Moddergevecht tussen VYF en VVW

VYF versus VVWHet rommelt in Belgisch zeilclub-land… Dat is wat je op zijn minst mag concluderen na het laatste partijtje modderworstelen: in een autoritair 'recht op antwoord' (gepubliceerd in de VYF-nieuwsbrief van 8 januari 2010) reageert de voorzitter van de Raad van Bestuur van de VYF Dhr. Hans Verbaanderd op een korte passage van de hand van VVW-Nieuwpoortman Steven Desloovere, verschenen in de 'ledenbijdragen' van het recentste nummer van het VVW club- maandblad 'Varen'. En ik die dacht dat je een recht van antwoord steeds publiceert in het blad waarin het oorspronkelijke artikel staat… Als we enkel naar de vorm kijken, merken we dat een voorzitter van een Raad van Bestuur die ons zeilers die in het Nederlandstalige landsgedeelte van België vertegenwoordigt, en die vanwege zijn functie uiteraard steeds de nodige sereniteit aan de dag moet leggen, hierbij zwaar uit de toon valt, en de waardigheid van zijn functie vergeet.

Waarover gaat het akkefietje?

Eerst wat geschiedenis… In den beginne was er het KBYV dat ons zeilers en de zeilsport in België reguleerde. Subsidies (centen dus) vanwege de overheid belandden in de kas van het KBYV (via BLOSO). Na een zoveelste rondje staat-hervormen echter stond dat KBYV voor een probleem: de Vlaamse gemeenschap kon enkel overkoepelende sportorganisaties subsidiëren (weerom via BLOSO) als die uitgesproken Vlaams waren. En dat was het KBYV nu niet bepaald… Daarop werd in in 2002 in allerijl de VYF opgericht als ‘enige unisportfederatie categorie A voor de Surf- en Zeilsport in Vlaanderen’. Een pure centenkwestie dus. De VYF, zich stilaan bewust van haar monopoliepositie in watersportland, bemoeit zich stilaan met alles, en wil steeds meer. Ook centen. Zo namen ze vorig jaar zonder veel overleg met haar Franstalige tegenhanger het Belgische IRC-gebeuren (inclusief een exclusiviteitscontract met het Franse UNCL, beheerder van het IRC en de verstrekker van de IRC-meetbrieven) als de organisatie van het ONZK in handen. Niet dat wij daar op het wedstrijdwater veel verandering merken: de Hollanders blijven alles winnen. Vandaag gaat het om het opgeven van en betalen van een ledenbijdrage voor het aantal leden door VVW-clubs, een prangend probleem dat al langer op de agenda van de VYF staat. Ter uwer info: de ledenbijdrage aan de VYF bedraagt 15 euro. Daarin zit dus die befaamde VYF-zeillicentie en ene verzekering). De VYF rekent op 2000 VVW-leden, ofwel een extra inkomst van 30.000 euro: niet mis als bedrag, en blijkbaar wat modder waard. In haar Verslag van de Raad van Bestuur van 21 april 2009 stelt de VYF voor aan VVW om minstens 50 leden per club door te geven, wil die club erkend worden als VYF-lid (met alle voordelen vandien); als je er 300 of meer opgeeft (en daarvoor een ledenbijdrage afdokt), ben je 'erkend lid', en mag je kampioenschappen organiseren (van niveau BK en hoger). VVW Nieuwpoort wil echter maar 50 leden doorgeven, en mag daardoor van de VYF de facto geen BK, EK of WK wedstrijden houden (tenzij in samenwerking met een erkende VYF-club).

Steven Desloovere vindt dit niet eerlijk

Steven DesloovereSteven DesloovereOndanks haar onverdroten inzet voor de watersport in haar totaliteit (cfr de Zeezeilschool, het watersportcentrum te Brugge, de hulp op financieel, materieel en knowhow vlak in tal van watersportverenigingen en onze onbaatzuchtige inzet voor verantwoordelijkheden op regionaal en internationaal watersportief vlak) kreeg VVW onlangs te lezen dat de VYF blijkbaar de desinteresse van VVW vaststelt in de competitieve zeil- en surfsport (omdat ze weigeren hun ledenbijdrage te storten). Bij de VYF weten ze goed genoeg dat VVW Nieuwpoort meer dan 300 leden telt, maar ja als je er daar maar 50 van opgeeft… Desloovere schreef verder: “Later schrijft men nog dat we geen wedstrijden meer mogen organiseren! Dus als we ons nog vrijblijvend willen inzetten voor het wedstrijdzeilen, dienen we onze moederfederatie VVW te verlaten of dubbel te betalen.” Tja, bij decreet is de VYF natuurlijk bevoegd voor het wedstrijdzeilen en -surfen, en moet VVW zich enkel bezig houden met de recreatieve kant van de zaak. Zonde van al de investeringen natuurlijk, en die zie je niet graag overgaan in ‘vreemde’ handen. Tel bij die investeringen de aan de VYF te betalen ledenbijdragen, plus nog het mislopen van lekkere sponsorbudgetten bij die wedstrijden, en je begrijpt dat het hier niet om zomaar wat euro’s gaat. Dan sluit Desloovere zijn betoog in Varen af met een communautair tintje: “We zijn fier op het feit dat VVW aan de basis ligt van de vernederlandsing van de watersport. We blijven ons verzetten tegen wat er vandaag opnieuw aan het gebeuren is, waarbij je bij bepaalde clubs niet kunt inschrijven voor wedstrijden in je eigen taal, waar wedstrijdorganisaties aan de Vlaamse kust volledig in het Frans zijn of clubs, waar je zelfs geen pint kunt bestellen in het Nederlands …” Bam! De VYF een club Franstalige pieten? Niet moeilijk dat er vanuit de VYF daarop een reactie komt.

Recht van antwoord

Hans VerbaanderdHans VerbaanderdEn wat voor één… want in zijn 'recht van antwoord' gaat dan de VYF-baas volledig uit de bol. Leest u even mee? “Moest de heer Desloovere af en toe eens naar zijn leden luisteren zou hij weten dat ook in VVW-Nieuwpoort frans gesproken wordt, en duits en zelfs af en toe hollands en engels. Hij zou ook moeten weten dat elk individu in de particuliere omgang spreekt wat hij wil (voor ons part Russisch zoals af en toe in zijn clubbar te horen is) en dat bewuste Vlaming zijn iets anders inhoudt dan de mensen de huid volschelden omdat nederlands nu toevallig niet hun moedertaal is. Moet het geld dat ze afgeven aan VVW-Nieuwpoort ook uitsluitend in het Nederlands gedrukt zijn?” Dat moest er duidelijk even uit. Zo duidelijk zelfs dat Hans Verbaanderd geen tijd had om zijn proza even door de spellingmolen te halen (Hans: ’t is Frans, Duits, Hollands, Engels en Nederlands). Maar dat terzijde: de heer Verbaanderd heeft duidelijk een enorme afkeer van al wat Desloovere heet, of waar die laatste voor staat. En die persoonlijke aversie haalt duidelijk de bovenhand… Nergens in zijn Varen-bijdrage vraagt Steven immers om geld dat in het Nederlands gedrukt zou zijn. Nergens lezen we dat Desloovere mensen die het Nederlands niet machtig zijn aan de bar van zijn club de huid volscheldt. Niet eens tussen de regels.

Is de Raad van Bestuur van de VYF zomaar akkoord?

Het zou ons heel erg verbazen indien alle leden van de Raad van Bestuur van de VYF zomaar akkoord zijn gegaan met de inhoud en toon van het recht van antwoord van hun voorzitter, laat staan dat ze erover geconsulteerd geweest zijn: de datum van de Raad van Bestuur van januari 2010 is later dan de publicatiedatum van het recht van antwoord… Als de voorzitter in eigen naam spreekt, wat wij dan toch enigszins vermoeden, dan liegt hij ten eerste door te stellen 'Namens de Vlaamse Yachting Federatie' te spreken, ten tweede misbruikt hij hier een officieel VYF-kanaal om een eigen mening te verkondigen waarbij hij een man persoonlijk aanvalt in weinig fraaie bewoordingen. En da’s toch straf… Ter zijde: We weten dat Hans Vernaanderd zich straks in maart niet meer verkiesbaar stelt als voorzitter van de VYF.

Auteur:

  • Ice

    Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: