Watersportverbondleden Koninklijk onderscheiden

Twee watersporters, die ook binnen het Watersportverbond een grote staat van dienst hebben, zijn op 29 april 2009 tijdens de jaarlijkse lintjesregen Koninklijk onderscheiden, mede vanwege hun grote verdiensten voor het Watersportverbond. Het betrof hier Cees van Aken en Hans Gunsing. Bestuur en medewerkers van het Watersportverbond feliciteren Cees en Hans van harte met hun Koninklijke onderscheiding.

Cees van Aken werd op het stadhuis in ’s-Hertogenbosch benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1970 is hij actief geweest als bestuurslid, secretaris of voorzitter van de werkgroep Verenigde Rivieren Watersportverenigingen (VRW) van het Watersportverbond. Daarnaast is hij vanaf 1997 secretaris en bestuurslid geweest van de werkgroep Brabantse Binnen Wateren (BBW). De werkgroep VRW houdt zich bezig met de behartiging van de watersportbelangen op de Maas, tussen sluis Lith en de Biesbosch. De werkgroep BBW behartigt de belangen op de Brabantse kanalen.

Hans Gunsing ontving uit handen van de burgemeester van Roermond de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hans Gunsing heeft zich in vele functies verdienstelijk gemaakt voor de watersport. Zowel voor zijn eigen vereniging, de R.R &Z.V. Maas en Roer als voor Scouting Nederland. Voor het Watersportverbond is hij een aantal jaren geleden voorzitter geweest van het afdelingsbestuur Belangenbehartiging en als zodanig hoofdbestuurslid. Ook in de regio Limburg is hij actief, tot voor kort als waarnemend regiovertegenwoordiger.

www.watersportverbond.nl

Auteur:

  • Jasper van Staveren

    Jasper van Staveren, Jappie voor de zeilvrienden, is professioneel watersportfotograaf en specialist in online communicatie, Public Relations en Social Media. Binnen de zeilwereld kent men hem als voordekker binnen de verschillende ORC klassen, maar ook op het 'voordek' van een R.I.B. gewapend met zijn Canon camera. Al meerdere jaren schrijft hij voor ClubRacer met als specialisme de catamaran scene.

Voor u geselecteerd: