Watersportverbond corrigeert bemanningslicentie

bemanningslicentie“Never waste a good crisis”, dachten wij toen wij vorige week onze tour of duty deden op de Hiswa. We konden dus niet nalaten om bij het watersportverbond langs te gaan. Weet u nog? Een paar weken geleden plaatsen wij een pittig bericht over de invoering van de bemanningslicentie. De vergunning maakt het spontaan en snel samenstellen van een bemanning tijdens of net voor een wedstrijd onmogelijk en weekt daarom (terecht) heel wat negatieve reacties los.

“Dáár moet meer achter zitten”, dachten we in een vlaag van reguliere journalistiek toen we aan de infobalie van het voornoemde watersportverbond hartelijk onthaald werden. En zie, er bleek nog één en ander toe te voegen aan de tot hiertoe bekende gegevens. Let wel, wij vinden Jos Spijkerman, eminent op het vlak van wedstrijdreglementen, en Peter de Jong die zich vooral met de Nederlandse zeilnummers inlaat, sympathieke gozers.

Maar dan nu de feiten
Je kan vanaf nu een provisoire bemanningslicentie aanvragen tijdens een evenement voor de prijs van € 2. De vergunning vervalt na de wedstrijd en wordt uitgereikt door de wedstrijdorganisatie. Die krijgt dan wel een hoop administratieve rompslomp toebedeeld maar mag de twee euro als tegenprestatie houden.

Dit werd even over het hoofd gezien bij het ter perse gaan van de watersportverbond nieuwsbrief. Vreemd. Lijdt het aan een extreme vorm van amnesie of heeft het watersportverbond, vanwege de extreme reacties op ClubRacer, een beetje bakzeil moeten halen? Enfin, we zullen het wellicht nooit weten maar we blijven ernaar streven om u in te lichten op een heldere en onderhoudende manier.

Benieuwd wat de wedstrijdorganisaties hierover te melden hebben.

Auteur:

  • Kat

    Kathleen Rutten studeerde film- en videokunsten, digital content & journalism aan de Artevelde Hogeschool, behaalde een bachelor Nederlandse taal en literatuur en was online redacteur bij het Mediahuis. Ze zeilt van kindsbeen af en is gepassioneerd wedstrijdzeiler sinds 1984.

Voor u geselecteerd: