Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen van start met de eerste Nationale Dinghy Show tijdens de HISWA 2013

Nationaal Platform JeugdwedstrijdzeilenEen eigen jeugdzeilen botenshow en een gestructureerd plan om trainers voor het jeugdwedstrijdzeilen op te leiden; dit zijn de twee speerpunten waar het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) zich begin 2013 op gaat richten.

Met zo veel mogelijk jeugdzeilklassenorganisaties gaat het NPJ een eigen Dinghy Show organiseren tijdens de HISWA (6-10 maart 2013). Een uniek concept; want waar tot nu toe op de HISWA de jeugdboten en activiteiten versnipperd waren over de hele beurs, wordt dit nu voor het eerst bij elkaar gebracht op één locatie.

Max Blom, voorzitter van het NPJ: ,, Alle jeugdklassenorganisaties zijn op de HISWA op één plek verenigd. We willen er communiceren met de huidige en toekomstige jeugdzeilers. Daarmee bouwen we aan een gezonde toekomst binnen het jeugdwedstrijdzeilen, de eerste basis voor nieuw Olympisch goud in het zeilen. Tegelijk is de HISWA op zoek naar mogelijkheden om in populariteit te groeien en heeft de jeugd ook in dat verband de toekomst.’’ De NPJ Dinghy Show voor jeugdzeilers moet een jaarlijks terugkerend evenement worden.

Tweede speerpunt is het opleiden van professionele trainers voor de jeugdzeilers. Na een inventarisatieronde van het NPJ bij alle klassenorganisaties en uit gesprekken met verschillende zeilverenigingen bleek dat er overal een gebrek aan goed opgeleide trainers en begeleiders voor de jeugdwedstrijdzeilers is. Max Blom: ,,Het NPJ wil het ‘vak’ van trainer en begeleider interessanter maken en daarmee een sterke basis in opleiding, informatie en doorstroming creëren.’’

Het NPJ gaat professionele toptrainers inzetten om bij zeilverenigingen de trainers op te leiden en te begeleiden. Zo wordt een kweekvijver van gekwalificeerde trainers en begeleiders gecreëerd die ook weer kunnen doorgroeien van verenigingstrainer naar trainer van de selectiegroepen en topzeilers binnen de verschillende klassen. Het NPJ neemt het initiatief om op zoek te gaan naar sponsors, overheden en het Watersportverbond om de financiële kant van dit traject verzorgen.

De twee speerpunten zijn terug te vinden in het beleidsplan van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen. De organisatie wil in de nabije toekomst ook zaken als gemeenschappelijke inkoop, gedeelde en gecombineerde informatiekosten, gecombineerde evenementen, rescue- en coachboten, talentontwikkeling en doorstroom gaan verzorgen voor de organisaties die zich bezig houden met het jeugdwedstrijdzeilen.

Het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen is recent opgericht voor de alle klassenorganisaties in jeugdwedstrijdzeilen in Nederland en geeft zichzelf de opdracht de jeugdzeilklassen te verenigen en als een sterk front diverse zaken binnen de jeugdzeilwedstrijdsport met een verregaande professionaliteit aan te pakken.

De activiteiten van het NPJ vinden plaats in goed overleg en positieve samenwerking met het Watersportverbond.

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: