IRCC rating systeem - een synergie van IRC en CR

 • Author: Ice
  Date: do, 27/05/2010 - 19:19

IRCC rating systeem - een synergie van IRC en CRBruno Beckers wil de occasionele wedstrijdzeiler laten geloven dat we het Belgisch Cruiser Rating (CR) meetsysteem links moeten laten liggen. We zouden met zijn allen beter af zijn met een IRC meetsysteem waar een kleine draai aan wordt gegeven. Hieruit zou dan het IRCC ontstaan, een synergie van IRC en CR.

1. Algemeen:

Dit is een voorstelling van een nieuw cruiser rating systeem. IRCC is een combinatie van twee bestaande rating systemen, IRC en CR, maar gebaseerd op IRC. Het is natuurlijk geen reëel systeem. Het is enkel een denkoefening en bedoeld als een stap naar een degelijke en eenvoudige rating voor cruisers. Het staat echter iedereen vrij dit systeem te adopteren, toe te passen, bij te werken of te veranderen. Vervloeken, van tafel vegen en verwerpen kan natuurlijk ook.

Zoals reeds dikwijls aangehaald is het IRC meetsysteem één van de beste en populairste systemen ooit. Alleen is het niet erg cruiser-vriendelijk. Dacron-boten worden bv over dezelfde kam geschoren als boten met high-tech zeilen.

Langs de andere kant nodigt het CR systeem bijna uit tot rating vergissingen en bedenkelijke praktijken. Het is bovendien een typische nationaal systeem.

Het IRCC systeem probeert een gulden middenweg te vinden tussen beiden. Het is bedoeld als basis voor een nieuw en eerlijker rating systeem voor cruisers.

Voordelen t.o.v. CR:

 • Nauwkeurigere rating bepaling voor cruiser klasse;
 • gemakkelijke overstap naar IRC;
 • internationaal inzetbaar.

Nadelen t.o.v. CR:

 • Prijs IRC meetbrief.

Gezien de relatief eenvoudige procedure wordt de aanvraag zelf van een IRC meetbrief niet als een nadeel beschouwd. Het is bovendien voor de nieuwkomer een goede oefening om zich bewust te worden van de verschillende snelheidsbepalende factoren.

2. Principe:

 1. Boten die in IRCC willen varen dienen een officiële IRC meetbrief aan te vragen.
 2. De IRCC rating heeft als basis de officiële IRC rating waarin extra cruiser-voordelen verwerkt worden.
 3. IRCC boten mogen als regel niet deelnemen aan IRC wedstrijden.
  Doen ze dit toch, dan vervalt hun IRCC meetbrief en geldt hun IRC brief voor het betreffende seizoen.
 4. IRC boten mogen als regel niet deelnemen aan IRCC wedstrijden Doen ze dit toch, dan vervalt hun IRC meetbrief en geldt alleen hun IRCC meetbrief voor de rest van het betreffende seizoen.
 5. In wedstrijden waar beide klassen toegelaten zijn is geen omschakeling mogelijk

3. Extra ratingbepalende factoren:

Alle extra reducties worden uitgedrukt in procent van de normale IRC rating.
De reducties zijn berekend aan de hand van de huidige CR meetbrieven en zijn vrij consistent, maar kunnen uiteraard bijgesteld en uitgebreid worden indien nodig. (Ik denk hier bv aan carbon masten)

 1. Dacron zeilen vs exotische stof. Analoog met CR wordt er een onderscheid gemaakt tussen dacron zeilen (of zeilen met Dacron als basis) en zeilen uit eender welke andere stof (exotische stofen). De reductie voor Dacron per zeil is 0,76% op de IRC rating.
 2. Age allowance wordt in IRC berekend en verrekend in de rating vanaf 3 jaar.
  Hier bovenop wordt het CR age allowance systeem toegekend. (0=>10j, 11=>20j, >20j). Per ouderdomsklasse ouder dan 10j wordt de rating met 0,38% verminderd.
 3. Een Rating penalty. Deze penalty bevoordeelt cruiser schepen.
  Het principe is eenvoudig. Wedstrijdjachten hebben t.o.v. cruisers een hogere rating voor dezelfde lengte.

  De penalty basisformule is dus alsvolgt:

  P=IRCrating/LOA

  Hieruit dient een aanvaardbare penalty (weerom in %) berekend te worden.

 4. De mogelijkheid tot een rating zonder spinnaker.
  De ratingvermindering bedraagt dan een extra 2% op de IRC brief.

Extra regelgeving:

 1. Max 1 spi toegelaten, de spi zoals opgegeven op de IRC meetbrief. Bij vermelding van zowel een symmetrische als een asymmetrische spi op de IRC brief, moet aangeduid worden welke van de twee gebruikt zal worden op de IRCC brief.
 2. Rating veranderingen zijn eenmalig mogelijk per jaar.
  Ze gaan maar in 20 dagen na de aanvraag en blijven dan geldig voor de rest van het seizoen.
 3. Er is slechts één meetbrief mogelijk per boot (in tegenstelling tot CR)
 4. Indelen van de IRCC rating in IRCC-A, IRCC-B en IRCC-C, analoog met het CR 2009 systeem en afhankelijk van de IRC rating. IRC1&2=IRCC-A, IRC3&4=IRCC-B, IRC5&6=IRCC-C.
 5. Er wordt geen reclame toegelaten op romp of zeilen met letters of logos hoger dan 15cm.

Zoals reeds aangegeven is het IRCC systeem slechts een idee. Verdere uitwerking en bijkomende regelgeving is noodzakelijk.

Door Bruno Beckers.

Auteur:

 • Ice

  Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: