR en IRC wedstrijdzeilen. Carl Sabbe deed alle wetenswaardigheden van het IRC zeilen uit de doeken, maar het was Stijn Reunis die van wal stak over het thema CR zeilen in België. Misschien wel onverwacht, maar het is uiteindelijk een interessante avond geworden, waarbij de afwezigen alweer ongelijk hadden.

Cruising Rating heeft in 2 jaar tijd toch wel aan belangstelling gewonnen in België. Het is een eenvoudig handicapsysteem dat zeiljachten toelaat om met elkaar te wedijveren in een recreatieve en familiale sfeer. Voor velen de eerste stap naar het wedstrijdvaren. De organisatie ligt bij het VYF en bij het VVW-Recrea en het moet gezegd, de verantwoordelijke mensen doen meer dan hun best om zeiljachten van de steiger weg het (wedstrijd) water op te krijgen.

De verkregen Tijd Correctie Factor vertrekt van een basis rating, gebaseerd op de theoretische rompsnelheid. Aan deze BARAT worden dan strafpunten of bonuspunten toegevoegd. Hierbij wordt met 9 parameters rekening gehouden: leeftijd zeiljacht, grootte genua, type stof voorzeil, type stof grootzeil, type schroef, type kiel, type voorstag, type mast en type ruimwinds zeil. Dit alles wordt door 3 zeiltechnisch geschoolde mensen in een geheime formule gegoten, et voilà je beruchte TCF. Aan de hand van het TCF wordt de vloot in 3 groepen onderverdeeld, A, B en C. Wanneer het deelnemersveld groot is wordt de A groep soms nog eens onderverdeeld in A1 en A2.

Jachteigenaars aan het zeilen zetten is de hoofdreden waarom de instap naar CR zeilen bewust laag is gehouden. Goedkope meetbrief (15 Euro), geen meting, weinig voordeel om je zeiljacht optimaal te gaan ‘tunen’. Schippers die eens occasioneel een clubwedstrijdje willen meevaren met familie of vrienden hebben eigenlijk geen reden om het niet te doen. De CR regels zijn eenvoudig en duidelijk.

Snoodaards die de regels niet zo nauw nemen worden best eerst persoonlijk aangesproken. Bij recidiverend gedrag volstaat een mailtje naar de CR organisatie, die dan den tricheur op de vingers zal tikken. Het uitvechten op zeilforums zien ze liever niet (slik). Over het ‘belonen’ van de CR kampioenen met een IRC meetbrief zijn ze nog niet echt uit. Het blijft echter ontegensprekelijk de bedoeling om via het CR circuit de boten uit hun stal te halen én de mensen die gebeten worden door het wedstrijd virus te laten doorstromen naar het IRC veld.

Carl Sabbe met het IRC verhaalCarl Sabbe met het IRC verhaalEn daarmee zijn we aanbeland bij Carl Sabbe en het IRC gebeuren. Kort samengevat, ben je een zeiler die gans het seizoen zoveel mogelijk wedstrijden wil zeilen met een gedreven bemanning, dan is het IRC wedstrijdveld ‘the place to be’. IRC is internationaal het meest verspreide meetsysteem en kent wereldwijd circa 8000 ingeschreven boten. In België wordt je meetbriefaanvraag geregeld door het Franse UNCL, al dan niet via het VYF. En in de IRC meetbrief wordt rekening gehouden met zowat alle kenmerken van de boot, in tegenstelling tot de beperkte 9 parameters bij de CR meetbrief.

Grosso modo kan je kiezen voor een standaard IRC meetbrief, waarbij je ofwel je boot niet laat wegen en alle metingen zelf uitvoert (of de standaardmaten opgeeft als het gaat om een seriegebouwd zeiljacht dat bekend staat bij RORC of UNCL) ofwel je boot wel laten wegen en de zeilen zelf meet ofwel je boot laat wegen en de zeilen laat meten door een erkend meter. Hiermee kan je alle wedstrijden in België varen. Sommige internationale wedstrijden eisen echter een zogenaamde endorsed IRC meetbrief en dan moeten alle parameters opgemeten worden door een VYF of UNCL erkende meter.

De kostprijs van een aanvraag van een IRC meetbrief begint op 95 Euro en vermeerdert met de lengte van je schip. Voor een boot met lengte over alles tussen de 12,00 en 12,99 meter betaal je bijvoorbeeld 147 Euro. Als je een erkende meter inschakelt komen er uiteraard de kosten van het meten nog extra bij. Het tweede grote verschil met CR is dat het wel degelijk loont om je boot optimaal te tunen. Je kunt je IRC rating optimaliseren door je boot te laten wegen, je zeilen effectief ieder jaar op te meten, bepaalde bootmaten zelf te gaan opmeten, te spelen met de keuze van het grootste voorzeil, te kiezen voor een rolgenua, het standaard comfort van de boot niet te wijzigen, … Het materiaal van de zeilen, het type spinnaker, het type bevestiging aan het voorstag zijn allen van geen invloed op de IRC rating.

Op die manier bekomt men dan uiteindelijk de IRC meetbrief. Die geeft je dan net als bij CR één enkele tijdscorrectiefactor, hier TCC genaamd. Ook bij IRC wordt deze aan de hand van een geheime formule berekend. Slechts 2 personen zouden op de hoogte zijn van deze formule. Deze TCC verdeelt de IRC vloot in 2 startgroepen, waarbij 0,980 in België de scheidingsgrens is. De details van de IRC meetbrieven zijn in tegenstelling tot de CR meetbrieven niet publiek. Mocht je vermoeden dat een concurrent niet helemaal volgens zijn meetbrief aan het varen is, kan je bij de wedstrijdleiding wel vragen om de meetbrief van die ene concurrent in te kijken.

Deze infoavond heeft mij in elk geval aangenaam verrast. VYF en VVW geven duidelijk blijk van zeer goede wil. De middelen om te gaan wedstrijdzeilen, op welk niveau dan ook, zijn er. Nu is het enkel aan de organiserende clubs en nog veel meer aan ons zeilers om er iets moois van te maken!

Nog interessante links:
www.cruiserrating.be
www.vyf.be/irc
www.uncl.com
www.rorcrating.com

Verslag en foto's: Guy C.

Labels

Auteur:

  • Guy C.

    Guy Clappaert is met zijn zeiljacht Fast One geen onbekende in België en Zeeland. Zijn voorkeur gaat naar CR wedstijden en hij is fervent fan van diverse winterwedstrijden circuits. Je vindt hem dan ook regelmatig terug op de Goofies en Grevelingen wintercup.  

Voor u geselecteerd: