Deltaweek wordt Deltaweekend

DeltaweekendDe stichting Deltaweek heeft op 15 december besloten om het tiendaagse zeilevenement in de Zeeuwse Deltawateren te concentreren in één lang weekend en te varen vanuit één haven. Van vrijdag 1 juli tot en met zondag 3 juli 2016 is Zierikzee de starthaven. In 2017 is Colijnsplaat de vaste starthaven.

De ‘windward leeward’ wedstrijden worden in beginsel aan de oostzijde van de Zeelandbrug gevaren, terwijl de wedstrijden ‘rond de boeien’ aan de westelijke zijde van de brug plaatsvinden.

Met de wijziging van het oorspronkelijke tiendaagse concept verandert ook de naam in DELTAWEEKEND. Deze nieuwe aanpak onderstreept de ambitie van de organisatie om te blijven voorzien in uitdagende wedstrijden op het unieke getijdewater van de Zeeuwse Delta.

Deltaweekend blijft uniek landelijk zeilevenement
Het Deltaweekend blijft in Nederland een uniek zeilevenement: uitdagende wedstrijden op getijdewater voor de ORC 1 t/m 4 en IRC 1 & 2, de Rond- en Platbodems B & C, en andere wedstrijdklassen zoals bijvoorbeeld de Kwarttonners en officiële eenheidsklassen sportboten zoals bijvoorbeeld de J22 en de Melges. Ook niet gemeten jachten, waaronder Belgische jachten met een CR-rating blijven als vanouds welkom.

De organisatie verwacht dat door deze nieuwe aanpak de wedstrijdzeilers, die vaak krap in de tijd zitten en soms moeite hebben om een complete wedstrijdbemanning bij elkaar te krijgen, gestimuleerd worden om te blijven deelnemen aan het unieke zeilprogramma in de Zeeuwse Delta. Daarom kiezen veel teams er voor om maar één van de twee weekenden deel te nemen. Door nu alle wedstrijden te concentreren in één weekend wordt het deelnemersveld groter en is er meer competitie en spanning te verwachten. Het compacte programma komt ook ten goede aan het walprogramma, waar iedereen elkaar nu treft. Dat biedt ook goede kansen voor promotie activiteiten. Het bestuur denkt dat de nieuwe formule veel zeilers en ook sponsoren zal aanspreken.

De keuze om de Deltaweek terug te brengen tot één weekend komt niet geheel onverwacht. Het enthousiasme om de tien volle dagen deel te nemen loopt al enkele jaren terug. Het door-de-weekse uitstapje naar het Grevelingenmeer van de laatste twee jaar, hoe geslaagd dit voor de deelnemers ook was, heeft niet geleid tot grotere deelname. Helaas komt mogelijkheid te vervallen om de fameuze Veronicarace op de Noordzee nog in het programma in te passen. Wellicht zijn er in de toekomst andere mogelijkheden om deze prachtige wedstrijd in stand te houden.

Voor meer informatie zie www.deltaweekend.nl

Foto door Anusjka Martens, Objectivo Fotografie

Labels

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: