Leren van Topsport

Leren van TopsportMet ingang van dit schooljaar krijgen eerstejaars niveau 4 studenten van MBO College Lelystad binnen hun opleiding de kans om deel te nemen aan het project ‘Leren van Topsport’. In nauwe samenwerking met Team Heiner heeft MBO College Lelystad een traject ontwikkeld waarin niveau 4 studenten – naast de vakkennis en vaardigheden die ze in de klas opdoen – leren werken aan hun (beroeps)houding en gedrag.

Ben Vermeer, directeur MBO College Lelystad licht toe “We zijn blij dat ook de Provincie Flevoland en gemeente Lelystad nu steun hebben uitgesproken voor dit project. Zowel studenten als docenten zijn erg enthousiast over dit initiatief en we constateren door gesprekken met de Team Heiner coaches, de studenten en docenten dat het onze opleidingen een meerwaarde geeft”.

Leren van Topsport
Het programma ‘Leren van Topsport’ richt zich op alle 150 eerstejaars studenten van de niveau 4 opleidingen van MBO College Lelystad. Vanaf dit lopende schooljaar is Leren van Topsport een vast onderdeel van het lesprogramma. Verspreid over het schooljaar gaan de studenten 6 tot 8 keer een volle dag zeilen onder leiding van ervaren topsportcoaches. Daarbij ligt het accent op onderdelen die ook in een baan erg belangrijk zijn zoals initiatief nemen, doelen stellen, een plan maken en samenwerken.

Studiecoaches en docenten van het MBO College zijn opgeleid om de ervaringen op het water en de theorie van ‘Leren van Topsport’ door te vertalen naar de theorie in de lessen en projecten op school. Het beoogde eindresultaat is dat studenten door hun deelname aan ‘Leren van Topsport’ beter in staat zijn om hun mbo-opleiding met succes af te ronden en betere kansen hebben op een succesvolle doorstroom naar het hbo of de arbeidsmarkt.

Succesvol worden
Arnoud Hummel, partner en coach bij Team Heiner, legt uit: “MBO College Lelystad leidt studenten niet op tot topsporter. Je hoeft geen sporter te zijn om een topsportmentaliteit te hebben. Wij geloven dat succesvol worden in de sport heel veel lijkt op succesvol worden in je studie, beroep of baan. Dat geldt niet alleen voor een paar toppers, maar voor iedereen. Wij helpen daarbij door deze jonge mensen uit te dagen om in actie te komen en daarover na te denken.

Vanuit het bedrijfsleven wordt de vraag naar studenten die niet alleen kennis en vaardigheden hebben maar ook met een goede werkhouding aan de slag willen, steeds groter. ‘Leren van Topsport’ draagt bij aan een goede beroepshouding, het doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslagen, discipline, structuur, doelen stellen en presteren. En dat is iets waar een student de rest van zijn of haar leven voordeel van heeft.”

Tekst: Marion van Puijenbroek

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: