België past marifoonplicht aan

Sinds 1 januari van dit jaar zijn pleziervaartuigen, die op de Belgische binnenwateren varen, verplicht om twee marifoons aan boord te hebben. Die verplichting gold ook voor schepen onder Nederlandse vlag. Het Watersportverbond heeft daartegen bezwaar gemaakt bij de Belgische autoriteiten. In de ogen van het Watersportverbond is de verplichting om twee marifoons aan boord te hebben een nodeloze belemmering van de internationale toervaart, terwijl de veiligheid op het water er niet echt door wordt verbeterd.

Het bezwaarschrift van het Watersportverbond is besproken in het overleg, dat de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) heeft met de Federale Overheid in België. Woensdag 29 april is bekend geworden, dat de wet zal worden aangepast en dat de verplichting voor de tweede marifoon, in ieder geval voor Nederlandse pleziervaartuigen, zal vervallen. Nederlandse pleziervaartuigen, langer dan 7 meter, zullen op de Belgische binnenwateren dan nog slechts één marifoon verplicht aan boord moeten hebben.

Vooruitlopend op de wetswijziging zullen Nederlandse pleziervaartuigen de komende zomer door de Belgische scheepvaartpolitie niet gecontroleerd worden op het bezit van een tweede marifoon.

www.watersportverbond.nl

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: