In case the parties cannot mutually agree…

New York Supreme CourtJarenlang was de America’s Cup een zeilregatta voor gentlemen-zeilers, steenrijke industriëlen à la Harold Vanderbilt (centen verdiend met spoorwegen te bouwen en het ‘bridge’-spel uit te vinden), Sir Thomas Lipton (die van de theezakjes), Thomas Sopwith (een vliegtuigbouwer), … Af en toe welde er wat ergernis op bij de uitdagers wanneer de Amerikaanse verdediger weer iets te gemakkelijk won, al dan niet geholpen door aanpassingen in de wedstrijdregels. Maar bij een goed glas whisky en een dikke sigaar werd er over die dingen meestal de spons geveegd…

Op de website van het Franse Voiles & Voiliers staat een prima overzicht van de juridische veldslagen die geleverd zijn tot nu toe. Wees gerust, we vertaalden het voor u…. Hou u vast, ga rustig zitten, en lees. Het is echt de moeite…

2007

3 juli : Alinghi wint de 32ste editie met 5-2, met slechts 1 seconde voorsprong op Team New Zealand in het laatste duel.
5 juli: in volle overwinningsroes publiceert de Zwitserse verdediger een protocol nvoor de 33ste editie, maar zet die volledig naar haar hand met de zegen van een toegewijde Challenger of Record, de zopas opgerichte Club Nautico Espanol de Vela (CNEV).
11 juli: Oracle betwist de geldigheid van de CNEV en werpt zich op als eerste echte Challenger of Record en lanceert een nieuwe uitdaging met een multihull. Alinghi weigert.
20 juli: Oracle trekt naar de Supreme Court in New York (de enige die bevoegd is als het om de America’s Cup gaat) om Alinghiu te dwingen om haar uitdaging te aanvaarden.
31 oktober : ACM (America’s Cup Management – het organisatiecomité dat voor Ernesto de America’s Cup ganiseert) publiceert de nieuwe regels waaraan de AC90 schepen moeten voldoen.
8 november : Alsof er niets aan de hand is publiceert ACM tijdens een persconferentie in Barcelona het wedstrijdreglement voor de 33ste editie, die in de zomer van 2009 gezeild zou moeten worden.
27 november : Oracle 1 – Alinghi 0
Rechter Herman Cahn geeft Oracle gelijk, en verwijst de CNEV naar de prullenmand omdat ze niet beantwoordt aan de definitie van ‘yacht club’ volgens de bepalingen van de Deed of Gift, namelijk het feit dat ze geen jaarlijkse wedstrijd inricht.
15 december : Op de uiterste inschrijfdatum voor de 33ste America’s Cup schreven 12 teams in. Zeven daarvan werden al door de verdedigende SNG geaccepteerd.
27 december : Alinghi, dat nochtans had gezworen niet in beroep te gaan, gaat in de tegenaanval en wil op haar beurt de Amerikaanse uitdager elimineren via de rechtbank, omdat de uitdaging niet coherent zou zijn : de Oracle boot is daarin voorgesteld als een kieljacht terwijl iedereen weet dat het om een multihull gaat. De watersport pers breekt zich het hoofd over de vraag of je een multihull kan beschouwen als een kieljacht.

2008

17 maart : Oracle 2 – Alinghi 0
Rechter Cahn wijst de vraag van de Zwitsers af en stelt oracle nu ook officieel aan als Challenger of Record en vraagt aan beide partijen om een akkoord te vinden over een wedstrijddatum .
26 maart: vertegenwoordigers van de GGYC en de SNG ontmoeten elkaar in Genève om een datum vast te pinnen. Oracle ziet oktober 2008 zitten, Alinghi wil pas in juli 2009 zeilen.
27 maart: SNG en GGYC bereikten geen akkoord, en de SNG trekt weer naar rechter Cahn voor een uitspraak.
14 april : Nog een aanval van Alinghi : ze gaan in beroep tegen de eerste beslissing van rechter Cahn van 27 november 2007 (even voor de limietdatum om voor beroep.
12 mei : Oracle 2 – Alinghi 1
rechter Cahn beslist in het voordeel van Alinghi wat de wedstrijddatum betreft. De periode van 10 maand van de Deed of Gift wordt bevroren zolang er een rechtszaak loopt.
29 juli : Oracle 2 – Alinghi 2
Als een donderslag bij heldere hemel komt het besluit van de New Yorkse Hof van Beroep dat het besluit van rechter Kahn van 27 november 2007 vernietigd ! Alinghi krijgt gelijk, de CNEV wordt weer Challenger of Record. We beginnen terug bij nul.
1 augustus: Oracle en de GGYC gaan in beroep !
2 september : in Anacortes wordt de USA-17, alias BOR 90, te water gelaten. De trimaran van challenger BMW Oracle Racing meet 90 bij 90 voet, precies zoals beschreven in de uitdaging van de GGYC.
27 september : Larry Ellison en Ernesto Bertarelli ontmoeten elkaar in San Francisco in een poging om een stijlvolle uitweg te zoeken uit de juridische strijd.
30 oktober : Alinghi en elf potentiële challengers komen bijeen om de 33ste America’s Cup op gang te trekken. De wedstrijd zou gehouden worden in 2010, staat open voor alle challengers en moet gevaren worden met schepen ontworpen volgens een nieuwe meetregel waardoor de boten minder duur uitvallen dan de AC90’s, waarvan er uiteindelijk geen enkele gebouwd is.
15 december : uiterste limietdatum voor de inschrijvingen voor de 33ste America’s Cup in 2010 : 19 challengers schreven in.

2009

8-12 februari : in het kader van de Louis Vuitton Pacific Series in Auckland, treffen Alinghi en Oracle elkaar voor het eerst op het water aan boord van Class America schepen (die van de vorige editie). Op hetzelfde ogenblik pleiten advocaten van de beide partijen in New York. Op het water verslaat Alinghi Oracle en wint ook nog de finale Match.
2 april : Oracle 3 – Alinghi 2
het New Yorkse Hooggerechtshof beslist unaniem om de beslissing van 29 juli te vernietigen. Daardoor verliest de CNEV haar status van Challenger of Record, die overgenomen wordt door de GGYC/Oracle. Alinghi/SNG kan niet meer in beroep.
7 april: In New York bepaalt de rechter dat de 33ste America’s Cup zal starten op 8 februari 2010.
23 april: de SNG aanvaardt nu ook officieel de uitdaging van Larry Ellison.
28 april: Nieuwe klacht van de GGYC omdat de SNG de beslissing naast zich neerlegt en weigert om op 8 februari 2010 te zeilen. Het Hooggerechtshof vreaagt Alinghi om uitleg.
In mei pas stelt Alinghi dat er volgens de Deed of Gift enkel in het Noordelijk Halfrond gezeild mag worden tussen 1 mei en 30 oktober.
14 mei : Oracle 4 – Alinghi 2
Beide partijen worden ontvangen in het bureau van de rechter, waar de startdatum van 8 februari 2010 herbevestigd wordt.
Alinghi legt terstond klacht neer tegen BMW Oracle omdat ze voor hun boot geen ‘Custom House Certifiicate’ voorlegden. In de Deed of Gift staat te lezen dat ze dat ‘zo snel mogelijk’ moeten doen…
5 juni : de SNG bereikt een geheim akkoord met de ISAF in verband met haar rol tijdens de 33ste America’s Cup. ISAF krijgt 150.000 Euro.
8 juli : In Zwitserland proeft de Alinghi 5 van het koele water van het Meer, bengelend onderaan een Russische helikopter.
30 juli : Oracle 5 – Alinghi 3
De rechter in New York wijst het verzoek van Alinghi af om diskwalificatie van de uitdager. De rechter staat Alinghi wel toe om een motor te gebruiken voor de zeiltrim aan boord.
6 augustus : Alinghi kondigt aan dat de 33ste America’s Cup zal doorgaan in Ras-Al-Khaimah, in de Verenigde Arabische Emiraten.
2 september : de GGYC legt een nieuw verzoek neer bij het Hooggerechtshof. Ze zijn het niet eens met de wijze van meten van de waterlijn (met of zonder ballast, met of zonder roer), maar evenmin met het geheime akkoord tussen de SNG en de ISAF en de manier waarop de SNG telkens weer de wedstrijdregels in haar voordeel wijzigt.
De GGYC gaan in één adem in beroep tegen het gebruik van een motor aan boord zoals toegetsaan op 30 juli.
17 september : Oracle 6 – Alinghi 3
Alinghi wacht het besluit van de rechtbank niet af en maakt haar akkoord met de ISAF publiek. Daarin staat te lezen dat de bepalingen van de SNG voorgaan op de ISAF Racing Rules. Ongehoord.
18 september : Oracle 7 – Alinghi 3
Nieuwe overwinning voor Oracle: het Custom House Certificat voor de boot moet pas 15 dagen voor aanvang van de eerste wedstrijd ingediend worden.
1 oktober : Alinghi installeert zich in Ras-Al-Khaimah. De eerste trainingen startten op 17 oktober en lopen ten einde op 17 december.
Oracle legt opnieuw een klacht neer bij het Hooggerechtshof tegen de keuze Ras-Al-Khaimah : de Amerikanen vinden de plek niet veilig en ongeschikt.
26 oktober: de GGYC legt nog maar eens een klacht neer bij het Hooggerechtshof : deze keer tegen de SNG wegens schending van haar ’fiduciaire verplichtingen’.
27 oktober: Oracle 8 – Alinghi 3
rechter Kornreich geeft Oracle nog maar eens gelijk : volgens haar kan Ras-al-Khaimah niet omdat dat tgen de bepalingen van de Deed of Gift is. Volgens haar kan enkel een haven in het Zuidelijk halfrond in aanmerking komen. Of Valencia.
28 oktober: BMW Oracle laat de wereld weten dat ze bereid zijn om op 8 februari in Valencia te zeilen.
30 oktober: Oracle 9 – Alinghi 3
rechter Kornreich verwerpt de meetprocedure zoals gepubliceerd door de SNG op 6 augustus. Volgens haar mogen roeren niet meegerekend worden bij het bepalen van de lengte op de waterlijn. Shirley Kornreich vraagt aan de beide partijen om een expert ana te stellen : deze beide heren moeten dan samen een derde expert aanstellen om de rechter bij te staan bij het nemen van technische beslissingen. Dat worden dan Graham McKenzie (NZL), David Tillett (AUS) en Bryan Willis (GBR), alle drie actief tijdens de laatste edities van de Cup.
4 november : Alinghi gaat in beroep tegen de beslissing van 27 oktober waarin Ras-Al-Khaimah afgewezen werd als wedstrijdhaven.
5 november: Alinghi stelt voor om de America’s Cup te houden in een haven aan de Australische oostkust.
7-8 november: Alinghi/SNG en Oracle/GGYC zien elkaar in New York om een beslissing te nemen over waar de America's Cup wedstrijden nu kunnen doorgaan. Uiteraard komen ze niets overeen. Het water is te diep.
10 november: Alinghi stemt ermee in om de Cup in Valencia te laten doorgaan.
19 november: Oracle 10 – Alinghi 3
Het Hooggerechtshof volgt het advies van haar experten en beslist dat de roeren niet mee mogen gerekend worden bij de berekening van de waterlijn lengte. Ze beslist ook dat de meting uitgevoerd moet worden met volle ballasttanks. Het Hooggerechtshof vindt ook dat Valencia een geschikte gaststad is voor de 33ste America’s Cup.
15 december : Oracle 11 – Alinghi 3
Het Hof van beroep in New York verwijst het beroep van Alinghi om Ras-Al-Khaimah als gaststad te bevestigen, naar de prullenmand.

2010

13 januari : Er volgt een negende klacht van Oracle bij het Hooggerechtshof . De Amerikanen verwijten de Zwitsers dat hun boot niet conform is met de bepalingen van de Deed of Gift. Daar staat in te lezen dat de boot in hun land gebouwd moet zijn (CIC, «constructed in country»). De Amerikanen, en met hen de hele wereld, weten dat de 3DL zeilen van de Alinghi 5 niet in Zwitserland gebouwd zijn.

xx januari : beide partijen ontmoeten elkaar weer in Singapore, samen met de …, om een vergelijk te vinden voor de lopende disputen. Er wordt een ontwerptekst opgesteld, die wordt ondertekend door de vertegenwoordigers van Oracle. De vertegenwoordiger van Alinghi, Nieuwzeelander Brad Butterworth vind de ontwerptekst OK, maar krijgt ter elfder ure een telefoontje vanuit Zwitserland met de melding om niet te tekenen.

29 januari : rechter Kornreich is alles wat beu en zegt dat ze daar pas op 25 februari uitspraak over zal doen.

« Mutual agreement » : schone woorden op papier, maar in de praktijk toch oh zo moeilijk…
Beide partijen hebben nu besloten om tch te zeilen, maar het staat zo goed als vast dat de verliezende partij, wie dat ook wordt, na afloop van de 33ste Cup naar de rechtbank zal trekken om de uitslag nietig te verklaren. En dan staan we weer bij nul.

Morgen meer over de Alinghi 5, een vederlichte catamaran die weliswaar aan flarden gezeild word bij meer dan 15 knopen wind, maar van haar ontwerpers een oh zo mooie lijn heeft meegekregen…

Labels

Auteur:

  • entityone

Voor u geselecteerd: