Daar komt hij dan: de BIRCOA!

BIRCOA Belgische IRC owners associationEuh… de wat? BIRCOA? Tja, het kind moest blijkbaar een algemeen aanvaardbare naam hebben. Maar niet getreurd, de vlag daar zijn we het misschien niet over eens, maar de lading die erdoor gedekt moet worden, die kan alleen maar onze goedkeuring wegdragen: de eigenaarsvereniging van de Belgische IRC meetbriefhouders.

Wij herinneren ons nog een bewogen vergadering belegd in de lokalen van een Brusselse jachtclub waar naar aanleiding van de toen recente putsch van de VYF (Vlaamse Yachting Federatie) op het IRC-gebeuren in ons land, een groep voornamelijk niet Nederlands-onderlegde moord en brand schreeuwden en de revolutie predikten. Demander mon certificat IRC à un Flamand? Jamais de la vie…

Goed die mensen hebben dus hun pogingen gestaakt, want er werd fijntjes op gewezen dat woede en taal- & meningsverschillen niet aan de basis mochten liggen van een vereniging die de belangen van alle Belgische IRC-meetbriefhouders moest verdedigen. Dus ook die van u en mij.

Carl Sabbe, de huidige initiatiefnemer en zelf trotse bezitter van een IRC-meetbrief voor zijn Alegria, loopt ook al langer met dit idee rond. Na verschillende aftastende gesprekken neemt hij nu het voortouw. Met de BIRCOA (of zoeken we een betere naam via het ClubRacer zeilforum?) wil hij, en met hem vele andere meetbriefhouders, wellicht naar voorbeeld van de Nederlandse Noordzeeclub en de France IRC eigenaarsvereniging, de belangen van de eigenaars verdedigen bij de VYF, bij de UNCL en andere wedstrijdorganisatoren.

Ook zou via de vereniging advies worden gegeven aan de (beginnende) meetbriefhouder om zijn rating te optimaliseren, zou er info verstrekt worden over recente evoluties in de IRC-wereld, en zo meer...

Het leuke van alles is dat lidmaatschap de meetbriefhouder niets zal kosten. Beter nog: je wordt automatisch lid wanneer je je meetbrief aanvraagt. Of die dan duurder wordt, daar hebben we niets over gelezen.

De opstartvergadering vindt straks plaats in Gent, op 31 maart, in het Huis van de Sport aan de Watersportbaan. Inschrijven via de VYF-website www.vyf.be/nl/cursussen-seminaries-40.htm voor 25 maart 2011 is wel wenselijk. Er is een ruime parking.

Kijk, als er al eens positieve ontwikkelingen zijn, dan melden we die graag. Nu alleen die naam nog…

Auteur:

  • Bert J.

    Van zeescout tot zeiler, van stil toeschouwer tot actief verslaggever. Even met een kwarttonner, dan rasecht en fanatiek halftonnen. Nu prinselijk op de leukste one tonner van 't Stad. 

Voor u geselecteerd: