Dag van het Wedstrijdzeilen in Kajuitzeiljachten trekt volle zaal

Dag van het Wedstrijdzeilen in KajuitzeiljachtenAfgelopen zaterdag werd wederom de gecombineerde “Dag van het Wedstrijdzeilen in Kajuitzeiljachten” georganiseerd door de Noordzee Club. Sinds 2015 worden zowel de zeilers, meetbriefhouders als de organiserende verenigingen uitgenodigd met de intentie om van elkaar te leren en te zien waar de nodige verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Alleen gezamenlijk kunnen we het wedstrijdzeilen op een hoger niveau brengen en het aantal deelnemers bij de verschillende evenementen doen toenemen. De dag werd georganiseerd op de mooie locatie van de KNZ & RV te Muiden, één van de founding verenigingen, en werden we welkom geheten door Dirk Jan Zweers van de KNZ & RV. Waarna de voorzitter Jan Geert Boeve de vergadering opende en inging op de te volgen strategie, statistieken en vooral de beleving hoe we met elkaar de zeilers weer terug op de wedstrijdbanen krijgen en daarmee de organiserende verenigingen aan meer jachten bij de diverse evenementen.

Erik van Vuuren hield een vlammend betoog over de geschiedenis van het ontstaan van de Verbondsbezem en dat het winnen van deze prestigeuze prijs in het verleden bij veel wedstrijdzeilers op de bucketlist stond. Een belangrijke taak die de Noordzee Club voor ogen heeft is het meer bekendheid geven aan de competitie om de Verbondsbezem. Aan een nieuw format van de competitie wordt door een commissie van zeilers en verenigingen gewerkt en misschien in 2018 ten uitvoer wordt gebracht.

Bij de kampioenschappen (ONK’s) worden enkele wijzigingen doorgevoerd door de North Sea Race toe te voegen en de Vuurschepen Race bij 2H als aanbreng wedstrijd voor het ONK te gebruiken. Het ONK IRC wordt zoals gebruikelijk weer tijdens Breskens Sailing Weekend gehouden en werd de Competitie om de Verbondsbezem 2017 vastgesteld.

Peter de Jong van het Watersportverbond en Leo van Raam van de Technische Commissie gaven een verhelderend verhaal over de metingen en hoe deze verwerkt worden tot een meetbrief en hield Jacco Hekhuis nog een betoog over het nut van de controles tijdens evenementen. In de maand november, voorafgaand aan de Dag van het Wedstrijdzeilen, worden ook de ORC en IRC Congressen gehouden waar Ab Pasman en Erik van Vuuren voor Nederland de vertegenwoordigers zijn en werden de aanwezigen bijgepraat over de internationale ontwikkelingen en welke voor Nederland van belang kunnen zijn.

Als laatste van het ochtend programma hield Raymond Roesink een presentatie over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de bestaande internationale scoringsprogramma’s die een aanwinst kunnen zijn om binnen Nederland te gebruiken en veel winst op zouden leveren bij het verwerken van de uitslagen. Zodat deze beschikbaar zijn voor de schepen weer terug in de haven zijn.

Na de uitstekende lunch werd de aftrap van het middagprogramma verzorgd door Yvonne Beusker die een vlammend verhaal vertelde hoe het WK 2018 voor Den Haag werd binnengehaald en hoe dit tot stand kwam. Waarna Roy van Aller een presentatie gaf over de Offshore Special Regulations, waar deze zijn terug te vinden en hoe deze zowel door zeilers als verenigingen zijn toe te passen.

De uitsmijter van de dag werd gehouden door Jos Spijkerman die de aanwezigen tot het laatst bij de les hield en op de hoogte bracht van de aanstaande wijzigingen in de regels van het wedstrijdzeilen in de komende jaren.

De Noordzee Club en alle aanwezigen kunnen terugkijken op een succesvolle “Dag van het Wedstrijdzeilen in Kajuitjachten” en misschien dat volgend jaar er op een nog hogere opkomst van de wedstrijdzeilers kan worden gerekend.

Tekst: Ad Lagendijk

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: