Lik(e) mijn rating

Ik heb er eigenlijk zelf nooit erg veel om gegeven en zeilde vooral wedstrijd voor het plezier, de kameraadschap en, last but not least, de après sail. Misschien vloeit er onvoldoende competitiebloed door mijn aderen maar de vurige debatten die ontstaan over, door en rond ratings verbazen me elke keer weer. Je kan er gif op innemen, eindig je bij de eerste drie dan zit je gegarandeerd goed voor een rondje Rating Gezever. Tijd om eens even te googelen dacht ik na de Schelde Regatta, want de kloof tussen praktijk en theorie leek me nog nooit zo groot.

Een greep uit het CR reglement 2012 van de VVW:
“Cruiser Rating is een eenvoudig handicapsysteem dat met enkele door de eigenaar opgegeven maten en gebruikmakend van de databank van typejachten een rating aflevert.

De doelstelling van de CR rating is om zonder meting kajuitzeiljachten, voorzien van een zeereling en met een leefbaar interieur, de mogelijkheid te bieden tegen elkaar te zeilen. Het is dus een eerste stap naar het wedstrijdvaren en dit in een recreatieve en familiale sfeer. Typische wedstrijdboten (bv. met carbon) en sportboats dienen IRC of een ander meetsysteem te varen…

… De doelstelling van CR blijft steeds zoveel mogelijk jachten te laten wedstrijden.”

Uit: http://www.cruiserrating.be/reglementen.htm

Tot zover de definities. Mijns inziens zijn deze toch voor interpretatie vatbaar. Wat een zeereling is lijkt mij voor iedereen duidelijk maar wat is in godsnaam een leefbaar interieur? Als ik bij mezelf te rade ga moet ik zeggen dat dat begrip in de loop der jaren toch aan rekbaarheid heeft ingeboet.

M24: “Ik kan in eer en geweten zeggen dat ik al veel dingen heb gedaan die onder "leefbaar" vallen in het interieur van een Melges.”

Verder wordt er verwezen naar een recreatieve en familiale sfeer. Ik zou ze de kost niet willen geven al die strak in het pak gehesen haantjes met Olympische titels op hun palmares die deze familiale CR-1&2 cruisers bevolken. Ik ben voorstander voor een reglementsuitbreiding over het al dan niet inhuren van beroepszeilers.

En wat met de uitrusting? Kijk eens rond tijdens een gemiddelde CR wedstrijd. Carbon, Kevlar®, Technora®, Dyneema® en andere high performance materialen zijn niet van de lucht en dan hebben we het nog niet over de beruchte sportboten gehad.

Guy Clappaert: “…Misschien moeten we af van het idee, 'Ik koop een "sportboot", maar wil toch in alle mogelijke wedstrijden met die boot gaan meezeilen'? Zeker wat exclusieve CR-wedstrijden betreft vrees ik dat het heel contraproductief gaat werken, als de 'gelegenheidswedstrijdzeiler' op voorhand al het (terechte) gevoel heeft geen schijn van kans te zullen hebben tegen een LaserSB3, een Melges24, een Cork, een Maxfun25 edm.

Tenslotte is het de doelstelling van de CR om zoveel mogelijk jachten te laten wedstrijden. Wat is dan prioritair? Zoveel mogelijk boten aan de startlijn of zeer rigide alle regels toepassen? En geef toe, bekende namen zijn goed voor de publiciteit en het imago.

Guy Clappaert: “…Wat als volgend jaar Yannick Lefebvre met zijn 49er beslist om eens te willen meedoen met de Schelderegatta en één of andere nitwit geeft hem een CR-meetbrief, onder het motto 'hoe meer zielen aan de startlijn, hoe meer vreugde' ?”

Ben ik heel stout als ik durf beweren dat de organisatoren van wedstrijden zich soms god de Vader wanen en wel heel creatief en dynamisch omspringen met regels en ratings?

Bruno B: “En zo geschiede het dat Los Carpinteros, zelfs zonder hulp van vijf broden en twee vissen veranderd werd in een CR3 boot met een rating van 0,9873 en ook zo werd opgenomen in de uitslag van de Jordaan-regatta van het jaar 2012 onzes Heeren.”

Veel verhalen, veel interpretaties en veel discussies mogelijk. Die discussies zijn nu ook weer niet zo erg. Stel je voor. Waar zouden alle gesprekken aan de toog anders over moeten gaan? Een zeilwedstrijd zonder ratingsysteem? We zouden met z’n allen soms, dikwijls of altijd moeten toegeven dat we ‘t niet kunnen en dat we slecht gezeild hebben.

IMS: “…Ik zie teams varen welke zich helemaal uit de naad werken, vaak trainen en veel uren maken op het water, En als ze dan winnen...."Maar jullie hebben dan ook een goede rating met die boot he...". (anderom ook, zeilers die er weinig van bakken en dan maar zeggen dat hun rating niet goed is)”

Geef nu toe, ratings zijn nog niet zo slecht. Of ze nu correct zijn of niet, voordeel haal je er toch uit. Verliezers hebben (gelukkig) altijd nog het geijkte “Ja maar mijne rating…” Terwijl winnaars de vruchten plukken van het (omstreden) systeem. Een systeem kan je naar je hand zetten, ombuigen in je voordeel, manipuleren of lijdzaam ondergaan. Die keuze maakt iedereen voor zichzelf.

Marc Flamand: “Die rating is niet belangrijk, wat uiteindelijk telt is de uitslag.”

Ice: “volgens de concurrentie heb ik nog nooit op een boot gezeild met een slechte rating.”

Vanuit mijn persoonlijke ervaring denk ik te kunnen stellen dat het winnen van een zeilwedstrijd te maken heeft met zeer veel uiteenlopende factoren waarvan de rating een klein onderdeel is. Elk schip heeft zijn ideale weersomstandigheden nodig, zijn ideale baan, een bemanning die geen of zo weinig mogelijk fouten maakt, een goede strategie, een dosis geluk…

Wat er ook van zij, ik wil gewoon prettig zeilen in wedstrijdverband, met leuke mensen, in een goed georganiseerd gebeuren en de rest kan me geen rating schelen.

Met sportieve groeten,
Kathleen Rutten

Discussieer mee via: /zeilforum/threads/1765-Lik%28e%29-my-rating

Labels

Auteur:

  • Kat

    Kathleen Rutten studeerde film- en videokunsten, digital content & journalism aan de Artevelde Hogeschool, behaalde een bachelor Nederlandse taal en literatuur en was online redacteur bij het Mediahuis. Ze zeilt van kindsbeen af en is gepassioneerd wedstrijdzeiler sinds 1984.

Voor u geselecteerd: