Wouter Borghijs wint hoger beroep tegen protestcomité Light Vessel Weekend 2011

Herinnert u de Light Vessel Weekend aka Belgisch kampioenschap IRC 2011 nog die gezeild werd van 2 tot 4 september vanuit Zeebrugge? Het was diegene waarvan de IRC 1&2 zeilers zo misnoegd waren over de te zeilen baan dat zelfs een enkeling het aandurfde om te protesteren tegen het belegen wedstrijdcomité.

Naar goede gewoonte geraken in België maar weinig protesten tegen wedstrijdcomités aan de groene tafel laat staan dat ze daarna in hoger beroep beslecht worden. Deze keer hebben we een zeiler als winnaar, leest u mee hoe? Regels die van toepassing zijn : R.v.W. 32.1; 34 en 62.1 Wedstrijd: Light Vessel Race 2011 Wedstrijddagen: 2 tot 4 september 2011 Organiserende autoriteit: RBSC Klasse: IRC 1+2 Voorzitter van het protestcomité Light Vessel Race 2011: Guido Piessens

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Gepost op 6 september 2011 door de Heer Wouter Borghijs, Hij vertegenwoordigt zeilboot TONTIN BEL 3537. Hij vraagt hoger beroep aan voor een beslissing van het protestcomité, gedaan op 4 September 2011 en waarbij hem een vraag om verhaal geweigerd werd voor de wedstrijd N°3. Vermits het beroep in overeenstemming was met R.v.W. Appendix F2, is de Commissie Hoger Beroep overgegaan tot de behandeling ervan.

Opsomming van de vastgestelde feiten, conclusies en beslissingen van het protestcomité van de wedstrijd

 • Vastgestelde feiten: Tijdens de 3e wedstrijd dreef het 1e merkteken weg van zijn initiële positie, waardoor de lengte van de te zeilen baan geleidelijk langer werd. Het wedstrijdcomité trachtte het merkteken terug in zijn initiële positie te plaatsen en brak de wedstrijd niet af. De relatieve verschillen in finishtijd tussen de boten voor race 3 waren in het algemeen opmerkelijk verschillend met deze van race 2.
 • Conclusies: Door te trachten merkteken 1 terug op zijn plaats te brengen, handelde het wedstrijdcomité in lijn met R.v.W. 34 en dit kan niet beschouwd worden als onjuiste handeling of een verzuim van het wedstrijdcomité. Geen andere fout van het wedstrijdcomité kan door het protestcomité geïdentificeerd worden, als aanleiding dat de score van BEL 3537 aanmerkelijk verslechtte voor race 3.
 • Beslissing: Volgens R.v.W. 62.1 is er geen grond om verhaal te overwegen. Het verhoor is afgesloten.

Reden van het beroep

De conclusies en de beslissing van het protestcomité houden geen rekening met de informatie, gegeven door het WC tijdens het verhoor.

Ontleding van het beroep

Gedurende de derde wedstrijd, tijdens het indewindse rak, is merkteken 1 gaan afdrijven door de sterke stroming, voor de eerste boot dat merkteken ronde. Het wedstrijdcomité heeft een Zodiac er naartoe gezonden om te trachten het afdrijven te stoppen en het merkteken op zijn plaats te houden terwijl de eerste boten dit merkteken rondden. De wedstrijdbaan is stelselmatig verlengd door het afdrijven van het merkteken. Volgens R.v.W. 34 kon het wedstrijdcomité - ofwel het merkteken terug op zijn juiste plaats terugbrengen - ofwel het vervangen door een soortgelijk merkteken,- of het vervangen door een voorwerp dat vlag “M” toont en herhaalde geluidsseinen geven. Dit werd niet uitgevoerd. Als de hoeken vermeld door de indiener van het hoger beroep juist zijn, (meer dan 20° gezien door de boot van het wedstrijdcomité) voldeed het parcours absoluut niet meer aan deze voorzien in de wedstrijdbepalingen. Het wedstrijdcomité kon gehandeld hebben zoals voorzien in R.R.S.32.1(d) en de wedstrijd afbreken. Daar er geen gegevens zijn over de stroming aan het merkteken en over de tijden van het ronden van dat merkteken acht de commissie hoger beroep het onmogelijk voor elke boot een juist verhaal toe te kennen voor wedstrijd 3.

Conclusies

Het wedstrijdcomité heeft onjuiste handelingen gedaan, die de baanlengte van elke boot aanzienlijk heeft veranderd. De eerste boten hebben een korter parcours moeten afleggen dan de laatste.

De Commissie Hoger Beroep beslist dat:

 • de conclusies en de beslissingen van het protestcomité van de wedstrijd zijn onjuist
 • de wedstrijd 3 wordt geannuleerd
 • de uitslag van de wedstrijd moet aangepast worden, rekening houdend met de annulatie van de derde wedstrijd

Opgesteld 01 november 2011 Voor de Commissie Hoger Beroep Ch. Pupien Medeleden Commissie: PH. Lachapelle, J. Verhoeven, L. Vekemans

Wat verandert er nu in de einduitslag?

De Tontin schuift een plek op in het Belgisch kampioenschap IRC 1&2 en stoot hiermede de Alegria van Carl Sabbe ver van het podium.

IRC 1&2

 1. Il Corvo - Astrid De Vin - Grand Soleil 43 OT
 2. Moana - François Goubau - First 47.7
 3. Tontin - Wouter Borghijs - A 35

Reactie van Wouter Borghijs

"We staan nu ook als derde in de einduitslag van het kampioenschap IRC en voor de light vessel. Het is na de feiten, maar persoonlijk vind ik het een goede evolutie dat het beroep toch werkt, en goede zaken mogen ook eens verteld worden."

Auteur:

 • Ice

  Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: