Seminar Regels Wedstrijdzeilen 2013-2016 de wijzigingen

 • Author: Ice
  Date: di, 08/01/2013 - 19:45
  Tags:

Regels Wedstrijdzeilen 2013-2016Eens in de vier jaar worden de zeilwedstrijd reglementen geoptimaliseerd. In de voorbije jaren is weer geleerd waar en waarom wijzigingen nodig waren. Verschillende regels konden beter. Het nieuwe wedstrijdreglement 2013-2016 bevat deze veranderingen. Het nieuwe reglement is vanaf de eerste januari 2013 van toepassing. Op 29 januari 2013 zal de Vlaamse Yachting Federatie (VYF) een eerste introductie over de wijzigingen in de reglementen organiseren. Na meer lezen vindt u beknopt overzicht.

Joep Straus, international judge, zal u tijdens dit seminar de veranderingen toelichten. Het seminar gaat door in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, en begint om 19.00 uur. De uitnodiging is bestemd voor wedstrijdzeilers, coaches en comitéleden.

In deze wijzigingen zijn een aantal voor de wedstrijdzeiler belangrijke wijzigingen. De moeilijkheden worden met behulp van PowerPoint presentaties verduidelijkt.

Hieronder een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen voor de wedstrijd zeilers, die door Joep besproken gaan worden.

 1. Nieuwe definitie Merkteken:
  Een voorwerp waarvan de wedstrijdbepalingen vereisen dat een boot het aan een voorgeschreven zijde moet laten liggen en een wedstrijdcomitéboot omgeven door bevaarbaar water die een uiteinde is van de start- of finishlijn. Een ankerlijn of een voorwerp dat toevallig aan een merkteken is vastgemaakt maakt daar geen deel van uit.

  Voorheen stond de tekst “ tijdelijk of “ voor het woord toevallig. Deze is “tijdelijk of”- tekst is nu vervallen. Dit zorgde voor misverstanden tussen het voorwoord van Hoofdstuk C en RvW19.

 2. Nieuwe definitie Merkteken Ruimte:
  De ruimte voor een boot om het merkteken aan de vereiste zijde voorbij te varen. En ook
  (a) ruimte om naar het merkteken te zeilen indien haar juiste koers, haar er dicht langs laat zeilen,
  (b) ruimte om het merkteken te ronden, die noodzakelijk is om de baan te varen.
  Echter, merktekenruimte houdt echter niet in ruimte om overstag te gaan behalve indien ze een loefwaartse overlap heeft aan de binnenzijde van de boot die merktekenruimte moet geven en ze tevens het merkteken kan bezeilen na het overstag gaan.
 3. RvW 14
  Een boot moet aanraking met een andere boot vermijden als dit redelijkerwijs mogelijk is. Echter, een boot met voorrang of één met recht op ruimte of merkteken- ruimte
  (a) hoeft niet te handelen om aanraking te vermijden totdat het duidelijk is dat de andere boot niet vrij blijft of geen ruimte of merkteken- ruimte geeft, en (was voorheen ook deze tekst)
  (b) moet worden vrijgesproken van deze regel overtreding als de aanraking geen schade of letsel veroorzaakt. (2013 nieuwe tekst) - (voorheen: mag niet worden gestraft)
 4. HOOFDSTUK C is gedeeltelijk herschreven, met een geheel herschreven regel 20 en bestaat nu uit vier regels.
  18 - merktekenruimte, 19 - ruimte om een hindernis voorbij te varen, 20 - Ruimte om overstag te gaan bij een hindernis, 21 vrijuit gaan.

  Het voorwoord van Hoofdstuk C betreft hen alle vier: De regels van hoofdstuk C zijn niet van toepassing bij een merkteken van de startlijn, dat omgeven is door bevaarbaar water of bij zijn ankerlijn, vanaf het tijdstip dat boten deze naderen om te starten totdat ze zijn
  voorbijgevaren.

  Opmerking waarom deze verandering van hoofdstuk C:

  Regel 18.3 De voorgaande tekst in deze regel: Als “twee boten” en “een merkteken naderen” is vervangen door “een boot in de zone”. Het vroeger gebruikte “een merkteken naderen “ kon ook buiten de zone zijn.

  Het herschrijven van regel 20 is niet zo zeer een verandering dan wel om hem in een meer logische en gestructureerde volgorde te plaatsen, zodat de regel gemakkelijker te begrijpen is. Het is een regel waar nu het woord ”moeten” vier keer in voor komt.

  Er is geen merkteken ruimte van toepassing buiten de zone, enkel de andere voorrang regels. En om conflicten met regels van hoofdstuk A en B die er binnen de zone zijn op te lossen is er de nieuwe regel 21 Vrijuit gaan aan toegevoegd in dit hoofdstuk C.

 5. Regel 28 Het zeilen van de baan
  In de Question and Answer van C 003 Q&A 2010-33 van 6 oktober 2010 is uitgelegd dat een Inner limit mark wedstrijdreglement-technisch niet bruikbaar is indien deze niet op de lijn ligt. Een zeiler kreeg dan in de praktijk als hij deze IL-mark niet respecteerde van het p.c. zijn verzoek tot verhaal toegekend na uitsluiting door het comité. En in de praktijk lag deze IL-mark ook vaak een stuk onder de lijn. De oorzaak kon zijn stroom of wind. De nieuwe in regel 28.2 zorgt nu dus wel voor het respecteren deze IL-mark.
 6. Regel 41 HULP VAN BUITEN
  In RvW 41 (a) is toegevoegd: “ or in danger” en de tekst : “Maar een boot, die een aanzienlijk voordeel heeft verkregen in de wedstrijd door hulp verkregen onder regel 41(a) kan een protest krijgen en een penalty krijgen; de penalty kan minder zijn dan uitsluiting.” Is toegevoegd.
 7. RvW 42.3 Betreffende uitzonderingen bij regel 42 VOORTBEWEGING
  (e ) Indien een zeillat naar de foute kant gebogen is, mag de bemanning het zeil pompen tot de lat zo niet meer staat. Deze handeling is verboden indien ze duidelijk de boot voortstuwt
 8. RvW 44
  In deze regel is nu duidelijk beschreven dat indien een score penalty is genomen dat deze de Eén en Twéé ronde straf vervangt.
 9. RvW 48.2
  Een boot moet voldoen aan regel 10 van het Veerkeersscheidingsstelsel, van de IRPCAS (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) Rede hiervoor: Vroeger vaak in de Wedstrijdbepalingen beschreven, maar nu altijd van toepassing. Regel 10 IRPCAS geldt voor elke boot.
 10. RvW 50.4
  Met verwijzing naar regel 50 en 54 en Appendix G, Het verschil tussen een voorzeil en een spinnaker is dat de breedte van een voorzeil op halve hoogte, gemeten tussen het midden van het voorlijk en tot het midden van het achterlijk, minder is dan 75% van de lengte van het onderlijk.Een zeil dat achter de voorste mast is gehalsd is geen voorzeil.
  voorheen: niet groter is dan 50%, en meer breedte maten.
  rede : tegenwoordig zijn er veel fokken met door zeillatten ondersteunde uitbouw.
 11. RvW 55 is geheel nieuw en loopt in lijn met het nu uitgebreide grondprincipe
  De voorbije jaren werd dit steeds opgenomen in de wedstrijdbepalingen nu is het regel. Een deelnemer mag niet met opzet afval in het water gooien.
 12. RvW 61 De geprotesteerde op de hoogte brengen
  De nieuwe tekst is nu meer in lijn met de praktijk die haalbaar is.
 13. RvW 62 Verhaal
  Enkele teksten zijn hier verbeterd om vroegere kleine hiaten te vermijden. En RvW 62.2 beschrijft nu in veel duidelijker tekst waaraan een verzoek tot verhaal dient te voldoen.
 14. RvW 69 Is geheel herschreven en heeft betrekking tot wangedrag
  Het is geen regel die tot een protest aanleiding geeft, maar die een verhoor kan doen starten. Deze regel geeft aan hoe dat behandelt gaat worden.
 15. RvW 70.1 (b)
  Een boot mag in hoger beroep gaan indien haar een verhoor is geweigerd, zoals volgens regel 63.1 vereist. Note: Zelfs indien geweigerd als regel 70.5 van toepassing is.

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de reglementen dan kan dat op het seminar bij de VYF op 29 januari aanstaande. De deelname is gratis en mogelijk mits inschrijving voor 15 januari 2013. Hiertoe stuurt u per e-mail uw naam, e-mailadres en achtergrond (wedstrijdzeiler+Sailor ID, coach of comitélid) naar ilse@vyf.be onder vermelding van "intro RRS 2013-2016".

Labels

Auteur:

 • Ice

  Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: