Eerste stage 2K Winter Team Racing Serie maakt zeilers nog enthousiaster

2K Winter Team Racing SerieAfgelopen zondag vond bij het Batavia Sailing Center in Lelystad de eerste stage plaats van de nieuwe 2K Winter Team Racing Series. Het Batavia Sailing Center was al eerder aangenaam verrast door de grote belangstelling voor deze nieuwe Winterwedstrijden. Niet alleen het aantal aanmeldingen van clubs en verenigingen was hoog, de meesten schreven ook direct in voor de gehele serie.

Bijzonder blij is het Batavia Sailing Center ook met de inbreng van DMTRA in deze wedstrijdserie door deskundige umpires in te brengen. Zondag namen 5 teams deel aan de serie.

In totaal werden twee volledige round robins, 20 wedstrijden, afgewerkt. Daarbij was het motto: leren van elkaar. Veel teams hebben daar hun voordeel meegedaan. De winnaar van deze serie ontvangt een uitnodiging voor het Europese Kampioenschap Teamzeilen in juni 2013 dat, zoals het er nu naar uitziet, ook plaatsvindt bij het Batavia Sailing Center tijdens de Batavia Regatta.

Natuurlijk werkte het weer bijzonder goed mee afgelopen zondag. Stralende zon en een prima windje maakten de omstandigheden zo ongeveer ideaal. De sfeer was uitstekend, mede omdat vooraf ook was aangegeven door de umpires van DMTRA dat umpires gaarne bereid waren besluiten toe te lichten en waar nodig en gewenst, aan zeilers tips te geven voor verbetering. Daar werd door de teams gretig gebruik gemaakt, zoals ook tijdens de debriefing heel veel kennis en kunde werd overgedragen.

De aanwezigheid van (zeer) ervaren teamzeilers als Jelle Roos en anderen droeg in grote mate bij aan de kennisoverdracht. Het leidde tot groot enthousiasme bij de deelnemende teams. Ook aan en in de bar van het Batavia Sailing Center gingen de gesprekken over tactieken nog lang door.

Uitslag Stage 1:
1. Jelle Roos/Gaston Loos, 8 wins
2. Zeilfabriek de Morra, 4 wins
3. Zeilschool Neptunus, 4 wins
4. Hard Zuid (Boreas/Histos), 3 wins
5. Batavia Sailing Center, 1 win

De eerstvolgende stage van het 2K Winter Team Racing Series is zondag 2 december aanstaande. Er zijn nog wat plaatjes beschikbaar (er is ruimte voor zeven teams). Aanmelden kan via de website van het Batavia Sailing Center. Op de site vind je ook de NoR, het wedstrijdschema en een verslag van stage 1.

Trainingsfaciliteiten
Het Batavia Sailing Center organiseert - in combinatie met de 2K WTRS - nog een aantal trainingsdagen. Deelnemende teams kunnen dan tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de Maxfuns die tijdens de Series worden ingezet. Hierover kunnen belangstellenden contact opnemen met Fettje Osinga, telefoon 0654-234393 of fettje@bataviasailingcenter.nl

www.bataviasailingcenter.nl/index.php/2k-wtrs

Tekst: Joop van Diest

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: